Tác Giả Mộng Lý Tầm Xuân

Thập Niên 80 Cất Giấu Không Gian Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

Thập Niên 80 Cất Giấu Không Gian Gả Cho Đại Lão Tàn Tật

7/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Phượng Tôn Cửu Thiên Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

Phượng Tôn Cửu Thiên Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư

7.2/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 101
Hera chi trầm mặc

Hera chi trầm mặc

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 6
Vạn cổ đệ nhất tiên tông

Vạn cổ đệ nhất tiên tông

7.9/10
91.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Chương 1088
Nại ngã hà

Nại ngã hà

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 1
Nàng công chúa băng giá và chàng công tử nóng bỏng

Nàng công chúa băng giá và chàng công tử nóng bỏng

7.5/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Tanh

Tanh

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 51
Tầm đạo ký

Tầm đạo ký

7.7/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 24
Truyền kì phong vô ảnh

Truyền kì phong vô ảnh

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 15
Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi

Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi

8.5/10
66.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 100
Bổn vương muốn yên tĩnh

Bổn vương muốn yên tĩnh

8.5/10
6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Hài Hước, Nữ Phụ

Chương 68
Tay của anh ấy rất mê người

Tay của anh ấy rất mê người

8.5/10
20.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị

Chương 70
Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

Đỉnh Thiên Truyền Thuyết

7.7/10
8.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 129
Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh

8.5/10
44.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 125
Con Gái Trùm Mafia

Con Gái Trùm Mafia

8.5/10
8.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 23
Đẳng Thức Hạnh Phúc

Đẳng Thức Hạnh Phúc

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 28
Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ

8.7/10
51.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 101
Vị Ngã Tiên Tâm

Vị Ngã Tiên Tâm

5.8/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 25
Quần Áo Cũ

Quần Áo Cũ

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 3
Vạn Cổ Ma Thần

Vạn Cổ Ma Thần

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 132
Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ

Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 29
Đỉnh Cấp Lưu Manh

Đỉnh Cấp Lưu Manh

8.2/10
899.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 1208
Thiên Tung Xinh Đẹp

Thiên Tung Xinh Đẹp

7.5/10
33.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới

Chương 114
Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám

7.5/10
27.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 185
Thập Niên 80 Cất Giấu Không Gian Gả Cho Đại Lão Tàn Tật
7/10
5.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Phượng Tôn Cửu Thiên Khuynh Thành Tuyệt Sắc Linh Trận Sư
7.2/10
19.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Hera chi trầm mặc
7.6/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Vạn cổ đệ nhất tiên tông
7.9/10
91.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Convert

Nại ngã hà
7.8/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Nàng công chúa băng giá và chàng công tử nóng bỏng
7.5/10
2K

Thể loại: Truyện Teen

Tanh
7.6/10
2.8K

Thể loại: Truyện Khác

Tầm đạo ký
7.7/10
2.8K

Thể loại: Tiên Hiệp

Truyền kì phong vô ảnh
7.5/10
1.6K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi
8.5/10
66.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bổn vương muốn yên tĩnh
8.5/10
6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tay của anh ấy rất mê người
8.5/10
20.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đỉnh Thiên Truyền Thuyết
7.7/10
8.3K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Bổn Vương Muốn Thanh Tịnh
8.5/10
44.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Con Gái Trùm Mafia
8.5/10
8.4K

Thể loại: Truyện Teen

Đẳng Thức Hạnh Phúc
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Nguyệt Lâm Cửu Thiên: Tuyệt Thế Chí Tôn Khuynh Thiên Hạ
8.7/10
51.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Vị Ngã Tiên Tâm
5.8/10
4.2K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Quần Áo Cũ
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Vạn Cổ Ma Thần
7.5/10
10.9K

Thể loại: Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Câu Chuyện Của Phúc Hắc Trung Khuyển Công Và Ngạo Kiều Nữ Vương Thụ
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Đỉnh Cấp Lưu Manh
8.2/10
899.7K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Sắc

Thiên Tung Xinh Đẹp
7.5/10
33.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Không Lấy Hoàng Thượng Hắc Ám
7.5/10
27.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại