Tác Giả Mễ Lộ Lộ

Trộm hương không thương ngọc

Trộm hương không thương ngọc

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Bổn cung đã trở về

Bổn cung đã trở về

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia

8.5/10
5.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 10
Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế

8.5/10
5.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Bạn Gái 60 %

Bạn Gái 60 %

8.5/10
7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Quan Tỳ

Quan Tỳ

8.5/10
7.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3

Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Bạn Gái 60%

Bạn Gái 60%

7.5/10
24.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 27
Nhật Ký Thuần Phu

Nhật Ký Thuần Phu

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 18
Đại Sói Hoang Ôn Nhu

Đại Sói Hoang Ôn Nhu

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện

7.5/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Thanh Mai Đấu Trúc Mã

Thanh Mai Đấu Trúc Mã

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Cải Tà Khó Quy Chính

Cải Tà Khó Quy Chính

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 19
Công Chúa Thuần Thú Sư

Công Chúa Thuần Thú Sư

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 30
Cá Nước Thân Mật

Cá Nước Thân Mật

7.5/10
22.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Bắt Nạt Em Tới Nghiện

Bắt Nạt Em Tới Nghiện

7.5/10
27.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Ôm Em Ôm Tới Nghiện

Ôm Em Ôm Tới Nghiện

7.5/10
17.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dẫn Sói Vào Nhà

Dẫn Sói Vào Nhà

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Ác Nữ Vương Phách Lối

Ác Nữ Vương Phách Lối

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ăn Em Ăn Tới Nghiện

Ăn Em Ăn Tới Nghiện

7.5/10
47.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Trộm hương không thương ngọc
7.5/10
2.1K

Thể loại: Truyện Teen

Bổn cung đã trở về
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Sủng Phi Bướng Bỉnh Của Vương Gia
8.5/10
5.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phi Tử Điêu Ngoa Của Hoàng Đế
8.5/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái 60 %
8.5/10
7K

Thể loại: Ngôn Tình

Quan Tỳ
8.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cô Nương Yêu Tạo Chuyện Kì Quái 3
8.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạn Gái 60%
7.5/10
24.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Nhật Ký Thuần Phu
7.5/10
4.8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Đại Sói Hoang Ôn Nhu
7.5/10
9.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trêu Ghẹo Em Tới Nghiện
7.5/10
14.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thanh Mai Đấu Trúc Mã
7.5/10
13.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cải Tà Khó Quy Chính
7.5/10
8.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Công Chúa Thuần Thú Sư
7.5/10
10.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Cá Nước Thân Mật
7.5/10
22.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bắt Nạt Em Tới Nghiện
7.5/10
27.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Ôm Em Ôm Tới Nghiện
7.5/10
17.3K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Dẫn Sói Vào Nhà
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ác Nữ Vương Phách Lối
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Ăn Em Ăn Tới Nghiện
7.5/10
47.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình