Tác Giả Mai Hoa Chân Nhân

Tranh Minh

Tranh Minh

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 71
Phi nhân loại tan tầm lại có việc làm

Phi nhân loại tan tầm lại có việc làm

7.9/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 26
Người qua đường thân thuộc

Người qua đường thân thuộc

7.8/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc

Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc

7.6/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 91
Nếu Đây Là Tình Yêu

Nếu Đây Là Tình Yêu

6.2/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 33
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

8.5/10
33.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Tĩnh Xu

Tĩnh Xu

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 8
Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc

7.4/10
20.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 94
Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm

Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 27
Bởi Vì Yêu

Bởi Vì Yêu

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 22
Thanh Sơn Ẩm Ướt

Thanh Sơn Ẩm Ướt

7.5/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 36
Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10
70.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Anh Trai, Để Em Yêu Anh, Được Không?

Anh Trai, Để Em Yêu Anh, Được Không?

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm

Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 56
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

7.5/10
34K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 63
Giang Nam Hận

Giang Nam Hận

7.5/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương

Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương

7.5/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 35
Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh

7.5/10
30.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 43
Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Tranh Minh
7.3/10
1.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Phi nhân loại tan tầm lại có việc làm
7.9/10
5K

Thể loại: Hài Hước, Linh Dị

Người qua đường thân thuộc
7.8/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc
7.6/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không

Nếu Đây Là Tình Yêu
6.2/10
15.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Trọn Đời Không Buông Tay
8.5/10
33.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tĩnh Xu
7.5/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tiểu Thiếp Lật Bàn, Đấu Lật Vương Gia Phúc Hắc
7.4/10
20.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Gian Tình Đến Từ Một Đoạn Ghi Âm
7.5/10
9.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Bởi Vì Yêu
7.5/10
16.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Thanh Sơn Ẩm Ướt
7.5/10
13.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!
7.5/10
70.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh Trai, Để Em Yêu Anh, Được Không?
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Em Chỉ Là Cô Gái Làm Văn Được 7 Điểm
7.5/10
6K

Thể loại: Truyện Teen

Trọn Đời Không Buông Tay
7.5/10
34K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Giang Nam Hận
7.5/10
16.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Cẩm Vân Che, Mạch Thượng Sương
7.5/10
17K

Thể loại: Ngôn Tình

Giống Như Đã Từng Quen Biết
7.5/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Yêu Thương Lạc Về Nơi Anh
7.5/10
30.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Ban Đầu, Tình Yêu Cuối Cùng
7.5/10
17.8K

Thể loại: Ngôn Tình