Tác Giả Mạt Trà Khúc Kỳ

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

7.4/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Quan Trường, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 50
Ngô gia kiều thê

Ngô gia kiều thê

7.5/10
157.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 216
Công chúa phải ngoan một chút

Công chúa phải ngoan một chút

8.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 68
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

8.5/10
75.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Mật Ngọt Hương Đào

Mật Ngọt Hương Đào

8.7/10
36.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

9.3/10
41.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 81
Kiều Hoa

Kiều Hoa

7.3/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 33
Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

7.5/10
25.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 21
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 34
Thê Tử Của Bạo Quân

Thê Tử Của Bạo Quân

7.5/10
164.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 116
Hầm Táo Ký

Hầm Táo Ký

7.5/10
66.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 83
Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

7.5/10
350.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 192
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

7.5/10
208.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 163
Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

7.5/10
66.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 217
Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần
7.4/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ngô gia kiều thê
7.5/10
157.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Công chúa phải ngoan một chút
8.5/10
17.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trùng Sinh Meo Meo Meo
8.5/10
75.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Ngọt Hương Đào
8.7/10
36.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa, Ngoan Một Chút
9.3/10
41.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kiều Hoa
7.3/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn
7.5/10
25.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký
7.5/10
9.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thê Tử Của Bạo Quân
7.5/10
164.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hầm Táo Ký
7.5/10
66.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thịnh Sủng Thê Bảo
7.5/10
350.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu
7.5/10
208.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
7.5/10
66.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại