Tác Giả Mạch Ngôn Xuyên

Đêm Nay Rất Dài

Đêm Nay Rất Dài

7.3/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 65
Ám Hiệu Tình Đầu

Ám Hiệu Tình Đầu

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 35
Anh Thích Em Như Thế

Anh Thích Em Như Thế

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã

Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã

7/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 24
Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư

7.8/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 84
Chí tôn đồng thuật sư

Chí tôn đồng thuật sư

7.9/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 501
Ám hiệu mối tình đầu

Ám hiệu mối tình đầu

8.5/10
49.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 50
Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy

Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy

7.7/10
27.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 103
Ông xã tiếp chiêu đi

Ông xã tiếp chiêu đi

7.6/10
169.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 161
Yêu không chậm trễ

Yêu không chậm trễ

7.9/10
64.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Bồi thường hôn nhân

Bồi thường hôn nhân

8.5/10
18.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 40
Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt

Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt

8.5/10
49.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 48
Nam Thần Kêu Ngạo

Nam Thần Kêu Ngạo

8.5/10
47.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Cửu Kiếp Hồ Tình

Cửu Kiếp Hồ Tình

8.5/10
8.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 50
Cửu Kiếp Hồ Tình 2

Cửu Kiếp Hồ Tình 2

8.5/10
8.4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Chương 50
Không Thể Ngừng Yêu Em

Không Thể Ngừng Yêu Em

8.9/10
149.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 109
Chào Anh, Thổ Hào!

Chào Anh, Thổ Hào!

7.5/10
35.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 92
Quả Ngọt Năm Tháng

Quả Ngọt Năm Tháng

7.5/10
243K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

8.1/10
64.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 103
Giữa Những Nhớ Quên

Giữa Những Nhớ Quên

7.5/10
44.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 51
Anh Đến Cùng Rạng Đông

Anh Đến Cùng Rạng Đông

7.5/10
93.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Bình Hoa Giới Giải Trí

Bình Hoa Giới Giải Trí

7.5/10
146.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 111
Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma

7.5/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Chương 20
Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu

8.4/10
74.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 227
Tiến Về Phía Nhau

Tiến Về Phía Nhau

7.5/10
211.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 94
Nam Thần Kiêu Ngạo

Nam Thần Kiêu Ngạo

7.5/10
29.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​

7.5/10
60.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 144
Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em

7.5/10
83.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ

7.5/10
24.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 167
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

7.5/10
307.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Chương 173
Đêm Nay Rất Dài
7.3/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ám Hiệu Tình Đầu
7.4/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Anh Thích Em Như Thế
7.5/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Họa Đường Xuân Tôn Tuệ Nhã
7/10
5.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chí Tôn Đồng Thuật Sư Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư
7.8/10
13.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Chí tôn đồng thuật sư
7.9/10
8.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ám hiệu mối tình đầu
8.5/10
49.8K

Thể loại: Truyện Khác

Chỉ có tôi hiểu được nhu tình của anh ấy
7.7/10
27.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ông xã tiếp chiêu đi
7.6/10
169.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Yêu không chậm trễ
7.9/10
64.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Bồi thường hôn nhân
8.5/10
18.9K

Thể loại: Đô Thị

Theo đuổi vợ càng sớm càng tốt
8.5/10
49.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nam Thần Kêu Ngạo
8.5/10
47.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cửu Kiếp Hồ Tình
8.5/10
8.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Cửu Kiếp Hồ Tình 2
8.5/10
8.4K

Thể loại: Khoa Huyễn, Tiên Hiệp

Không Thể Ngừng Yêu Em
8.9/10
149.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chào Anh, Thổ Hào!
7.5/10
35.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Quả Ngọt Năm Tháng
7.5/10
243K

Thể loại: Ngôn Tình

Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em
8.1/10
64.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Giữa Những Nhớ Quên
7.5/10
44.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Anh Đến Cùng Rạng Đông
7.5/10
93.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bình Hoa Giới Giải Trí
7.5/10
146.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Yêu Nghiệt Anh Ác Ma
7.5/10
16.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Quá Trình Dưỡng Thành Đố Hậu
8.4/10
74.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiến Về Phía Nhau
7.5/10
211.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thần Kiêu Ngạo
7.5/10
29.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Quá Trình Dưỡng Thành Yêu Hậu​
7.5/10
60.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Nơi Cuối Con Đường Anh Và Em
7.5/10
83.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngốc Thê Lưu Lạc Giang Hồ
7.5/10
24.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ
7.5/10
307.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình