Tác Giả Lựu Liên Hương Thái

Chỉ Dịu Dàng Với Mỗi Em

Chỉ Dịu Dàng Với Mỗi Em

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Pokemon Chi Đình Thụ

Pokemon Chi Đình Thụ

7.2/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác

Chương 501
Hành Trình Chinh Phục Mỹ Nhân

Hành Trình Chinh Phục Mỹ Nhân

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả

Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
Hàn Thiếu Cực Sủng Vợ Trước

Hàn Thiếu Cực Sủng Vợ Trước

7.6/10
29.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 117
Chí tôn thần ma

Chí tôn thần ma

8/10
143.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 3386
Pokemon chưởng môn nhân

Pokemon chưởng môn nhân

7.9/10
25.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Convert

Chương 1107
Dục Hải

Dục Hải

6.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Thành Phố Săn Đuổi

Thành Phố Săn Đuổi

7.2/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Thám Hiểm

Chương 10
Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 51
Pokemon Master

Pokemon Master

7/10
7.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 94
Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời

8.6/10
98.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 268
Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21
Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
1930

1930

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 30
[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Săn Đuổi

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Săn Đuổi

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Truy Tìm

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Truy Tìm

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Cầu Vồng Loang

Cầu Vồng Loang

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 9
Kim Thiền Thoát Xác

Kim Thiền Thoát Xác

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Lấy Chồng Nhà Giàu

Lấy Chồng Nhà Giàu

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Chu Chỉ Nhược Chỉ Muốn Làm Ruộng

Chu Chỉ Nhược Chỉ Muốn Làm Ruộng

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 7
Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt

Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 52
Diệp Gia

Diệp Gia

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Tiền Thế Kim Sinh Hệ Liệt

Tiền Thế Kim Sinh Hệ Liệt

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 31
Chỉ Dịu Dàng Với Mỗi Em
7.3/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Pokemon Chi Đình Thụ
7.2/10
6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hành Trình Chinh Phục Mỹ Nhân
7/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Mang Theo Nam Thê Bôn Khá Giả
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Hàn Thiếu Cực Sủng Vợ Trước
7.6/10
29.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chí tôn thần ma
8/10
143.2K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Pokemon chưởng môn nhân
7.9/10
25.4K

Thể loại: Dị Giới, Convert

Dục Hải
6.6/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thành Phố Săn Đuổi
7.2/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Thám Hiểm

Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời
7.5/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Pokemon Master
7/10
7.2K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Độc Chiếm Vợ Trước: Hàn Thiếu, Sủng Tận Trời
8.6/10
98.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nguyệt Mê Tân Độ (Trăng Mờ Bến Cũ)
7.5/10
4.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)
7.5/10
5.2K

Thể loại: Đam Mỹ

1930
7.5/10
5.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải
7.5/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Săn Đuổi
7.5/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Đô Thị Thú
7.5/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Thành Phố Truy Tìm
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Cầu Vồng Loang
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Kim Thiền Thoát Xác
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Lấy Chồng Nhà Giàu
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Chu Chỉ Nhược Chỉ Muốn Làm Ruộng
7.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hắc Sắc Cấm Đoạn Hệ Liệt
7.5/10
6.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Diệp Gia
7.5/10
5.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tiền Thế Kim Sinh Hệ Liệt
7.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ