Tác Giả Nam Chi

Cuộc Hôn Nhân Bất Thường Của Chúng Tôi Abo

Cuộc Hôn Nhân Bất Thường Của Chúng Tôi Abo

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 5
Trở Về Thập Niên 60 Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

Trở Về Thập Niên 60 Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con

7.7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 10
Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 18
Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường

7.7/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 144
Trở Về 60 Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

Trở Về 60 Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con

8.4/10
274.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Cung Đấu, Đô Thị

Chương 501
Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký

Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký

7.2/10
17.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 461
Thập Niên 70 Sống Lại Làm Giàu

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Giàu

7.8/10
62.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Madam tự tát vào mặt mỗi ngày

Madam tự tát vào mặt mỗi ngày

7.6/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Ta có một gốc thần thoại cây

Ta có một gốc thần thoại cây

8.2/10
44K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 874
Tu tiên chi tiên ma thể

Tu tiên chi tiên ma thể

7.7/10
12.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 138
Thập niên 60: làm giàu, dạy con

Thập niên 60: làm giàu, dạy con

7.5/10
221.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 315
Nồng Hạ Nhật Trường

Nồng Hạ Nhật Trường

7.1/10
41.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 40
Dạ Sắc Chi Tiền

Dạ Sắc Chi Tiền

8.5/10
26.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Lãnh Thảo Hàm Trì

Lãnh Thảo Hàm Trì

7.5/10
23.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 101
Mỹ Thực Ký

Mỹ Thực Ký

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 3
Tu Tiên Chi Ma Thể

Tu Tiên Chi Ma Thể

9/10
33.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 138
Quấn Riết Vào Nhau

Quấn Riết Vào Nhau

7.5/10
7.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Dật Nhiên Tùy Phong

Dật Nhiên Tùy Phong

7.5/10
19.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 113
Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 98
Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)

7.5/10
43K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 94
Chu Gia Hệ Liệt

Chu Gia Hệ Liệt

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 78
Dật Ninh

Dật Ninh

7.5/10
20.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Phụ Thân Đích Đại Thụ

Phụ Thân Đích Đại Thụ

7.5/10
11.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 52
Niệm Mộ

Niệm Mộ

7.5/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 75
Cuộc Hôn Nhân Bất Thường Của Chúng Tôi Abo
7/10
1.1K

Thể loại: Trinh Thám, Đam Mỹ

Trở Về Thập Niên 60 Cày Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhóc Con
7.7/10
1.3K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cùng Phong Đô Đại Đế Thành Hôn Sau Đó Tôi Liền Hot
7.9/10
2.6K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Ta Chỉ Muốn Làm Nam Nhân Bình Thường
7.7/10
5.6K

Thể loại: Đô Thị

Trở Về 60 Làm Ruộng Làm Giàu Dưỡng Nhãi Con
8.4/10
274.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Trọng Sinh 80 Làm Giàu Ký
7.2/10
17.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 70 Sống Lại Làm Giàu
7.8/10
62.7K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Madam tự tát vào mặt mỗi ngày
7.6/10
11.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Ta có một gốc thần thoại cây
8.2/10
44K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Tu tiên chi tiên ma thể
7.7/10
12.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Thập niên 60: làm giàu, dạy con
7.5/10
221.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Nồng Hạ Nhật Trường
7.1/10
41.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Dạ Sắc Chi Tiền
8.5/10
26.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Lãnh Thảo Hàm Trì
7.5/10
23.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Mỹ Thực Ký
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tu Tiên Chi Ma Thể
9/10
33.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Quấn Riết Vào Nhau
7.5/10
7.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Dật Nhiên Tùy Phong
7.5/10
19.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Mãn Đình Phương Thụ Vũ Trung Thâm
7.5/10
14.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Dạ Sắc Chi Tiền (Trước Đêm Tối)
7.5/10
43K

Thể loại: Đam Mỹ

Chu Gia Hệ Liệt
7.5/10
10.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Dật Ninh
7.5/10
20.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Phụ Thân Đích Đại Thụ
7.5/10
11.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Niệm Mộ
7.5/10
16.5K

Thể loại: Đam Mỹ