Tác Giả Tiểu Mật Phong Ông Ông Hưởng

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 6
Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin

8.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 64
Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi

7.8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

7.9/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 100
Sổ Tay Công Lược Nữ Thần

Sổ Tay Công Lược Nữ Thần

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 75
Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương

Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 6
Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em

7.2/10
9.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 134
Harry Potter Nhóm Người Theo Đuổi Harry

Harry Potter Nhóm Người Theo Đuổi Harry

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Phương Tây

Chương 16
Đấu La Chấn Kinh Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông

Đấu La Chấn Kinh Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 279
Điệp Ngân

Điệp Ngân

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn

Chương 5
Đào Lý La Đường Tiền

Đào Lý La Đường Tiền

7.9/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 78
Căn Phòng Tăm Tối FULL

Căn Phòng Tăm Tối FULL

7.1/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 17
Nhặt Một Phu Lang Về Làm Ruộng

Nhặt Một Phu Lang Về Làm Ruộng

7.1/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Điền Văn

Chương 6
Tuyết Dạ Phi Hành FULL

Tuyết Dạ Phi Hành FULL

7.9/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 64
Thiên Vị Riêng Em

Thiên Vị Riêng Em

7.8/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 15
Ngô gia kiều thê

Ngô gia kiều thê

7.5/10
142.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 216
Đồ đệ của ta vô địch

Đồ đệ của ta vô địch

8.3/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 585
Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng

Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng

8/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 241
Ta thật không phải ma thần

Ta thật không phải ma thần

8.2/10
13.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Convert

Chương 439
Tuyệt thế thần y: nghịch thiên ma phi

Tuyệt thế thần y: nghịch thiên ma phi

7.7/10
32.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 600
Ác linh quốc gia 2

Ác linh quốc gia 2

7.6/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

Chương 112
Khuynh đảo thiên hạ: tôn giả cái thế

Khuynh đảo thiên hạ: tôn giả cái thế

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 1
Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ

7.3/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 208
Công chúa phải ngoan một chút

Công chúa phải ngoan một chút

8.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 68
Ác Linh Quốc Độ

Ác Linh Quốc Độ

8.5/10
5.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 43
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

8.5/10
72.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Sư phụ, đứng lại !

Sư phụ, đứng lại !

8.5/10
13.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Mật Ngọt Hương Đào

Mật Ngọt Hương Đào

8.7/10
35.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi

7.9/10
35.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 56
Ác Linh Quốc Gia II

Ác Linh Quốc Gia II

5.2/10
12K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 112
Ác Linh Quốc Gia

Ác Linh Quốc Gia

8/10
251.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Chương 998
Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

9.3/10
39.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 81
Kiều Hoa

Kiều Hoa

7.3/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 33
Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi

Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi

7/10
35.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 105
Quốc Gia Ác Quỷ

Quốc Gia Ác Quỷ

6.8/10
23K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Truyện Sắc, Đô Thị, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 230
Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn

7.5/10
24.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 21
Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 34
Máu Tôi Không Ngon Đâu

Máu Tôi Không Ngon Đâu

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Đô Thị, Tiên Hiệp

Chương 11
Lung Văn Song Bức Ngọc

Lung Văn Song Bức Ngọc

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 32
Thê Tử Của Bạo Quân

Thê Tử Của Bạo Quân

7.5/10
155.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 116
Hầm Táo Ký

Hầm Táo Ký

7.5/10
63.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 83
Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 16
Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

7.5/10
338K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 192
Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra

7.5/10
16.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 80
Thay Gả, Trốn Phi

Thay Gả, Trốn Phi

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 90
[Ma Đạo Tổ Sư – Đồng Nhân Văn] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Thương Ta

[Ma Đạo Tổ Sư – Đồng Nhân Văn] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Thương Ta

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 12
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

7.5/10
198.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 163
Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối

7.5/10
64.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 217
Sự Đơn Giản Của Cuộc Sống

Sự Đơn Giản Của Cuộc Sống

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 2
Vân Ngu Chi Hoan

Vân Ngu Chi Hoan

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 0
Bẫy Tình, Tình Bẫy?

Bẫy Tình, Tình Bẫy?

7.5/10
73.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 75
Kính Ảnh Tình Duyên

Kính Ảnh Tình Duyên

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 12
Niệm Xuân Quy

Niệm Xuân Quy

7.5/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 150
Nữ Phụ Trở Về

Nữ Phụ Trở Về

7.5/10
132.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 71
Mãng Niên Hoa

Mãng Niên Hoa

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 17
Hoán Phu

Hoán Phu

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 7
Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi

Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi

7.5/10
5.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 32
Sư Phụ, Đứng Lại

Sư Phụ, Đứng Lại

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 54
Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân

Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Võng Du

Chương 39
Ly Hôn Vui Vẻ

Ly Hôn Vui Vẻ

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gương Yêu

Gương Yêu

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 11
Thịnh Sủng Thứ Phi

Thịnh Sủng Thứ Phi

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 57
Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chương 20
Ông Xã Em Là Thú Nhân

Ông Xã Em Là Thú Nhân

7.5/10
260K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 93
Âm Mưu Nơi Công Sở

Âm Mưu Nơi Công Sở

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Kết Hôn Lần Thứ Hai

Kết Hôn Lần Thứ Hai

7.5/10
92.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Trọng Sinh Long Kỵ Lãnh Chúa

Trọng Sinh Long Kỵ Lãnh Chúa

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 19
Hoa Sơn Tiên Môn

Hoa Sơn Tiên Môn

7.5/10
437.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 1561
Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn
7.6/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Harry Potter Và Nàng Fanti Nhà Slytherin
8.3/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Mèo Con Nhà Tôi Hắc Hóa Rồi
7.8/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế
7.9/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Sổ Tay Công Lược Nữ Thần
7.8/10
2.5K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Nông Nữ Cẩm Tú Điền Viên Hương
7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Dịu Dàng Trong Tim Đều Trao Em
7.2/10
9.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Harry Potter Nhóm Người Theo Đuổi Harry
7.6/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Đấu La Chấn Kinh Ta Trở Thành Bỉ Bỉ Đông
7.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Khác

Điệp Ngân
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đào Lý La Đường Tiền
7.9/10
6.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Căn Phòng Tăm Tối FULL
7.1/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhặt Một Phu Lang Về Làm Ruộng
7.1/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tuyết Dạ Phi Hành FULL
7.9/10
8.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Thiên Vị Riêng Em
7.8/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngô gia kiều thê
7.5/10
142.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Đồ đệ của ta vô địch
8.3/10
19.4K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng
8/10
9.8K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Ta thật không phải ma thần
8.2/10
13.9K

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn

Tuyệt thế thần y: nghịch thiên ma phi
7.7/10
32.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ác linh quốc gia 2
7.6/10
5.4K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Khuynh đảo thiên hạ: tôn giả cái thế
7.9/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thời Gian Tu Tiên Với Sư Tỷ
7.3/10
7.5K

Thể loại: Tiên Hiệp

Công chúa phải ngoan một chút
8.5/10
16K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ác Linh Quốc Độ
8.5/10
5.6K

Thể loại: Trinh Thám

Trùng Sinh Meo Meo Meo
8.5/10
72.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Sư phụ, đứng lại !
8.5/10
13.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Ngọt Hương Đào
8.7/10
35.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Vị Đại Thúc Này Không Dễ Theo Đuổi
7.9/10
35.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ác Linh Quốc Gia II
5.2/10
12K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Ác Linh Quốc Gia
8/10
251.5K

Thể loại: Đô Thị, Linh Dị

Công Chúa, Ngoan Một Chút
9.3/10
39.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Kiều Hoa
7.3/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Boss, Vợ Ngài Lại Chạy Rồi
7/10
35.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Quốc Gia Ác Quỷ
6.8/10
23K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Sư Phụ Ăn Ăn Ăn
7.5/10
24.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thư Kí Nha Hoàn Của Kiều Nhị Thiếu Gia
7.5/10
10K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký
7.5/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Máu Tôi Không Ngon Đâu
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Lung Văn Song Bức Ngọc
7.5/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Thê Tử Của Bạo Quân
7.5/10
155.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Hầm Táo Ký
7.5/10
63.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trúc Mã Trúc Mã - Mạt Kinh Uyên Lộ
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thịnh Sủng Thê Bảo
7.5/10
338K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
7.5/10
16.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thay Gả, Trốn Phi
7.5/10
11.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

[Ma Đạo Tổ Sư – Đồng Nhân Văn] Bá Đạo Tổng Tài Yêu Thương Ta
7.5/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu
7.5/10
198.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Cưng Chiều Thê Tử Bảo Bối
7.5/10
64.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Sự Đơn Giản Của Cuộc Sống
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Vân Ngu Chi Hoan
7.5/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bẫy Tình, Tình Bẫy?
7.5/10
73.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Kính Ảnh Tình Duyên
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Niệm Xuân Quy
7.5/10
17.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nữ Phụ Trở Về
7.5/10
132.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Mãng Niên Hoa
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hoán Phu
7.5/10
2K

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Xuyên Việt Ngự Y Vương Phi
7.5/10
5.2K

Thể loại: Xuyên Không

Sư Phụ, Đứng Lại
7.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Ngươi Không Phải Đại Thần, Ngươi Quá Tiểu Nhân
7.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Ly Hôn Vui Vẻ
7.5/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Gương Yêu
7.5/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Thịnh Sủng Thứ Phi
7.5/10
10.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Sư Phụ Theo Ta Có Được Không
7.5/10
7.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ông Xã Em Là Thú Nhân
7.5/10
260K

Thể loại: Ngôn Tình

Âm Mưu Nơi Công Sở
7.5/10
8.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Kết Hôn Lần Thứ Hai
7.5/10
92.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Long Kỵ Lãnh Chúa
7.5/10
3.4K

Thể loại: Dị Giới, Đô Thị

Hoa Sơn Tiên Môn
7.5/10
437.8K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp