Tác Giả Minh Dã

Điền Viên Xuân FULL

Điền Viên Xuân FULL

7.1/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 37
Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên

7/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 3
Song Hậu

Song Hậu

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 9
Mưa Hoàng Tước

Mưa Hoàng Tước

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 48
Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 10
Bắc Thành Có Tuyết FULL

Bắc Thành Có Tuyết FULL

7.3/10
40K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 80
Toà Tháp Hoa Hồng FULL

Toà Tháp Hoa Hồng FULL

7/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 63
Cát Bụi FULL

Cát Bụi FULL

7/10
20.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL

Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL

7.8/10
27.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 56
Trường tình - nữ thượng nữ hạ

Trường tình - nữ thượng nữ hạ

7.6/10
30.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 120
Mất - minh dã

Mất - minh dã

7.7/10
19.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 110
Tam ẩn

Tam ẩn

7.9/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Chương 21
Thiện cơ

Thiện cơ

7.8/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 66
Ái thanh tích độ

Ái thanh tích độ

7.9/10
6.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 26
Tâm ẩn - minh dã

Tâm ẩn - minh dã

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Chương 21
Nữ nhân bất phôi

Nữ nhân bất phôi

7.7/10
18.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Chương 111
Thiện cơ - minh dã

Thiện cơ - minh dã

7.7/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 65
Một loại khác có thể

Một loại khác có thể

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 60
Tiểu tỷ, bất hung

Tiểu tỷ, bất hung

7.9/10
33.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 166
Niên niên hữu dư

Niên niên hữu dư

7.6/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 133
Xuyên việt tám năm mới debut

Xuyên việt tám năm mới debut

7.9/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác, Convert

Chương 125
Tiểu tổ tông

Tiểu tổ tông

7.5/10
36.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước

Chương 75
Trò chơi bất khả tư nghị

Trò chơi bất khả tư nghị

7.9/10
24.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 72
Đại cung

Đại cung

7.9/10
11.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Thủy tiên có gai

Thủy tiên có gai

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 61
Khoảnh khắc tinh quang

Khoảnh khắc tinh quang

7.9/10
10.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Chu Sa Hồng

Chu Sa Hồng

7.8/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em

8.2/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 39
Tuyết Rơi Đầy Núi

Tuyết Rơi Đầy Núi

8.5/10
20K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Trường Tình

Trường Tình

8.5/10
75.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 121
Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương

8.5/10
9.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 97
Phu Nhân Tại Thượng

Phu Nhân Tại Thượng

8.5/10
46.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 132
Nam Thành Có Mưa

Nam Thành Có Mưa

7.7/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Chương 21
Phượng Hoàng Trở Về

Phượng Hoàng Trở Về

7.9/10
23.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Nguyện Giả Thượng Câu

Nguyện Giả Thượng Câu

7.5/10
132K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 137
Dụ Lang

Dụ Lang

7.5/10
24.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 90
Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy

7.5/10
35.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 80
Cưới Lâu Sẽ Hợp

Cưới Lâu Sẽ Hợp

7.5/10
54.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Đôi Nhạn Quay Về

Đôi Nhạn Quay Về

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 58
Yêu Không Phải Lúc

Yêu Không Phải Lúc

7.5/10
30.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 59
Nữ Thần Diễn Xuất

Nữ Thần Diễn Xuất

7.5/10
164.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 103
Khiến Em Gả Cho Anh

Khiến Em Gả Cho Anh

7.5/10
21.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 57
Người Tôi Yêu

Người Tôi Yêu

7.5/10
23.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 54
Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)

7.5/10
22.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Khoảnh Khắc Tinh Quang

Khoảnh Khắc Tinh Quang

7.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 60
Cung Khuynh

Cung Khuynh

7.5/10
101.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Bách Hợp

Chương 123
Song Quy Nhạn

Song Quy Nhạn

7.5/10
51.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 66
Bách Biến Tiêu Hồn

Bách Biến Tiêu Hồn

7.5/10
33.3K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Tiên Hiệp

Chương 382
Phù Lạc

Phù Lạc

7.5/10
21.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 90
Hoàng Qua

Hoàng Qua

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 45
Điền Viên Xuân FULL
7.1/10
3.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Cung Khuynh - Hiện Đại Thiên
7/10
1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Song Hậu
7.6/10
1.3K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Mưa Hoàng Tước
7.8/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tập Truyện Ngắn Hoa Nở Rồi FULL
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Bắc Thành Có Tuyết FULL
7.3/10
40K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Toà Tháp Hoa Hồng FULL
7/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cát Bụi FULL
7/10
20.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Nơi Đây Gió Yên Bão Lặng
7.1/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Phế Hậu Hiện Đại Thiên FULL
7.8/10
27.7K

Thể loại: Bách Hợp

Trường tình - nữ thượng nữ hạ
7.6/10
30.3K

Thể loại: Bách Hợp

Mất - minh dã
7.7/10
19.4K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Tam ẩn
7.9/10
3.8K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Thiện cơ
7.8/10
8.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Ái thanh tích độ
7.9/10
6.1K

Thể loại: Linh Dị

Tâm ẩn - minh dã
7.5/10
2.3K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Khác

Nữ nhân bất phôi
7.7/10
18.3K

Thể loại: Bách Hợp, Hài Hước

Thiện cơ - minh dã
7.7/10
6.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Một loại khác có thể
7.5/10
8.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tiểu tỷ, bất hung
7.9/10
33.7K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Niên niên hữu dư
7.6/10
25.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Xuyên việt tám năm mới debut
7.9/10
6.8K

Thể loại: Đô Thị, Truyện Khác

Tiểu tổ tông
7.5/10
36.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trò chơi bất khả tư nghị
7.9/10
24.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Đại cung
7.9/10
11.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Thủy tiên có gai
7.5/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảnh khắc tinh quang
7.9/10
10.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Chu Sa Hồng
7.8/10
3K

Thể loại: Ngôn Tình

8 Giờ Rưỡi – Yêu Em Nhớ Em
8.2/10
10.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyết Rơi Đầy Núi
8.5/10
20K

Thể loại: Ngôn Tình

Trường Tình
8.5/10
75.9K

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Việt Chi Phong Lưu Bĩ Vương
8.5/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phu Nhân Tại Thượng
8.5/10
46.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Nam Thành Có Mưa
7.7/10
16.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Phượng Hoàng Trở Về
7.9/10
23.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nguyện Giả Thượng Câu
7.5/10
132K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sắc

Dụ Lang
7.5/10
24.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mùa Xuân Thoáng Qua Ấy
7.5/10
35.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cưới Lâu Sẽ Hợp
7.5/10
54.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Đôi Nhạn Quay Về
7.5/10
14.2K

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh

Yêu Không Phải Lúc
7.5/10
30.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nữ Thần Diễn Xuất
7.5/10
164.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Khiến Em Gả Cho Anh
7.5/10
21.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Người Tôi Yêu
7.5/10
23.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tuyết Rơi Đầy Núi (Tuyết Rơi Đầy Nam Sơn)
7.5/10
22.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Khoảnh Khắc Tinh Quang
7.5/10
17.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Cung Khuynh
7.5/10
101.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Song Quy Nhạn
7.5/10
51.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bách Biến Tiêu Hồn
7.5/10
33.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Phù Lạc
7.5/10
21.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hoàng Qua
7.5/10
11.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình