Tác Giả Mèo Lười – Yến Dương

Yêu

Yêu "love"

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 34
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc

8.5/10
3.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Muốn Ngủ Liền Ngủ

Muốn Ngủ Liền Ngủ

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 24
Nghịch Ái

Nghịch Ái

7.5/10
8.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 16
Cữu Tình Như Hỏa

Cữu Tình Như Hỏa

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Đầu Lang Tống Báo

Đầu Lang Tống Báo

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Sắc Vi Vương Tử

Sắc Vi Vương Tử

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Chương 12
Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 23
[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 6
Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)

7.5/10
21.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 45
Nhất Chiến Thành Công

Nhất Chiến Thành Công

7.5/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 26
Nhật Bất Thăng Quốc Vương

Nhật Bất Thăng Quốc Vương

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

7.5/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 10
Tiểu Lang Tướng Quân

Tiểu Lang Tướng Quân

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 11
Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu

7.5/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước, Phương Tây

Chương 30
Muốn Thượng Liền Thượng

Muốn Thượng Liền Thượng

7.5/10
19.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 24
[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tuyệt Sắc Quốc Sư

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 26
Thánh Huyết Chi Vương

Thánh Huyết Chi Vương

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 16
Sở Gia Huynh Đệ

Sở Gia Huynh Đệ

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 30
Kích Ái Tiểu Thần Phụ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Cực Lạc Tiên Sư

Cực Lạc Tiên Sư

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 13
Phong Ái

Phong Ái

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Điềm Mật Anh Túc

Điềm Mật Anh Túc

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Hồ Ly Hồ Đồ

Hồ Ly Hồ Đồ

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 12
Ma Chi Luyến

Ma Chi Luyến

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 4
Nhặt Được Cúc Thái Lang

Nhặt Được Cúc Thái Lang

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 24
Cấp Ngã Báo Báo

Cấp Ngã Báo Báo

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Muốn Thâu Liền Thâu

Muốn Thâu Liền Thâu

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 14
Vận Động Khố Hạ Bí Mật

Vận Động Khố Hạ Bí Mật

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Thuỷ Tiết Bất Thông

Thuỷ Tiết Bất Thông

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 14
Cổ Quốc Ái Kinh

Cổ Quốc Ái Kinh

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 13
Lễ Vật Của Tù Trưởng

Lễ Vật Của Tù Trưởng

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Ái Đích Báo Báo

Ái Đích Báo Báo

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Bối Đức Hữu Lý

Bối Đức Hữu Lý

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Xà Ngã Kỵ Thùy

Xà Ngã Kỵ Thùy

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 12
Yêu
7.8/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tốc
8.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Ngủ Liền Ngủ
7.5/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Nghịch Ái
7.5/10
8.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Cữu Tình Như Hỏa
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Đầu Lang Tống Báo
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Sắc Vi Vương Tử
7.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Phương Tây

Lang Âi Tự Hỏa + Lang Hậu Truyền Kỳ
7.5/10
5.4K

Thể loại: Đam Mỹ

[Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt] – Bộ 4 – Thần Hồn Điên Đảo
7.5/10
2.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nọa Nhược Vui Sướng (Nọa Nhược Đích Khoái Nhạc)
7.5/10
21.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Nhất Chiến Thành Công
7.5/10
17K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhật Bất Thăng Quốc Vương
7.5/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến
7.5/10
8.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Tiểu Lang Tướng Quân
7.5/10
4.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lãng Đãng Tiểu Mã Câu
7.5/10
9.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Muốn Thượng Liền Thượng
7.5/10
19.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt] – Bộ 1 – Thiến Nam U Hồn
7.5/10
3.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tuyệt Sắc Quốc Sư
7.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thánh Huyết Chi Vương
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Sở Gia Huynh Đệ
7.5/10
7.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Kích Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Lạc Tiên Sư
7.5/10
8.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Phong Ái
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Điềm Mật Anh Túc
7.5/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Hồ Ly Hồ Đồ
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Ma Chi Luyến
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Nhặt Được Cúc Thái Lang
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Cấp Ngã Báo Báo
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Muốn Thâu Liền Thâu
7.5/10
5.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vận Động Khố Hạ Bí Mật
7.5/10
4.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Thuỷ Tiết Bất Thông
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Cổ Quốc Ái Kinh
7.5/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Lễ Vật Của Tù Trưởng
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Khoái Nhạc Trạch Cấp Tống
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Ái Đích Báo Báo
7.5/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Bối Đức Hữu Lý
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Xà Ngã Kỵ Thùy
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt - Bộ 3
7.5/10
3.2K

Thể loại: Đam Mỹ