Tác Giả Đản Cao Miêu Mễ Bổng Bổng Đường

Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán

Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán

7.9/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Lịch Sử, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 67
Yêu

Yêu "love"

7.8/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 34
Xuyên Qua Làm Cửu Vương Phi

Xuyên Qua Làm Cửu Vương Phi

6.9/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 39
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Nghịch Ái

Nghịch Ái

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 16
Cữu Tình Như Hỏa

Cữu Tình Như Hỏa

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 12
Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

7.5/10
23K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 45
Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 26
Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 11
Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước, Phương Tây

Chương 30
Muốn Thượng Liền Thượng

Muốn Thượng Liền Thượng

7.5/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 24
[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tuyệt Sắc Quốc Sư

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 26
Thánh Huyết Chi Vương

Thánh Huyết Chi Vương

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 16
Sở Gia Huynh Đệ

Sở Gia Huynh Đệ

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Kích Ái Tiểu Thần Phụ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 13
Phong Ái

Phong Ái

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Điềm Mật Anh Túc

Điềm Mật Anh Túc

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Hồ Ly Hồ Đồ

Hồ Ly Hồ Đồ

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 4
Nhặt Được Cúc Thái Lang

Nhặt Được Cúc Thái Lang

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 24
Cấp Ngã Báo Báo

Cấp Ngã Báo Báo

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 14
Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Cổ Quốc Ái Kinh

Cổ Quốc Ái Kinh

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 13
Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ái Đích Báo Báo

Ái Đích Báo Báo

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Bối Đức Hữu Lý

Bối Đức Hữu Lý

7.5/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Xà Ngã Kỵ Thùy

Xà Ngã Kỵ Thùy

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Áo Choàng Hôm Nay Cũng Muốn Cùng Bản Thể Dán Dán
7.9/10
2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Yêu
7.8/10
3K

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Qua Làm Cửu Vương Phi
6.9/10
3K

Thể loại: Xuyên Không

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc
8.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Ngủ Liền Ngủ
7.5/10
5.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nghịch Ái
7.5/10
8.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cữu Tình Như Hỏa
7.5/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Đầu Lang Tống Báo
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Sắc Vi Vương Tử
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ
7.5/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
7.5/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
7.5/10
23K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Nhất Chiến Thành Công
7.5/10
17.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhật Bất Thăng Quốc Vương
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
7.5/10
9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Tiểu Lang Tướng Quân
7.5/10
4.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
7.5/10
10.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Muốn Thượng Liền Thượng
7.5/10
20.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn
7.5/10
3.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuyệt Sắc Quốc Sư
7.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thánh Huyết Chi Vương
7.5/10
4.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sở Gia Huynh Đệ
7.5/10
7.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Lạc Tiên Sư
7.5/10
8.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phong Ái
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Điềm Mật Anh Túc
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Hồ Ly Hồ Đồ
7.5/10
3.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Ma Chi Luyến
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Nhặt Được Cúc Thái Lang
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cấp Ngã Báo Báo
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Thâu Liền Thâu
7.5/10
6.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vận Động Khố Hạ Bí Mật
7.5/10
4.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Thuỷ Tiết Bất Thông
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ

Cổ Quốc Ái Kinh
7.5/10
4.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Lễ Vật Của Tù Trưởng
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Ái Đích Báo Báo
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Đức Hữu Lý
7.5/10
3K

Thể loại: Đam Mỹ

Xà Ngã Kỵ Thùy
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3
7.5/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ