Tác Giả Nhan Lương Vũ

Quỷ Phục Binh Đoàn

Quỷ Phục Binh Đoàn

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Võng Du

Chương 5
Băng Phách Hàn Quang Kiếm FULL

Băng Phách Hàn Quang Kiếm FULL

7.2/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 11
Đại Học Zombie Tang Bệnh Đại Học

Đại Học Zombie Tang Bệnh Đại Học

7.9/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Mạt Thế

Chương 31
Cẩn Nhiên Ký

Cẩn Nhiên Ký

7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Kiếm Hiệp

Chương 30
Ký linh

Ký linh

7.8/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 81
Bình tung hiệp ảnh lục

Bình tung hiệp ảnh lục

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 31
Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn

Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn

8.5/10
7.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 30
Vân Hải Ngọc Cung Duyên

Vân Hải Ngọc Cung Duyên

8.5/10
8.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 42
Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

7.5/10
20K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 110
Sinh Ý Nhân

Sinh Ý Nhân

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 73
Vụ Đô Dạ Thoại

Vụ Đô Dạ Thoại

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 41
Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Hãy Để Anh Làm Bạn Trai Của Em

Hãy Để Anh Làm Bạn Trai Của Em

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 27
Kim Tiền Bang

Kim Tiền Bang

7.5/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước, Kiếm Hiệp

Chương 64
Long Phụng Bảo Thoa Duyên

Long Phụng Bảo Thoa Duyên

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 52
Hiệp Cốt Đan Tâm

Hiệp Cốt Đan Tâm

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục

Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 14
Giang Hồ Tam Nữ Hiệp

Giang Hồ Tam Nữ Hiệp

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 48
Đại Đường Du Hiệp Ký

Đại Đường Du Hiệp Ký

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 41
Ảo Kiếm Linh Kỳ

Ảo Kiếm Linh Kỳ

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 20
Cái Bang Thập Ác

Cái Bang Thập Ác

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 21
Quỷ Phục Binh Đoàn
7.5/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Băng Phách Hàn Quang Kiếm FULL
7.2/10
1.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Học Zombie Tang Bệnh Đại Học
7.9/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Cẩn Nhiên Ký
7/10
1.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ký linh
7.8/10
14.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Bình tung hiệp ảnh lục
7.5/10
5.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn
8.5/10
7.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Vân Hải Ngọc Cung Duyên
8.5/10
8.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió
7.5/10
20K

Thể loại: Đam Mỹ

Sinh Ý Nhân
7.5/10
7.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vụ Đô Dạ Thoại
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em
7.5/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Hãy Để Anh Làm Bạn Trai Của Em
7.5/10
8.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta Chỉ Cách Hạnh Phúc Có Một Bước
7.5/10
4.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kim Tiền Bang
7.5/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Long Phụng Bảo Thoa Duyên
7.5/10
6.6K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Hiệp Cốt Đan Tâm
7.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
7.5/10
3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Giang Hồ Tam Nữ Hiệp
7.5/10
7.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Đại Đường Du Hiệp Ký
7.5/10
5.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ảo Kiếm Linh Kỳ
7.5/10
5.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Cái Bang Thập Ác
7.5/10
4.3K

Thể loại: Kiếm Hiệp