Tác Giả Nghê Đa Hỉ

Trao tâm

Trao tâm

8.5/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 0
Sủng Thê Vô Độ

Sủng Thê Vô Độ

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Trao Anh Trái Tim Em

Trao Anh Trái Tim Em

7.4/10
24.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 39
Như em hằng mong

Như em hằng mong

7.8/10
62.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 73
Tiểu kiều thê

Tiểu kiều thê

7.8/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Anh tốt nhất

Anh tốt nhất

7.5/10
55.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 107
Ngọt ngào 2

Ngọt ngào 2

7.8/10
15.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Acrux Trên Bầu Trời Đêm

Acrux Trên Bầu Trời Đêm

7.2/10
45.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 62
Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ

9.3/10
22.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 66
Động Tâm Vì Em

Động Tâm Vì Em

9.5/10
328.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 59
May Mắn Gặp Được Em

May Mắn Gặp Được Em

8.9/10
73.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 88
Lạc Lối Trong Tim Anh

Lạc Lối Trong Tim Anh

8.4/10
257K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 66
Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi

8.9/10
63.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 62
Trêu Chọc Vào Lòng Anh

Trêu Chọc Vào Lòng Anh

9.7/10
90.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 112
Mộng Nhu Tình

Mộng Nhu Tình

8.8/10
30.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 48
Tham Luyến

Tham Luyến

8.4/10
189.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 64
Sủng Ái Cả Đời

Sủng Ái Cả Đời

9.2/10
285.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 91
Ngươi Tốt Nhất

Ngươi Tốt Nhất

9.7/10
51.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 107
Trao tâm
8.5/10
1K

Thể loại: Truyện Khác

Sủng Thê Vô Độ
7.9/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Trao Anh Trái Tim Em
7.4/10
24.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Như em hằng mong
7.8/10
62.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiểu kiều thê
7.8/10
8.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Anh tốt nhất
7.5/10
55.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ngọt ngào 2
7.8/10
15.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Acrux Trên Bầu Trời Đêm
7.2/10
45.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngọt Ngào - Nghê Đa Hỉ
9.3/10
22.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Động Tâm Vì Em
9.5/10
328.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

May Mắn Gặp Được Em
8.9/10
73.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Lạc Lối Trong Tim Anh
8.4/10
257K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nghe Nói Tổng Tài Thầm Yêu Tôi
8.9/10
63.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trêu Chọc Vào Lòng Anh
9.7/10
90.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Mộng Nhu Tình
8.8/10
30.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tham Luyến
8.4/10
189.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Ái Cả Đời
9.2/10
285.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngươi Tốt Nhất
9.7/10
51.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng