Tác Giả Man Đầu Hãm Bao Tử

Áp Đảo Na Chích Thụ

Áp Đảo Na Chích Thụ

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 65
Mẹ Tôi Là Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược Tâm

Mẹ Tôi Là Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược Tâm

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 4
Em Chỉ Thèm Muốn Cơ Thể Anh

Em Chỉ Thèm Muốn Cơ Thể Anh

7.1/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 51
Vô Diệm Dị Bản

Vô Diệm Dị Bản

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 8
Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại

Chương 7
Thập Niên 60 Nhật Ký Nuông Chiều

Thập Niên 60 Nhật Ký Nuông Chiều

7.6/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Tôi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sếp FULL

Tôi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sếp FULL

7.2/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 12
Xuyên Nhanh Chi Đại Lão Lại Điên Rồi

Xuyên Nhanh Chi Đại Lão Lại Điên Rồi

8.1/10
39.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Mau Xuyên Đại Lão Lại Điên Rồi!

Mau Xuyên Đại Lão Lại Điên Rồi!

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 8
Thập Niên 70 Hạnh Phúc Nhỏ

Thập Niên 70 Hạnh Phúc Nhỏ

7.4/10
11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 50
Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba

7.6/10
26.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 93
Chú Nhỏ Mạng Ngươi Thiếu Ta FULL

Chú Nhỏ Mạng Ngươi Thiếu Ta FULL

7.1/10
32.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 73
Thiên Vị Riêng Em

Thiên Vị Riêng Em

7.8/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu

7.5/10
52.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
(xuyên nhanh) đại lão lại điên rồi

(xuyên nhanh) đại lão lại điên rồi

7.8/10
19.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 68
Thái cổ long tượng quyết

Thái cổ long tượng quyết

7.9/10
643.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Chương 7540
Sau khi kết hôn, ngày nào phó tiên sinh cũng ghen

Sau khi kết hôn, ngày nào phó tiên sinh cũng ghen

7.5/10
131.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 54
Vai ác lại hắc hóa

Vai ác lại hắc hóa

7.8/10
11.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 115
Chén Trà Của Anh Chàng Đen Tối

Chén Trà Của Anh Chàng Đen Tối

8.5/10
4.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

9.6/10
495.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 714
Áp Đảo Na Chích Thụ
7.4/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mẹ Tôi Là Nữ Chính Trong Tiểu Thuyết Ngược Tâm
7.6/10
1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Em Chỉ Thèm Muốn Cơ Thể Anh
7.1/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vô Diệm Dị Bản
7.1/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Cổ Phong Chi Lâm Uyên Tiện Tuyết
7.6/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại

Thập Niên 60 Nhật Ký Nuông Chiều
7.6/10
4.4K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Tôi Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Sếp FULL
7.2/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Chi Đại Lão Lại Điên Rồi
8.1/10
39.7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Mau Xuyên Đại Lão Lại Điên Rồi!
7.9/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Hạnh Phúc Nhỏ
7.4/10
11K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tiễn Đi Kẻ Thứ Ba
7.6/10
26.8K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chú Nhỏ Mạng Ngươi Thiếu Ta FULL
7.1/10
32.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thiên Vị Riêng Em
7.8/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Nhật Ký Dưỡng Thành Liếm Cẩu
7.5/10
52.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

(xuyên nhanh) đại lão lại điên rồi
7.8/10
19.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thái cổ long tượng quyết
7.9/10
643.3K

Thể loại: Convert, Huyền Huyễn

Sau khi kết hôn, ngày nào phó tiên sinh cũng ghen
7.5/10
131.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Vai ác lại hắc hóa
7.8/10
11.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chén Trà Của Anh Chàng Đen Tối
8.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa
9.6/10
495.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình