Tác Giả Áng Mây Buồn

Cơ Duyên Đến Bên Anh

Cơ Duyên Đến Bên Anh

7.9/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 23
Giao Ước Hôn Nhân

Giao Ước Hôn Nhân

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 42
Hòn Đá Và Ngôi Sao

Hòn Đá Và Ngôi Sao

7.3/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 50
Mùa Hoa Hồi

Mùa Hoa Hồi

7.7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 10
Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng

Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 127
Thiên Kim Sống Lại

Thiên Kim Sống Lại

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 59
Mẻ Lưới Ngọt Ngào

Mẻ Lưới Ngọt Ngào

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 54
Lụi Tàn Nơi Cấm Cung Héo Mòn Trong Bi Thương

Lụi Tàn Nơi Cấm Cung Héo Mòn Trong Bi Thương

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em

7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 47
Chuyến Tàu Tuổi 18

Chuyến Tàu Tuổi 18

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 3
Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ

Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 21
Bách Hợp Trò Chơi

Bách Hợp Trò Chơi

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 10
Quạ Cáo Và Miếng Phomat

Quạ Cáo Và Miếng Phomat

7.1/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 5
Thăng Chức Hệ Thống

Thăng Chức Hệ Thống

7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 76
Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời

7.6/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Trọng Sinh, Truyện Teen

Chương 36
Dịu Dàng Khác Lạ

Dịu Dàng Khác Lạ

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 21
Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế

7.1/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 64
Cưng Chiều Gặp Đanh Đá - Taekook

Cưng Chiều Gặp Đanh Đá - Taekook

7.2/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 35
Boss Yêu Bảo Bối - Taekook

Boss Yêu Bảo Bối - Taekook

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 43
[bl] Nam Kỹ Vương Phi

[bl] Nam Kỹ Vương Phi

8.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 2
[đm] Ai Ai Cũng Thèm Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại

[đm] Ai Ai Cũng Thèm Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại

7.7/10
15.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 63
Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang

7.4/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Hồng Trần Vạn Kiếp

Hồng Trần Vạn Kiếp

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 39
Mười Vạn Lý Do Vì Sao

Mười Vạn Lý Do Vì Sao

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 6
Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 102
Khoảng Cách Ngàn Năm

Khoảng Cách Ngàn Năm

7.3/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Việt Nam, Bách Hợp

Chương 59
Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi

Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi

8.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 36
Xuân Nhựt Ngẫu Thành

Xuân Nhựt Ngẫu Thành

8.1/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 8
Chồng Em Không Phải Là Thỏ!

Chồng Em Không Phải Là Thỏ!

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 7
Khoảng Cách Ngàn Năm [bhtt]

Khoảng Cách Ngàn Năm [bhtt]

7.4/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 59
Quẩy Nơi Dị Giới Sát Lục Vương Đô - Edryhad

Quẩy Nơi Dị Giới Sát Lục Vương Đô - Edryhad

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 5
Harry Potter Sau Khi Ván Cờ Bắt Đầu Lại Lần Nữa FULL

Harry Potter Sau Khi Ván Cờ Bắt Đầu Lại Lần Nữa FULL

7.4/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 38
Đại Vương Muốn Nôn Rồi Đại Vương Động Thai Khí Rồi! FULL

Đại Vương Muốn Nôn Rồi Đại Vương Động Thai Khí Rồi! FULL

7.9/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 37
Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Việt Nam

Chương 14
Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao

Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 100
Trộm Sữa Uống FULL

Trộm Sữa Uống FULL

7.4/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Cuộc sống ngọt ngào của phó tiên sinh

Cuộc sống ngọt ngào của phó tiên sinh

7.8/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Nụ cười trên môi

Nụ cười trên môi

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 5
Sau khi ván cờ bắt đầu lại lần nữa

Sau khi ván cờ bắt đầu lại lần nữa

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 9
Độc chiếm tiểu thư

Độc chiếm tiểu thư

7.9/10
20.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 92
Kính thủy chân hương

Kính thủy chân hương

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 12
Nghiệt do em tự tạo

Nghiệt do em tự tạo

7.7/10
1.6K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Kí ức tuổi thanh xuân

Kí ức tuổi thanh xuân

7.6/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 22
Truyện cười vô đối

Truyện cười vô đối

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Chuyện tình nàng vân du

Chuyện tình nàng vân du

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 16
Lọ lem siêu nghịch ngợm

Lọ lem siêu nghịch ngợm

7.8/10
3.5K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 44
Hoàng tử bóng đêm và lời nguyền hủy diệt

Hoàng tử bóng đêm và lời nguyền hủy diệt

7.9/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 30
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

8.6/10
48.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 81
Khi Tổng Tài Xuyên Qua Thành Nữ: Trùm Sủng Tiểu Phu Lang

Khi Tổng Tài Xuyên Qua Thành Nữ: Trùm Sủng Tiểu Phu Lang

8.5/10
4.8K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 10
Tổng Hợp Những Câu Chuyện Kinh Dị Creepypasta - Cyptic

Tổng Hợp Những Câu Chuyện Kinh Dị Creepypasta - Cyptic

8.5/10
270.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 113
Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)

8.5/10
9.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 60
Trường Học Phép Thuật

Trường Học Phép Thuật

8.5/10
10.3K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 44
Cuộc Đời Của Siêu Quậy

Cuộc Đời Của Siêu Quậy

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 17
Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm

8.5/10
10.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 94
Sad Love Story

Sad Love Story

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 30
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Tôi Là Đại Vai Ác

Tôi Là Đại Vai Ác

8.2/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 15
Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!

Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 24
Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 17
Nắng

Nắng

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 4
Kẻ Thù Và Tôi

Kẻ Thù Và Tôi

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 71
Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 2
Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

7.5/10
31K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 68
Yêu Đơn Phương

Yêu Đơn Phương

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Gái Điếm

Gái Điếm

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 6
Oan Gia Ma Cà Rồng

Oan Gia Ma Cà Rồng

7.5/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 95
Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh

Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 13
Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu

Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 3
Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 10
Bà Xã, Hãy Đợi Anh

Bà Xã, Hãy Đợi Anh

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!

Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!

7.5/10
132.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 48
Sinh Tồn Thời Gian

Sinh Tồn Thời Gian

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 25
Du Ngoạn Mạt Thế

Du Ngoạn Mạt Thế

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 42
Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen, Huyền Huyễn

Chương 44
Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt

Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 5
Định Mệnh Của Chiến Binh

Định Mệnh Của Chiến Binh

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 35
Chiến Binh Của Công Chúa

Chiến Binh Của Công Chúa

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 39
Thiên Sứ Của Chiến Binh

Thiên Sứ Của Chiến Binh

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây

Chương 39
Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao

7.5/10
9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Cơ Duyên Đến Bên Anh
7.9/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Giao Ước Hôn Nhân
7/10
1.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Hòn Đá Và Ngôi Sao
7.3/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Mùa Hoa Hồi
7.7/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Xuyên Nhanh Những Năm Tháng Xuyên Vào Truyện Làm Ruộng
7.1/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thiên Kim Sống Lại
7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mẻ Lưới Ngọt Ngào
7.4/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Lụi Tàn Nơi Cấm Cung Héo Mòn Trong Bi Thương
7.3/10
1.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đến Cuối Cùng Người Đó Vẫn Là Em
7/10
1.5K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chuyến Tàu Tuổi 18
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chờ Em Chờ Đến Bao Giờ
7.6/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Bách Hợp Trò Chơi
7.4/10
1.1K

Thể loại: Bách Hợp

Quạ Cáo Và Miếng Phomat
7.1/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thăng Chức Hệ Thống
7/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Áng Mây Ngang Qua Bầu Trời
7.6/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Dịu Dàng Khác Lạ
7/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hàng Xóm Của Tôi Là Trọng Tài Quốc Tế
7.1/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Cưng Chiều Gặp Đanh Đá - Taekook
7.2/10
4.5K

Thể loại: Truyện Khác

Boss Yêu Bảo Bối - Taekook
7.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Khác

[bl] Nam Kỹ Vương Phi
8.2/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

[đm] Ai Ai Cũng Thèm Tiểu Mỹ Nhân Mềm Mại
7.7/10
15.1K

Thể loại: Truyện Khác

Xuyên Không Yêu Phải Nam Phụ Hắc Bang
7.4/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hồng Trần Vạn Kiếp
7.8/10
1.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Mười Vạn Lý Do Vì Sao
7.1/10
1.2K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Mùa Hè Năm Ấy Thật Đẹp
7.9/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảng Cách Ngàn Năm
7.3/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đại Tiểu Thư, Em Dám Trốn Khỏi Tôi
8.5/10
2.5K

Thể loại: Truyện Khác

Xuân Nhựt Ngẫu Thành
8.1/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Chồng Em Không Phải Là Thỏ!
7.2/10
1.4K

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Khoảng Cách Ngàn Năm [bhtt]
7.4/10
4.1K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Quẩy Nơi Dị Giới Sát Lục Vương Đô - Edryhad
7.6/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Harry Potter Sau Khi Ván Cờ Bắt Đầu Lại Lần Nữa FULL
7.4/10
3.5K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Đại Vương Muốn Nôn Rồi Đại Vương Động Thai Khí Rồi! FULL
7.9/10
5.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Bỏ Qua Hai Từ Giáo Viên Chúng Ta Yêu Nhau Đi
7.5/10
2.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Tổng Giám Đốc Không Thể Xa Tôi Sao
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Trộm Sữa Uống FULL
7.4/10
10.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Cuộc sống ngọt ngào của phó tiên sinh
7.8/10
5.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Nụ cười trên môi
7.7/10
1.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Sau khi ván cờ bắt đầu lại lần nữa
7.6/10
1.9K

Thể loại: Truyện Khác

Độc chiếm tiểu thư
7.9/10
20.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Kính thủy chân hương
7.9/10
1.6K

Thể loại: Xuyên Không

Nghiệt do em tự tạo
7.7/10
1.6K

Thể loại: Truyện Teen

Kí ức tuổi thanh xuân
7.6/10
1.8K

Thể loại: Truyện Teen

Truyện cười vô đối
7.5/10
1.8K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện tình nàng vân du
7.9/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Lọ lem siêu nghịch ngợm
7.8/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Hoàng tử bóng đêm và lời nguyền hủy diệt
7.9/10
3.4K

Thể loại: Truyện Teen

Hôn Nhân Lừa Gạt
8.6/10
48.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Khi Tổng Tài Xuyên Qua Thành Nữ: Trùm Sủng Tiểu Phu Lang
8.5/10
4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tổng Hợp Những Câu Chuyện Kinh Dị Creepypasta - Cyptic
8.5/10
270.9K

Thể loại: Truyện Khác

Ma Cà Rồng Sa Ngã (The Guilty Vampire Boy)
8.5/10
9.8K

Thể loại: Truyện Teen

Trường Học Phép Thuật
8.5/10
10.3K

Thể loại: Truyện Teen

Cuộc Đời Của Siêu Quậy
8.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Teen

Anh Đã Hứa Là Anh Sẽ Làm
8.5/10
10.2K

Thể loại: Truyện Teen

Sad Love Story
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Bài Ca Chim Thiên Đường
8.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tôi Là Đại Vai Ác
8.2/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Osin Lạnh Lùng Của Thiếu Gia!
7.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Teen

Thiếu Chủ!! Xin Đừng Ngược Tôi!!
7.5/10
5.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Nắng
7.5/10
1.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kẻ Thù Và Tôi
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Nhiệm Vụ Của Anh Là, Yêu Em!
7.5/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ba Mươi Tuổi Suy Nhân
7.5/10
31K

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Đơn Phương
7.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen

Gái Điếm
7.5/10
2.2K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Teen

Oan Gia Ma Cà Rồng
7.5/10
10K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Tổng Giám Đốc Đừng Chạy: Ông Xã, Ngoan Để Em Yêu Anh
7.5/10
16K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thanh Xuân Của Tớ Là Cậu
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Yêu Anh, Không Được Phép Cự Tuyệt
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bà Xã, Hãy Đợi Anh
7.5/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Để Quá Khứ Ngủ Yên
7.5/10
10K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Một Pháo, Yêu Ngươi Luôn!
7.5/10
132.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Sinh Tồn Thời Gian
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Du Ngoạn Mạt Thế
7.5/10
14.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nhà Có Một Tiểu Hồn Ma
7.5/10
7.2K

Thể loại: Truyện Teen, Huyền Huyễn

Đừng Đùa Với Nữ Phụ, Ta Tán Cho Vỡ Mặt
7.5/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Định Mệnh Của Chiến Binh
7.5/10
6.4K

Thể loại: Phương Tây

Chiến Binh Của Công Chúa
7.5/10
7.2K

Thể loại: Phương Tây

Thiên Sứ Của Chiến Binh
7.5/10
6.8K

Thể loại: Phương Tây

Cố Che Giấu Bản Thân Chỉ Vì Quá Khứ Thôi Sao
7.5/10
9K

Thể loại: Ngôn Tình