Tác Giả Ngũ Thải Đích Bạch Chỉ

Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường

Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường

7.3/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 5
Sau Khi Kế Thừa Cửa Hàng Yêu Quái Đồ Cổ Ta Liền Nổi Tiếng

Sau Khi Kế Thừa Cửa Hàng Yêu Quái Đồ Cổ Ta Liền Nổi Tiếng

7.6/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 30
Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 10
Nhất Hướng Tình Tham

Nhất Hướng Tình Tham

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 7
Hôm Nay Không Hợp Để Hôn Hôn

Hôm Nay Không Hợp Để Hôn Hôn

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Kế Thừa Yêu Quái Đồ Cổ Cửa Hàng Sau Ta Bạo Hồng

Kế Thừa Yêu Quái Đồ Cổ Cửa Hàng Sau Ta Bạo Hồng

7.4/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 159
Vạn Kiếp Phi Hoa

Vạn Kiếp Phi Hoa

8.3/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 40
Hoa Đào Nhỏ FULL

Hoa Đào Nhỏ FULL

7.1/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 20
Học Trưởng Em Sẽ Sinh Bé Con

Học Trưởng Em Sẽ Sinh Bé Con

7.1/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 11
Kinh Giác

Kinh Giác

7.2/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 20
Xuyên Thư Thành Ảnh Đế May Mắn

Xuyên Thư Thành Ảnh Đế May Mắn

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 3
Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân

7.6/10
57.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 128
Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL

7.2/10
41.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 58
Sau Khi Bạn Trai Tôi Trở Thành Ma

Sau Khi Bạn Trai Tôi Trở Thành Ma

7.7/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 14
Vì Ngày Hoa Nở

Vì Ngày Hoa Nở

7.4/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 30
Quỷ còn ngán tôi

Quỷ còn ngán tôi

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 66
Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi

Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi

7.7/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 22
Võng du đại tướng sư

Võng du đại tướng sư

7.6/10
44.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Đông Phương

Chương 921
Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa

Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa

7.7/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 10
Ta thành đế kim thủ chỉ mới đến

Ta thành đế kim thủ chỉ mới đến

7.9/10
9.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 165
Yêu lại từ đầu-mnthc

Yêu lại từ đầu-mnthc

7.9/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt

7.8/10
40.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 30
Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập

7.5/10
107.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 101
Chia Tay Một Trăm Ngày

Chia Tay Một Trăm Ngày

8.9/10
20.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Hoa Đô Thú Y

Hoa Đô Thú Y

8.5/10
22.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Chương 150
Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng

9.6/10
25.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 113
Mỹ Thực Tại Dân Quốc

Mỹ Thực Tại Dân Quốc

7.5/10
56K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 109
Người Tình Bất Đắc Dĩ

Người Tình Bất Đắc Dĩ

7.5/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 13
Nhất Lệ Khuynh Thành

Nhất Lệ Khuynh Thành

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 46
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

7.5/10
15.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng

7.5/10
41.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 99
Thịnh Kinh Đồ Ngọt Phường
7.3/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Sau Khi Kế Thừa Cửa Hàng Yêu Quái Đồ Cổ Ta Liền Nổi Tiếng
7.6/10
2.8K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nhất Hướng Tình Tham
7.2/10
1.2K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Hôm Nay Không Hợp Để Hôn Hôn
7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Kế Thừa Yêu Quái Đồ Cổ Cửa Hàng Sau Ta Bạo Hồng
7.4/10
16.2K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu

Vạn Kiếp Phi Hoa
8.3/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

Hoa Đào Nhỏ FULL
7.1/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Học Trưởng Em Sẽ Sinh Bé Con
7.1/10
2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Kinh Giác
7.2/10
2K

Thể loại: Bách Hợp

Xuyên Thư Thành Ảnh Đế May Mắn
7.8/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân
7.6/10
57.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đồ Mi Không Tranh Xuân FULL
7.2/10
41.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sau Khi Bạn Trai Tôi Trở Thành Ma
7.7/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vì Ngày Hoa Nở
7.4/10
11.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Quỷ còn ngán tôi
7.5/10
9.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Thiếu niên có bệnh cố chấp thích tôi
7.7/10
3.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Võng du đại tướng sư
7.6/10
44.5K

Thể loại: Khoa Huyễn, Kiếm Hiệp

Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa
7.7/10
2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta thành đế kim thủ chỉ mới đến
7.9/10
9.3K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Yêu lại từ đầu-mnthc
7.9/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt
7.8/10
40.9K

Thể loại: Điền Văn, Đoản Văn

Trọng Sinh Chi Tiện Nhân Muốn Nghịch Tập
7.5/10
107.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chia Tay Một Trăm Ngày
8.9/10
20.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Đoản Văn

Hoa Đô Thú Y
8.5/10
22.1K

Thể loại: Dị Năng, Khoa Huyễn

Nam Chủ, Anh Ta Công Đức Vô Lượng
9.6/10
25.3K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Mỹ Thực Tại Dân Quốc
7.5/10
56K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Người Tình Bất Đắc Dĩ
7.5/10
18.1K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Nhất Lệ Khuynh Thành
7.5/10
6.4K

Thể loại: Linh Dị, Cổ Đại

Yêu Lại Từ Đầu
7.5/10
15.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Thịnh Thế Của Thiếu Tướng
7.5/10
41.5K

Thể loại: Ngôn Tình