Tác Giả Melissa De La Cruz

Gia Tộc Ma Cà Rồng

Gia Tộc Ma Cà Rồng

7.3/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 31
Luận tầm quan trọng của việc học giỏi toán học

Luận tầm quan trọng của việc học giỏi toán học

7.9/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Chương 10
Hải tặc tối cường mạnh miệng

Hải tặc tối cường mạnh miệng

8.3/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 190
1m54 và 1m82

1m54 và 1m82

7.9/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 73
Gia tộc ma cà rồng (Tập 6: Tình yêu)

Gia tộc ma cà rồng (Tập 6: Tình yêu)

8.5/10
2.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 9
Gia tộc ma cà rồng (Tập 5: Thiên thần sa ngã)

Gia tộc ma cà rồng (Tập 5: Thiên thần sa ngã)

8.5/10
3.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 18
Gia tộc ma cà rồng (Tập 4)

Gia tộc ma cà rồng (Tập 4)

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 24
Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3: Hé Lộ)

Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3: Hé Lộ)

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 23
Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2: Vũ Hội Hóa Trang)

Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2: Vũ Hội Hóa Trang)

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 29
Gia tộc Ma cà rồng

Gia tộc Ma cà rồng

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 22
Tự Họa Vô Lai

Tự Họa Vô Lai

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 39
Gia Tộc Ma Cà Rồng 3: Hé Lộ

Gia Tộc Ma Cà Rồng 3: Hé Lộ

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 45
Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen

Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen

7.5/10
9.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 71
Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã

Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 43
Gia Tộc Ma Cà Rồng 6: Tình Yêu

Gia Tộc Ma Cà Rồng 6: Tình Yêu

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 22
Gia Tộc Ma Cà Rồng 1: Máu Xanh

Gia Tộc Ma Cà Rồng 1: Máu Xanh

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 45
Gia Tộc Ma Cà Rồng 2: Vũ Hội Hóa Trang

Gia Tộc Ma Cà Rồng 2: Vũ Hội Hóa Trang

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Chương 48
Cửu Ca

Cửu Ca

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 8
Gia Tộc Ma Cà Rồng
7.3/10
3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Luận tầm quan trọng của việc học giỏi toán học
7.9/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Hải tặc tối cường mạnh miệng
8.3/10
7.5K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

1m54 và 1m82
7.9/10
4K

Thể loại: Truyện Teen

Gia tộc ma cà rồng (Tập 6: Tình yêu)
8.5/10
2.5K

Thể loại: Huyền Huyễn

Gia tộc ma cà rồng (Tập 5: Thiên thần sa ngã)
8.5/10
3.6K

Thể loại: Huyền Huyễn

Gia tộc ma cà rồng (Tập 4)
8.5/10
5.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3: Hé Lộ)
8.5/10
5.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 2: Vũ Hội Hóa Trang)
8.5/10
4.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Gia tộc Ma cà rồng
8.5/10
4.6K

Thể loại: Huyền Huyễn

Tự Họa Vô Lai
7.5/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Gia Tộc Ma Cà Rồng 3: Hé Lộ
7.5/10
6K

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng 4: Sứ Mệnh Của Dòng Họ Van Alen
7.5/10
9.4K

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng 5: Thiên Thần Sa Ngã
7.5/10
5.8K

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng 6: Tình Yêu
7.5/10
3.6K

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng 1: Máu Xanh
7.5/10
5.9K

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Gia Tộc Ma Cà Rồng 2: Vũ Hội Hóa Trang
7.5/10
6.4K

Thể loại: Phương Tây, Huyền Huyễn

Cửu Ca
7.5/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại