Tác Giả Mộng Tiêu Nhị

Tình Yêu Dành Cho Anh

Tình Yêu Dành Cho Anh

7/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 104
Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào

7.7/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL

7.4/10
77.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 96
Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL

7.4/10
11.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 50
Níu Giữ FULL

Níu Giữ FULL

7.5/10
46.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 74
Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Thế giới tĩnh lặng và anh

Thế giới tĩnh lặng và anh

8.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Quỳ gối dưới váy em

Quỳ gối dưới váy em

8.5/10
24.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 92
Lưỡi dao dịu dàng

Lưỡi dao dịu dàng

8.5/10
42K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 58
Váy Hạ Thần

Váy Hạ Thần

7.9/10
59.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 92
Tình yêu và anh

Tình yêu và anh

8.5/10
499K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 92
Bởi vì đúng lúc gặp được em

Bởi vì đúng lúc gặp được em

7.8/10
42.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 58
Xuyên Thành Giáo Viên Chủ Nhiệm Của Chồng

Xuyên Thành Giáo Viên Chủ Nhiệm Của Chồng

7.6/10
14.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 27
Thịnh Hạ Chi Luyến

Thịnh Hạ Chi Luyến

7.2/10
86.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 77
Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau

8.5/10
166.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 79
Độc sủng thành hôn

Độc sủng thành hôn

8.5/10
94.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 60
Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Anh Vẫn Luôn Yêu Em

9.2/10
104.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị

Chương 123
Thời Gian Không Nghe Lời

Thời Gian Không Nghe Lời

9.3/10
142.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống

8.5/10
5.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 18
Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em

8.5/10
56.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 59
Thanh Xuân Của Tôi Đó!

Thanh Xuân Của Tôi Đó!

8.1/10
15.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 41
Ý Loạn Tình Mê

Ý Loạn Tình Mê

9/10
82.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 75
Mãi Yêu Em Như Vậy

Mãi Yêu Em Như Vậy

8.6/10
131.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 92
Mê Muội

Mê Muội

7.9/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Không Yêu Không Vui

Không Yêu Không Vui

7.5/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 52
Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn

9.4/10
57.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Đường Một Chiều

Đường Một Chiều

7.5/10
17.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 79
Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ

7.5/10
66.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế, Nữ Phụ

Chương 86
Tình Yêu Dành Cho Anh
7/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Không Biết Yêu Em Từ Thuở Nào
7.7/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cưới Trước Yêu Sau - Mộng Tiêu Nhị FULL
7.4/10
77.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hồ Ly Và Thợ Săn FULL
7.4/10
11.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Níu Giữ FULL
7.5/10
46.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Thế Giới Không Tiếng Động Còn Có Anh
7.2/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Thế giới tĩnh lặng và anh
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Khác

Quỳ gối dưới váy em
8.5/10
24.5K

Thể loại: Truyện Khác

Lưỡi dao dịu dàng
8.5/10
42K

Thể loại: Truyện Khác

Váy Hạ Thần
7.9/10
59.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình yêu và anh
8.5/10
499K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bởi vì đúng lúc gặp được em
7.8/10
42.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Giáo Viên Chủ Nhiệm Của Chồng
7.6/10
14.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thịnh Hạ Chi Luyến
7.2/10
86.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đường một chiều, ngược lối yêu nhau
8.5/10
166.6K

Thể loại: Truyện Sủng, Đô Thị

Độc sủng thành hôn
8.5/10
94.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Anh Vẫn Luôn Yêu Em
9.2/10
104.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thời Gian Không Nghe Lời
9.3/10
142.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mạt Thế Chi Nữ Chủ Dưỡng Thành Hệ Thống
8.5/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bởi Vì Vừa Lúc Gặp Được Em
8.5/10
56.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thanh Xuân Của Tôi Đó!
8.1/10
15.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ý Loạn Tình Mê
9/10
82.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Mãi Yêu Em Như Vậy
8.6/10
131.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mê Muội
7.9/10
16.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Không Yêu Không Vui
7.5/10
21.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngày Mai Vẫn Còn Yêu Em
7.5/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
9.4/10
57.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Đường Một Chiều
7.5/10
17.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Hệ Thống Dưỡng Thành Nữ Chủ
7.5/10
66.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình