Tác Giả Nguyên Nguyệt Nguyệt Bán

Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 5
Xuyên Nhanh Hệ Thống Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Xuyên Nhanh Hệ Thống Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

7.8/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 501
Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Truyện Niên Đại

7.2/10
8.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Bình Minh Màu Đỏ FULL

Bình Minh Màu Đỏ FULL

7.4/10
20K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 77
Chuyển Sang Kiếp Khác Hồ Yêu Lúc Sau Cần Thiết Muốn Khuynh Thành Thiên Hạ Sao

Chuyển Sang Kiếp Khác Hồ Yêu Lúc Sau Cần Thiết Muốn Khuynh Thành Thiên Hạ Sao

7.9/10
10.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 501
Có Thể Nào Không Dính Bụi

Có Thể Nào Không Dính Bụi

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 33
Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò

7/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng

Chương 50
Thâm Tình Thật Lâu

Thâm Tình Thật Lâu

7.1/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 15
Thị Tỳ Thừa Hoan

Thị Tỳ Thừa Hoan

7.4/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 6
Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể

Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 6
Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế Nuôi Dạy Con Cái

Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế Nuôi Dạy Con Cái

7.5/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 50
Hoan Hỉ Phật

Hoan Hỉ Phật

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 16
Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn

7.7/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 64
Đấu la chi tổ long truyền thuyết

Đấu la chi tổ long truyền thuyết

8.1/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Convert

Chương 310
Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc

9.2/10
29.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 253
Em vẫn chờ anh

Em vẫn chờ anh

8.5/10
7.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 32
Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!

9.4/10
14.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 53
Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu

7.5/10
19.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Vợ Yêu Của Tổng Tài

Vợ Yêu Của Tổng Tài

7.5/10
20.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 40
Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)

7.5/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 42
Ngoại Tình

Ngoại Tình

7.5/10
16.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!

7.5/10
127.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 361
Dụ Dỗ Mã Văn Tài

Dụ Dỗ Mã Văn Tài

7.5/10
6.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 56
Đặc Công Vương Phi

Đặc Công Vương Phi

7.5/10
2.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 9
Nhật Ký Nuôi Con Ở Cổ Đại
7.7/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Xuyên Nhanh Hệ Thống Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
7.8/10
11.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Thập Niên 70 Xuyên Thành Vợ Trước Của Nam Chính Truyện Niên Đại
7.2/10
8.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Bình Minh Màu Đỏ FULL
7.4/10
20K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chuyển Sang Kiếp Khác Hồ Yêu Lúc Sau Cần Thiết Muốn Khuynh Thành Thiên Hạ Sao
7.9/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Có Thể Nào Không Dính Bụi
7.7/10
2.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thập Niên 60 Hai Vợ Chồng Đi Thêm Một Lần Đò
7/10
8.9K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Thâm Tình Thật Lâu
7.1/10
4.6K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Thị Tỳ Thừa Hoan
7.4/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Xuyên Vào Truyện Sinh Tử Sinh Tể Tể
7.8/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Xuyên Về Thập Niên 70 Thành Mẹ Kế Nuôi Dạy Con Cái
7.5/10
17.7K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hoan Hỉ Phật
7.9/10
2.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giang Thiếu Đình Của Ôn Ngôn
7.7/10
5.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Đấu la chi tổ long truyền thuyết
8.1/10
16.7K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Hệ Thống Xuyên Nhanh: Vai Ác Đại Lão Không Dễ Chọc
9.2/10
29.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Em vẫn chờ anh
8.5/10
7.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Vả Mặt Nữ Phụ Bốp Bốp Bốp!
9.4/10
14.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cách Tán Vợ Của Diệp Thiếu
7.5/10
19.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Vợ Yêu Của Tổng Tài
7.5/10
20.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Trùng Sinh 1973 (Sống Lại Năm 1973)
7.5/10
8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ngoại Tình
7.5/10
16.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Cha Tới Rồi, Mẹ Chạy Mau!!
7.5/10
127.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Dụ Dỗ Mã Văn Tài
7.5/10
6.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đặc Công Vương Phi
7.5/10
2.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình