Tác Giả Nguyễn Hoàng Kim Ngân

Ruby Và Thế Giới Của Rồng

Ruby Và Thế Giới Của Rồng

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Chương 9
Vương gia chỉ sủng thần y vương phi xuyên việt

Vương gia chỉ sủng thần y vương phi xuyên việt

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 26
Thầy giáo! i'm sorry

Thầy giáo! i'm sorry

7.8/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Tiểu thư hoàn mĩ

Tiểu thư hoàn mĩ

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 4
Hôn Nhân Bạc Tỉ

Hôn Nhân Bạc Tỉ

6.3/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Khác

Chương 72
Trúc Mã Là Sói

Trúc Mã Là Sói

8.5/10
62.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 27
Đường Còn Dài, Còn Dài

Đường Còn Dài, Còn Dài

8.5/10
2.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
1/2 Hoàng Tử

1/2 Hoàng Tử

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 24
Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại

8.5/10
25.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Hủ nữ Gaga

Hủ nữ Gaga

8.5/10
32.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 69
Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn

8.5/10
14.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 34
My Stars

My Stars

8.5/10
5.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 26
Nhặt Nhầm Nam Thần

Nhặt Nhầm Nam Thần

8.7/10
22K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 59
Hưu Thư Khó Cầu

Hưu Thư Khó Cầu

7.5/10
67.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước

Chương 136
Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 61
Thanh Xuân Của Em

Thanh Xuân Của Em

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 2
Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn

7.5/10
51.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 55
Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn

Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 6
Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

Cực Phẩm Dâng Đến Cửa

7.5/10
56.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 15
Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

7.5/10
86.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 54
Vương Phi Bướng Bỉnh

Vương Phi Bướng Bỉnh

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 23
Bóng Người Dưới Trăng

Bóng Người Dưới Trăng

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Chương 18
Hủ Nữ Ga Ga

Hủ Nữ Ga Ga

7.5/10
11.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Chương 69
Mệnh Kỵ Sĩ

Mệnh Kỵ Sĩ

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 126
Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt

Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 28
Hai Kiếp Đều Là Anh

Hai Kiếp Đều Là Anh

7.5/10
37.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 36
Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 68
Thổ Thần Muốn Thăng Chức

Thổ Thần Muốn Thăng Chức

7.5/10
15.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 68
Kế Hoạch Mai Mối

Kế Hoạch Mai Mối

7.5/10
18.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 55
Boss Đen Tối Đừng Chạy

Boss Đen Tối Đừng Chạy

7.5/10
34.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Ruby Và Thế Giới Của Rồng
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đô Thị, Việt Nam

Vương gia chỉ sủng thần y vương phi xuyên việt
7.5/10
2.7K

Thể loại: Xuyên Không

Thầy giáo! i'm sorry
7.8/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Tiểu thư hoàn mĩ
7.9/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hôn Nhân Bạc Tỉ
6.3/10
10.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trúc Mã Là Sói
8.5/10
62.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Đường Còn Dài, Còn Dài
8.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình

1/2 Hoàng Tử
8.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Hàng Đã Nhận, Miễn Trả Lại
8.5/10
25.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hủ nữ Gaga
8.5/10
32.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Truyện Ma Nguyễn Ngọc Ngạn
8.5/10
14.3K

Thể loại: Truyện Khác

My Stars
8.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Nhặt Nhầm Nam Thần
8.7/10
22K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Hưu Thư Khó Cầu
7.5/10
67.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Truyền Thuyết Không Sánh Bằng
7.5/10
7.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Thanh Xuân Của Em
7.5/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Đáng Tiếc Em Không Gặp Anh Sớm Hơn
7.5/10
51.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Hoàn Toàn Ngoài Ý Muốn
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Cực Phẩm Dâng Đến Cửa
7.5/10
56.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tình Đầu Dành Hết Cho Anh
7.5/10
86.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Vương Phi Bướng Bỉnh
7.5/10
5.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Bóng Người Dưới Trăng
7.5/10
8.3K

Thể loại: Linh Dị, Truyện Khác

Hủ Nữ Ga Ga
7.5/10
11.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Mệnh Kỵ Sĩ
7.5/10
9.9K

Thể loại: Huyền Huyễn

Vương Gia Phúc Hắc Sủng Vương Phi Xuyên Việt
7.5/10
5.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hai Kiếp Đều Là Anh
7.5/10
37.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhật Ký Thăng Chức Của Thổ Thần
7.5/10
13.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Thổ Thần Muốn Thăng Chức
7.5/10
15.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Kế Hoạch Mai Mối
7.5/10
18.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Boss Đen Tối Đừng Chạy
7.5/10
34.8K

Thể loại: Ngôn Tình