Tác Giả Mộng Tiêu Nhị

Khi Gió Nổi Lên

Khi Gió Nổi Lên

7.9/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 24
Là khi anh chưa biết nên yêu em thế nào

Là khi anh chưa biết nên yêu em thế nào

8.5/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 89
Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL

7.4/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 78
Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 74
Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL

7/10
48.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 74
Năm thứ 7 phải lòng em

Năm thứ 7 phải lòng em

8.5/10
21.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 104
Yêu Em Tự Khi Nào FULL

Yêu Em Tự Khi Nào FULL

7.7/10
40.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Tình Yêu Dành Cho Anh

Tình Yêu Dành Cho Anh

7/10
36.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 104
Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

7.4/10
120K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

7.4/10
21K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Níu Giữ FULL

Níu Giữ FULL

7.5/10
60.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 74
Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

7.2/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 70
Thế giới tĩnh lặng và anh

Thế giới tĩnh lặng và anh

8.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Quỳ gối dưới váy em

Quỳ gối dưới váy em

8.5/10
31.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Lưỡi dao dịu dàng

Lưỡi dao dịu dàng

8.5/10
64.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 76
Váy Hạ Thần

Váy Hạ Thần

7.9/10
66.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Tình yêu và anh

Tình yêu và anh

8.5/10
539K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Bởi vì đúng lúc gặp được em

Bởi vì đúng lúc gặp được em

7.8/10
48.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Xuyên Thành Giáo Viên Chủ Nhiệm Của Chồng

Xuyên Thành Giáo Viên Chủ Nhiệm Của Chồng

7.6/10
15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 27
Thịnh Hạ Chi Luyến

Thịnh Hạ Chi Luyến

7.2/10
114.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 77
Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

8.5/10
215.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Độc sủng thành hôn

Độc sủng thành hôn

8.5/10
116.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 62
Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

9.2/10
123.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 123
Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

9.3/10
160.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 18
Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

8.5/10
59.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 59
Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

9/10
100.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

8.6/10
156.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Mê Muội

Mê Muội

7.9/10
18.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Không Yêu Không Vui

Không Yêu Không Vui

7.5/10
53.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

7.5/10
27K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

9.4/10
63.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Đường Một Chiều

Đường Một Chiều

7.5/10
22.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 79
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
71.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 86
Khi Gió Nổi Lên
7.9/10
2K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Là khi anh chưa biết nên yêu em thế nào
8.5/10
6.2K

Thể loại: Truyện Khác

Làm Thế Nào Để Ngừng Nhớ Anh FULL
7.4/10
7.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Năm Thứ Bảy Thầm Yêu Em
7.1/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Năm Thứ Bảy Yêu Thầm Em FULL
7/10
48.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Năm thứ 7 phải lòng em
8.5/10
21.5K

Thể loại: Truyện Khác, Truyện Sủng

Yêu Em Tự Khi Nào FULL
7.7/10
40.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình Yêu Dành Cho Anh
7/10
36.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào
7.7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL
7.4/10
120K

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL
7.4/10
21K

Thể loại: Ngôn Tình

Níu Giữ FULL
7.5/10
60.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh
7.2/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế giới tĩnh lặng và anh
8.5/10
1.8K

Thể loại: Truyện Khác

Quỳ gối dưới váy em
8.5/10
31.4K

Thể loại: Truyện Khác

Lưỡi dao dịu dàng
8.5/10
64.4K

Thể loại: Truyện Khác

Váy Hạ Thần
7.9/10
66.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình yêu và anh
8.5/10
539K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Bởi vì đúng lúc gặp được em
7.8/10
48.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Giáo Viên Chủ Nhiệm Của Chồng
7.6/10
15.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thịnh Hạ Chi Luyến
7.2/10
114.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau
8.5/10
215.6K

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Độc sủng thành hôn
8.5/10
116.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Vẫn Luôn Yêu Em
9.2/10
123.4K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thời Gian Không Nghe Lời
9.3/10
160.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em
8.5/10
59.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ý Loạn Tình Mê
9/10
100.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Yêu Em Như Vậy
8.6/10
156.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Muội
7.9/10
18.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Yêu Không Vui
7.5/10
53.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
7.5/10
27K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
9.4/10
63.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường Một Chiều
7.5/10
22.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
71.7K

Thể loại: Xuyên Không, Mạt Thế