Tác Giả Neleta

Không Muốn Làm Hoàng Tử

Không Muốn Làm Hoàng Tử

8.5/10
20K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 155
Dangerous Love

Dangerous Love

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 48
Mang Tang Tử

Mang Tang Tử

7.5/10
44.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 142
Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

7.5/10
80.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 165
Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 68
Tâm Thuỷ Dao

Tâm Thuỷ Dao

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 80
Hồng Phúc Dao

Hồng Phúc Dao

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 41
Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 9
[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử

7.5/10
25.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 158
Blue - Neleta

Blue - Neleta

7.5/10
29.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 191
Viễn Khê

Viễn Khê

7.5/10
68.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 147
Minh Kính Đài

Minh Kính Đài

7.5/10
21.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Cô Nhiên Tùy Phong

Cô Nhiên Tùy Phong

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 66
Trầm Nịch

Trầm Nịch

7.5/10
61.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 137
Dụ Đồng

Dụ Đồng

7.5/10
32K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 137
Tàng Yêu

Tàng Yêu

7.5/10
34.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 72
Tác Đồng

Tác Đồng

7.5/10
16.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 116
Vô Ý Vi Chi

Vô Ý Vi Chi

7.5/10
35.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 128
Kiếp Duyên

Kiếp Duyên

7.5/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 54
Bảo Bối

Bảo Bối

7.5/10
21.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 119
Lang Nha

Lang Nha

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Họa Đường Xuân

Họa Đường Xuân

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 86
Ai Là Ai Đích Thương

Ai Là Ai Đích Thương

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 47
Không Muốn Làm Hoàng Tử
8.5/10
20K

Thể loại: Đam Mỹ

Dangerous Love
7.5/10
10.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mang Tang Tử
7.5/10
44.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)
7.5/10
80.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Tiêu Tương Thủy Sắc
7.5/10
14.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tâm Thuỷ Dao
7.5/10
14.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Hồng Phúc Dao
7.5/10
8.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nhiên Nguyệt Chi Ngộ
7.5/10
2.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
7.5/10
25.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Blue - Neleta
7.5/10
29.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Viễn Khê
7.5/10
68.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Minh Kính Đài
7.5/10
21.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cô Nhiên Tùy Phong
7.5/10
17.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trầm Nịch
7.5/10
61.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Dụ Đồng
7.5/10
32K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tàng Yêu
7.5/10
34.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Tác Đồng
7.5/10
16.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Vô Ý Vi Chi
7.5/10
35.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Kiếp Duyên
7.5/10
13.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Bảo Bối
7.5/10
21.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lang Nha
7.5/10
3.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Họa Đường Xuân
7.5/10
14.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ai Là Ai Đích Thương
7.5/10
10.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ