Tác Giả Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào

7.1/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 60
Người Xấu

Người Xấu

7.6/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 9
Sau Khi Tán Tỉnh Kẻ Địch

Sau Khi Tán Tỉnh Kẻ Địch

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 7
Không Ai Thích Chu Tự Thư

Không Ai Thích Chu Tự Thư

7.9/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Một Người Một Chó Một Siêu Thị

Một Người Một Chó Một Siêu Thị

7.2/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 2
Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL

7.7/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 66
Xuyên Thư Nguyên Lai Cả Nhà Theo Ta Là Cái Người Thường

Xuyên Thư Nguyên Lai Cả Nhà Theo Ta Là Cái Người Thường

8.3/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 141
Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn

7.2/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 9
Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc

Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc

7.1/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 16
Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)

8.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Huyết Tình Hắc Đạo Full

Huyết Tình Hắc Đạo Full

8.2/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 85
Mất Trí Nhớ Sau Đem Đối Thủ Nhận Sai Thành Lão Công

Mất Trí Nhớ Sau Đem Đối Thủ Nhận Sai Thành Lão Công

7/10
11.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 114
Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm

7.9/10
12.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 18
Khi Nữ Phụ Nhàm Chán

Khi Nữ Phụ Nhàm Chán

7.3/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 4
Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam FULL

Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam FULL

7.7/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 17
Phúc Vận Bảo Châu

Phúc Vận Bảo Châu

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 8
Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây FULL

Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây FULL

7.4/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 14
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu

7.7/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 328
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

Anh Ấy Chỉ Thích Tôi

7.6/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 14
Dũng Sĩ Và Ma Pháp Sư FULL

Dũng Sĩ Và Ma Pháp Sư FULL

7.7/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 30
Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 20
Sau Khi Giết Chết Người Yêu

Sau Khi Giết Chết Người Yêu

7.9/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Chương 13
Loạn Nhịp

Loạn Nhịp

7.7/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Ta Đau!

Ta Đau!

7.2/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Zswwchiến Sơn Vi Vương Kết Khế Ước

Zswwchiến Sơn Vi Vương Kết Khế Ước

7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Nghi Ngờ Có Căn Cứ FULL

Nghi Ngờ Có Căn Cứ FULL

7.7/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 24
Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL

Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL

7.4/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế

Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế

7.3/10
14K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 33
Vị Khách Nhỏ FULL

Vị Khách Nhỏ FULL

7.7/10
5.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 12
Xuyên Nhanh Tôi Là Đại Boss

Xuyên Nhanh Tôi Là Đại Boss

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 129
Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch

7/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới, Hài Hước, Mạt Thế, Khoa Huyễn, Huyền Huyễn

Chương 41
Hoàn Xuân FULL

Hoàn Xuân FULL

7.3/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 37
Khinh người quá đáng

Khinh người quá đáng

7.8/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Chương 11
Mộng dục

Mộng dục

7.8/10
69K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
(đn bnha) nhật ký phản động anh hùng

(đn bnha) nhật ký phản động anh hùng

7.6/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Khác

Chương 16
Yêu em đến tận xương tủy

Yêu em đến tận xương tủy

7.8/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Ta từ tận thế bắt đầu vô địch

Ta từ tận thế bắt đầu vô địch

8.2/10
25.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Khoa Huyễn, Convert

Chương 432
Ta có một gốc thần thoại cây

Ta có một gốc thần thoại cây

8.2/10
33.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 874
Cưng chiều bảo bối

Cưng chiều bảo bối

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Dục vọng triền miên

Dục vọng triền miên "thế thân chi luyến"

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 26
Đất trời

Đất trời

7.6/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 12
Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai

8.2/10
18K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 33
Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh

9.1/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Đam Mỹ

Chương 5
Mệnh Vượng Phu

Mệnh Vượng Phu

8.6/10
35.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 117
Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

7.6/10
13.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 246
Đào Hoa Chi Mộng

Đào Hoa Chi Mộng

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Điệp Ngạo Y Phong

Điệp Ngạo Y Phong

8.5/10
4.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 20
Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng

8.5/10
3.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Bụi ly chua máu

Bụi ly chua máu

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi

8.5/10
41.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 46
Điện Cạnh Luyến Nhân (Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới)

Điện Cạnh Luyến Nhân (Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới)

8.9/10
9.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 37
Phật Hệ Mau Xuyên

Phật Hệ Mau Xuyên

9.5/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 6
Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng

9.4/10
90.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 69
Lộ Khiết

Lộ Khiết

8.2/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 15
Bạn Cùng Phòng Cùng Giường

Bạn Cùng Phòng Cùng Giường

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)

7.5/10
15.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 29
[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái

7.5/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 11
Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương

7.5/10
36.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 93
Huyết Tình Hắc Đạo

Huyết Tình Hắc Đạo

7.5/10
37.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 83
Single Man – Chàng độc thân

Single Man – Chàng độc thân

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 10
Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 3
Vũ Khuynh Thành

Vũ Khuynh Thành

7.5/10
23.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 72
Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 10
Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 5
Kim Phi Tích Bỉ

Kim Phi Tích Bỉ

7.5/10
13.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại

Chương 106
Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

7.5/10
55.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Nữ Cường

Chương 120
Lấy Em Làm Điểm Tâm

Lấy Em Làm Điểm Tâm

7.5/10
263.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 54
Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương

7.5/10
26.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Lại Đây Tiểu Phàm

Lại Đây Tiểu Phàm

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chương 12
Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 35
Đừng Bỏ Tớ Lại!!

Đừng Bỏ Tớ Lại!!

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Hoàng Tử Ngốc Nghếch

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Tình Yêu Của Quỷ

Tình Yêu Của Quỷ

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 9
Tôi là Ê-ri

Tôi là Ê-ri

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đông Phương

Chương 62
35 Ki Lô Hy Vọng

35 Ki Lô Hy Vọng

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Chương 9
Thiên Niên Lệ

Thiên Niên Lệ

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Lá Cờ Ma

Lá Cờ Ma

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 36
Đào Hoa Chi Mộng

Đào Hoa Chi Mộng

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 7
Vượng Phu Mệnh - Nam Đảo Anh Đào
7.1/10
2.8K

Thể loại: Quan Trường, Điền Văn

Người Xấu
7.6/10
1.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sau Khi Tán Tỉnh Kẻ Địch
7.2/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Không Ai Thích Chu Tự Thư
7.9/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Một Người Một Chó Một Siêu Thị
7.2/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Xuyên Thành Thái Giám Xung Hỉ Tân Nương FULL
7.7/10
7.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Thư Nguyên Lai Cả Nhà Theo Ta Là Cái Người Thường
8.3/10
6.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Người Phụ Nữ Nông Thôn Hung Hãn
7.2/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sau Khi Chia Tay Ex Bị Bệnh Trầm Cảm Trách Tôi Chắc
7.1/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Yêu Anh Bằng Cả Thanh Xuân (mộng Dục Hệ Liệt)
8.3/10
1.1K

Thể loại: Truyện Khác

Huyết Tình Hắc Đạo Full
8.2/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Mất Trí Nhớ Sau Đem Đối Thủ Nhận Sai Thành Lão Công
7/10
11.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vạn Nhân Mê Không Dễ Làm
7.9/10
12.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Khi Nữ Phụ Nhàm Chán
7.3/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Điệu Valse Hoa Hồng Phương Nam FULL
7.7/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Phúc Vận Bảo Châu
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bị Học Sinh Tỏ Tình Phải Làm Sao Đây FULL
7.4/10
1.9K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Ngũ Mao Đặc Hiệu
7.7/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
7.6/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Dũng Sĩ Và Ma Pháp Sư FULL
7.7/10
2.7K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Bjyx Nếu Tiêu Chiến Xuyên Không Đến 5 Năm Sau
7.7/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sau Khi Giết Chết Người Yêu
7.9/10
1.6K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Loạn Nhịp
7.7/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta Đau!
7.2/10
2.3K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Zswwchiến Sơn Vi Vương Kết Khế Ước
7/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Nghi Ngờ Có Căn Cứ FULL
7.7/10
7.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Sống Lại Rồi Còn Ở Chung Và Yêu Đương Với Người Mình Thầm Mến FULL
7.4/10
9.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Cá Mặn Xuyên Vào Truyện Mạt Thế
7.3/10
14K

Thể loại: Dị Năng, Hài Hước

Vị Khách Nhỏ FULL
7.7/10
5.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Xuyên Nhanh Tôi Là Đại Boss
7.5/10
15.3K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Từ Tận Thế Ta Bắt Đầu Vô Địch
7/10
7.9K

Thể loại: Dị Năng, Dị Giới

Hoàn Xuân FULL
7.3/10
16.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Khinh người quá đáng
7.8/10
2K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Mộng dục
7.8/10
69K

Thể loại: Ngôn Tình

(đn bnha) nhật ký phản động anh hùng
7.6/10
4.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Yêu em đến tận xương tủy
7.8/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta từ tận thế bắt đầu vô địch
8.2/10
25.7K

Thể loại: Mạt Thế, Khoa Huyễn

Ta có một gốc thần thoại cây
8.2/10
33.9K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Cưng chiều bảo bối
7.9/10
2.5K

Thể loại: Truyện Teen

Dục vọng triền miên
7.5/10
3.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đất trời
7.6/10
2K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Ai Lừa Ai Lên Giường Ai
8.2/10
18K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Hải Yêu Hắn Ca Hát Muốn Mệnh
9.1/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Mệnh Vượng Phu
8.6/10
35.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Ta Có Một Bầy Họa Thủy
7.6/10
13.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Đào Hoa Chi Mộng
8.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Điệp Ngạo Y Phong
8.5/10
4.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nhóc Con, Anh Ghét Thấy Em Lạnh Lùng
8.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Teen

Bụi ly chua máu
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác

Tiếu Diện Vương Gia, Lãnh Đạm Vương Phi
8.5/10
41.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Điện Cạnh Luyến Nhân (Cùng Em Đi Đến Tận Cùng Thế Giới)
8.9/10
9.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Phật Hệ Mau Xuyên
9.5/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bà Chủ Cửa Hàng Thú Cưng
9.4/10
90.6K

Thể loại: Dị Năng, Trinh Thám

Lộ Khiết
8.2/10
14.4K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bạn Cùng Phòng Cùng Giường
7.8/10
2.1K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Thế Thân Chi Luyến (Dục Vọng Triền Miên)
7.5/10
15.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

[Mộng Dục Hệ Liệt] Bách Hồi Ái
7.5/10
6.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Thần Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương
7.5/10
36.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Huyết Tình Hắc Đạo
7.5/10
37.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Single Man – Chàng độc thân
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Recette Du Suicide - Công Thức Tự Sát
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Vũ Khuynh Thành
7.5/10
23.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hàn Lâm Công Tử Thăng Chức Ký
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tu Chân Không Bằng Ba Ba Ba
7.5/10
10.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Cổ Đại

Kim Phi Tích Bỉ
7.5/10
13.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi
7.5/10
55.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Lấy Em Làm Điểm Tâm
7.5/10
263.9K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Tiểu Bảo Bối Của Bạo Vương
7.5/10
26.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Lại Đây Tiểu Phàm
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười
7.5/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Đừng Bỏ Tớ Lại!!
7.5/10
1.9K

Thể loại: Truyện Teen

Hoàng Tử Ngốc Nghếch
7.5/10
1.8K

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Của Quỷ
7.5/10
2.9K

Thể loại: Truyện Teen

Trở Về Thời Niên Thiếu Của Bạo Quân
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tôi là Ê-ri
7.5/10
7.5K

Thể loại: Truyện Khác, Đông Phương

35 Ki Lô Hy Vọng
7.5/10
2.2K

Thể loại: Phương Tây, Truyện Khác

Thiên Niên Lệ
7.5/10
3.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lá Cờ Ma
7.5/10
6.3K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Đào Hoa Chi Mộng
7.5/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ