Tác Giả Minh Nguyễn Tuấn

Tổng mạn: cùng miêu nương không đơn giản thường ngày

Tổng mạn: cùng miêu nương không đơn giản thường ngày

7.6/10
47.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Lịch Sử, Huyền Huyễn

Chương 1245
Hôn nhân sắp đặt 2

Hôn nhân sắp đặt 2

7.8/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 34
Marvel Thương Thành Hệ Thống

Marvel Thương Thành Hệ Thống

7.1/10
21.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Phương Tây, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 325
[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

[Ngôn Tình] Hôn Nhân Sắp Đặt

7.5/10
90.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 34
Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

Vạn Giới Xuyên Qua Từ Đấu Phá Bắt Đầu

7.2/10
46.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 356
Hận

Hận

7.7/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 38
Hôn Nhân Thú Vị

Hôn Nhân Thú Vị

8.4/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 27
Con Nuôi

Con Nuôi

3.1/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 6
Cầu Vồng Sau Mưa

Cầu Vồng Sau Mưa

5.8/10
27K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 38
Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

Hạnh Phúc Trong Bùn Lầy

6.3/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 32
Ừ, Thì Cưới

Ừ, Thì Cưới

7.3/10
20.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam, Truyện Khác

Chương 24
Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống

Vạn Năng Trò Chơi Hệ Thống

7.7/10
160.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 657
Kamen Rider Xâm Lấn Comic

Kamen Rider Xâm Lấn Comic

7.5/10
28.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Chương 272
Từ Hokage Bắt Đầu

Từ Hokage Bắt Đầu

7.5/10
122.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Trọng Sinh, Khoa Huyễn, Võng Du

Chương 749