Tác Giả Châu Minh Minh

Giấc Mộng Trong Tay Có Ánh Sáng

Giấc Mộng Trong Tay Có Ánh Sáng

8/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 3
Khiết Nhi Bất Xả

Khiết Nhi Bất Xả

8.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại

Chương 4
Nơi Vừa Lạ Vừa Quen

Nơi Vừa Lạ Vừa Quen

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 4
Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai

8.5/10
142.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 20
Bạc

Bạc

7.7/10
3.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Người Thừa Kế

Người Thừa Kế

7.3/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Tỳ Nữ Sinh Tử Khế

Tỳ Nữ Sinh Tử Khế

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 10
Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta

Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta

8.5/10
12.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 74
Haruno Sakura,Ais, Mẹ Thiệt Là !

Haruno Sakura,Ais, Mẹ Thiệt Là !

8.5/10
13.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 44
Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên

Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên

8.5/10
6.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 32
Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái

Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái

8.5/10
4K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm

8.5/10
16K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 97
Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

Chuyện Cũ Ở Hậu Cung

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 12
Làm Bà Mối Se Duyên

Làm Bà Mối Se Duyên

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 31
Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 11
Giấc Mộng Trong Tay Có Ánh Sáng
8/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Khiết Nhi Bất Xả
8.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Nơi Vừa Lạ Vừa Quen
7.6/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Trúc mã ngạo kiều của tiểu thanh mai
8.5/10
142.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Bạc
7.7/10
3.3K

Thể loại: Truyện Teen

Người Thừa Kế
7.3/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Tỳ Nữ Sinh Tử Khế
8.5/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta
8.5/10
12.1K

Thể loại: Truyện Teen

Haruno Sakura,Ais, Mẹ Thiệt Là !
8.5/10
13.7K

Thể loại: Truyện Teen

Xuyên Không Làm Bà Mối Se Duyên
8.5/10
6.2K

Thể loại: Truyện Teen

Khi Cường Ngạnh Gặp Biến Thái
8.5/10
4K

Thể loại: Truyện Teen

Tổng Quản Thái Giám Phúc Hắc Của Trẫm
8.5/10
16K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện Cũ Ở Hậu Cung
7.5/10
4.3K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Làm Bà Mối Se Duyên
7.5/10
5.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tĩnh Liên Chi Truyện
7.5/10
4K

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước