Tác Giả Lưu Thủy Thủy

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

Bắt Sống Một Tên Nhóc Nói Lắp

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Ở Chung

Ở Chung

7.3/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 29
Phố Cũ FULL

Phố Cũ FULL

7.9/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Anh Tôi FULL

Anh Tôi FULL

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

Lần Đầu Nhận Được Ân Sủng

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 3
Abo Phục Hôn FULL

Abo Phục Hôn FULL

7.3/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Minh nguyệt chiếu thiên sơn

Minh nguyệt chiếu thiên sơn

7.9/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 48
Phố Phường (Thị Tỉnh)

Phố Phường (Thị Tỉnh)

9.7/10
31.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị

Chương 48
Yêu Qua Mạng

Yêu Qua Mạng

9.7/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 15
Thị Tỉnh

Thị Tỉnh

7.5/10
33.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Điền Văn, Đô Thị

Chương 48
Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

Con Dâu Nuôi Từ Bé (Đồng Dưỡng Tức)

8.6/10
52.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 50
Kẻ Xấu Xí

Kẻ Xấu Xí

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 6
Gió Đông Tiều Tụy

Gió Đông Tiều Tụy

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Tuý Hoa Ấm

Tuý Hoa Ấm

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 21