Tác Giả Lưu Ly Tuyết Tuyết

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

7.1/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 2943
Quyền khuynh dưới váy

Quyền khuynh dưới váy

8.5/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 44
Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng

Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 6
Thăng Chức Hệ Thống

Thăng Chức Hệ Thống

7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 76
Lưu Manh Phi Xuất Trận FULL

Lưu Manh Phi Xuất Trận FULL

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 5
Âm Hôn Ngủ Cùng Quỷ FULL

Âm Hôn Ngủ Cùng Quỷ FULL

7.8/10
14.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị, Ngôn Tình, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 181
Cùng Vương Gia Tranh Đấu

Cùng Vương Gia Tranh Đấu

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 5
Dành Cả Một Đời Để Yêu Anh FULL

Dành Cả Một Đời Để Yêu Anh FULL

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 10
Núi Lửa Ngủ Đông

Núi Lửa Ngủ Đông

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu FULL

Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu FULL

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 17
Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say

7.2/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp, Thám Hiểm

Chương 21
Ở Lại Trong Tim

Ở Lại Trong Tim

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Gả Cho Nhiếp Chính Vương

Gả Cho Nhiếp Chính Vương

7.4/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 101
Thánh Địa Vùi Thây

Thánh Địa Vùi Thây

7.6/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị, Thám Hiểm

Chương 109
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

7.2/10
943.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 2938
Chu sa nhiễm

Chu sa nhiễm

7.7/10
19.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Chương 160
Yến hòe ngày

Yến hòe ngày

7.7/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn

Chương 24
Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!

Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!

7.6/10
30.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng

Chương 107
Chào anh, yêu quái tiên sinh

Chào anh, yêu quái tiên sinh

8.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 5
Nhiệm vụ sinh đẻ

Nhiệm vụ sinh đẻ

7.8/10
29.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 769
Từ mạng lưới thần hào bắt đầu

Từ mạng lưới thần hào bắt đầu

7.8/10
15.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Đô Thị

Chương 350
Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

Cưng chiều vợ nhỏ trời ban

7.9/10
975.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 2941
Thú đế tà phi

Thú đế tà phi

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 24
Nại ngã hà

Nại ngã hà

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Vương phủ nuôi em tiểu thích khách

Vương phủ nuôi em tiểu thích khách

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Hắc y đại hiệp và bạch y ma giáo giáo chủ

Hắc y đại hiệp và bạch y ma giáo giáo chủ

7.7/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Còn xuyên nữa sẽ chặt tay

Còn xuyên nữa sẽ chặt tay

7.8/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 26
Văn khương

Văn khương

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 24
Tu la chi sủng

Tu la chi sủng

7.6/10
6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

6.6/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 46
Mỹ nhân ngây thơ

Mỹ nhân ngây thơ

8.5/10
47.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 76
Tô vàng nạm ngọc

Tô vàng nạm ngọc

8.5/10
66K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 100
Hôn quân nhật thường

Hôn quân nhật thường

8.5/10
36.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 52
Cùng kẻ thù thành thân

Cùng kẻ thù thành thân

8.5/10
116.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 97
Bạn trai cùng nhà không phải người

Bạn trai cùng nhà không phải người

8.5/10
53.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 63
Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế

8.7/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 48
Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)

6.5/10
238.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 178
Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi

7.5/10
60.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 73
Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

8.5/10
6.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 29
Thương Lam Đỉnh

Thương Lam Đỉnh

8.5/10
33K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Chương 131
Tình Hệ Long Thành

Tình Hệ Long Thành

8.5/10
4.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 16
Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi

Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi

8.5/10
7.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Bên ngoài thế giới em yêu anh

Bên ngoài thế giới em yêu anh

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Quân Lâm Dưới Thành

Quân Lâm Dưới Thành

7.3/10
25.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 105
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

8.7/10
132.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 147
Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện

7.5/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 126
Khí Phi Hồ Sủng

Khí Phi Hồ Sủng

7.5/10
101K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 115
Manh Sủng

Manh Sủng

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 70
Lui Lui Lui Lui Ra

Lui Lui Lui Lui Ra

7.5/10
61K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 79
Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!

7.5/10
49.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 96
Nơi Ta Thuộc Về

Nơi Ta Thuộc Về

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 2
Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 2
Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 32
Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!

Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

9.5/10
18.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình

Chương 103
Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

Hãy Là Đóa Mây Bên Anh

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Chuyện Tình Cậu Hàng Xóm

Chuyện Tình Cậu Hàng Xóm

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Thoại Hồ

Thoại Hồ

7.5/10
18.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 73
[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 29
Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 15
Chuyến Tàu Tốc Hành...!

Chuyến Tàu Tốc Hành...!

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 2
Thầm Mến

Thầm Mến

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 27
Rất Yêu Anh

Rất Yêu Anh

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 9
Đẳng Cấp Tư Duy

Đẳng Cấp Tư Duy

7.5/10
30.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Chương 77
Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

7.5/10
36.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 130
Tiểu Dương Mị Mị

Tiểu Dương Mị Mị

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 54
Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Mình Là Gì Của Nhau?

Mình Là Gì Của Nhau?

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 1
Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

7.5/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 52
Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!

Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!

7.5/10
23.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 65
Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục

Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 19
Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

Rốt Cuộc, Em Có Biết..?

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc

7.5/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 118
Mê Luyến

Mê Luyến

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 29
Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Vú Em Rồng Nhà Bác Sĩ Hạ

Vú Em Rồng Nhà Bác Sĩ Hạ

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Yêu Phượng Tà Long

Yêu Phượng Tà Long

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 56
Công Chúa Thay Đổi

Công Chúa Thay Đổi

7.5/10
37.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 68
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

7.5/10
157.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
7.1/10
13.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Quyền khuynh dưới váy
8.5/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Khác

Liệu Đây Có Phải Là Lựa Chọn Đúng
7.2/10
1.1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thăng Chức Hệ Thống
7/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lưu Manh Phi Xuất Trận FULL
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Âm Hôn Ngủ Cùng Quỷ FULL
7.8/10
14.4K

Thể loại: Dị Năng, Linh Dị

Cùng Vương Gia Tranh Đấu
7/10
1.3K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Dành Cả Một Đời Để Yêu Anh FULL
7.4/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Quân Sự

Núi Lửa Ngủ Đông
7.1/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Gà Chiến Nhà Đỗ Bảo Tiêu FULL
7.1/10
2.2K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Giang Hồ Lưỡng Cực Chi Rượu Cay Tâm Say
7.2/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Ở Lại Trong Tim
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Gả Cho Nhiếp Chính Vương
7.4/10
8.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thánh Địa Vùi Thây
7.6/10
8K

Thể loại: Trinh Thám, Đô Thị

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban
7.2/10
943.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chu sa nhiễm
7.7/10
19.1K

Thể loại: Hài Hước, Bách Hợp

Yến hòe ngày
7.7/10
3.1K

Thể loại: Đoản Văn

Thế gian luôn là ngươi tốt nhất!
7.6/10
30.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chào anh, yêu quái tiên sinh
8.5/10
1.9K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Nhiệm vụ sinh đẻ
7.8/10
29.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Từ mạng lưới thần hào bắt đầu
7.8/10
15.4K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Cưng chiều vợ nhỏ trời ban
7.9/10
975.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thú đế tà phi
7.9/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nại ngã hà
7.8/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương phủ nuôi em tiểu thích khách
7.5/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Hắc y đại hiệp và bạch y ma giáo giáo chủ
7.7/10
3K

Thể loại: Truyện Khác

Còn xuyên nữa sẽ chặt tay
7.8/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không

Văn khương
7.8/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tu la chi sủng
7.6/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến
6.6/10
13.7K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Mỹ nhân ngây thơ
8.5/10
47.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Nữ Cường

Tô vàng nạm ngọc
8.5/10
66K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Hôn quân nhật thường
8.5/10
36.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Cùng kẻ thù thành thân
8.5/10
116.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Bạn trai cùng nhà không phải người
8.5/10
53.6K

Thể loại: Điền Văn, Linh Dị

Ngựa Yêu Ngốc Nghếch Của Diệp Ảnh Đế
8.7/10
14.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Điền Văn

Tổng Tài Ác Nghiệt (Vợ Yêu Kiêu Ngạo)
6.5/10
238.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chưởng Môn Lại Bị Thiên Đế Bức Hôn Nữa Rồi
7.5/10
60.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss
8.5/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thương Lam Đỉnh
8.5/10
33K

Thể loại: Xuyên Không, Võng Du

Tình Hệ Long Thành
8.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Thuốc độc của người, kẹo ngọt của tôi
8.5/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bên ngoài thế giới em yêu anh
8.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Quân Lâm Dưới Thành
7.3/10
25.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
8.7/10
132.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cứu Thế Đi Nhân Vật Phản Diện
7.5/10
11.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Khí Phi Hồ Sủng
7.5/10
101K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Manh Sủng
7.5/10
17.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Lui Lui Lui Lui Ra
7.5/10
61K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Công Tử, Cười Với Đồ Nhi Một Cái Nào!
7.5/10
49.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nơi Ta Thuộc Về
7.5/10
1.3K

Thể loại: Truyện Teen

Manh Vương Độc Sủng Kiều Thê
7.5/10
1.5K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình

Minh Nguyệt Thiên Lý
7.5/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Hãy Chờ Tôi, Một Chút Nữa Thôi!
7.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen

Cõng Boss Đến Hạn Cuối
9.5/10
18.6K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Hãy Là Đóa Mây Bên Anh
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chuyện Tình Cậu Hàng Xóm
7.5/10
2.2K

Thể loại: Truyện Teen

Thoại Hồ
7.5/10
18.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

[Đồng Nhân Cổ Kiếm Kỳ Đàm] Nuôi Dưỡng Âu Dương Đại Boss
7.5/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chí Tôn Thiên Hạ: Họa Thủy Thế Gian
7.5/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chuyến Tàu Tốc Hành...!
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Thầm Mến
7.5/10
7.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Rất Yêu Anh
7.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đẳng Cấp Tư Duy
7.5/10
30.4K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Thê Chủ Tà Mị
7.5/10
36.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiểu Dương Mị Mị
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma
7.5/10
9.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Hắc Y Đại Hiệp Và Bạch Y Giáo Chủ
7.5/10
4.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Mình Là Gì Của Nhau?
7.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Teen

Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

Toàn Gia Hắc Đạo: Cha Hồ Ly, Mẹ Phúc Hắc, Song Sinh Bảo Bảo
7.5/10
14.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Lão Tử Kiếm Tiền Dễ Lắm Sao!
7.5/10
23.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Bé Thỏ Trắng Nhà Thầy Giáo Lục
7.5/10
7.7K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Rốt Cuộc, Em Có Biết..?
7.5/10
4.7K

Thể loại: Truyện Teen

Ngựa Đực, Thỉnh Nghiêm Túc
7.5/10
14K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mê Luyến
7.5/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư
7.5/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vú Em Rồng Nhà Bác Sĩ Hạ
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Phượng Tà Long
7.5/10
10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Công Chúa Thay Đổi
7.5/10
37.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Ác Ma Chi Sủng
7.5/10
157.7K

Thể loại: Ngôn Tình