Tác Giả Ngữ Tiếu Lan San

Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về

7.9/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 134
Đích Thị Là Yêu Quái

Đích Thị Là Yêu Quái

7.4/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 8
Huyết vực mê đồ

Huyết vực mê đồ

7.7/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Trinh Thám, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 83
Huyết tộc dụ hoặc

Huyết tộc dụ hoặc

7.7/10
8.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 80
Bản ký sự trúc mã

Bản ký sự trúc mã

7.8/10
7.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 48
Giang Hồ Lớn Như Vậy

Giang Hồ Lớn Như Vậy

9/10
25.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 88
Trường Cấp Ba Sơn Hải

Trường Cấp Ba Sơn Hải

9/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 112
Nhất Kiếm Sương Hàn

Nhất Kiếm Sương Hàn

7.5/10
63.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 163
Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

8.5/10
17.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 74
Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

8.6/10
49.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 106
[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 74
Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

7.5/10
23.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 88
Một Cặp Trời Sinh

Một Cặp Trời Sinh

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Ngôi Sao Viễn Đông

Ngôi Sao Viễn Đông

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc

7.5/10
13K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 80
Bản Kí Sự Trúc Mã

Bản Kí Sự Trúc Mã

7.5/10
11.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 48
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ

Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ

7.5/10
10.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 63
Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Đế Vương Công Lược

Đế Vương Công Lược

7.5/10
193.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 201
Lâm Lạc Tịch Chiếu

Lâm Lạc Tịch Chiếu

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 74
Học Trưởng Không Thể Trêu

Học Trưởng Không Thể Trêu

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 40
Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 63
Tử Việt Lan San

Tử Việt Lan San

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 69
Thổ Phỉ Công Lược

Thổ Phỉ Công Lược

7.5/10
22.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 194
Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào

7.5/10
86K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 212
Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba

7.5/10
141.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 171
Thời Thượng Tiên Sinh

Thời Thượng Tiên Sinh

7.5/10
61.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 111
Sau Khi Gặp Mặt

Sau Khi Gặp Mặt

7.5/10
21.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Cơn Gió Lớn Có Chốn Quay Về
7.9/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đích Thị Là Yêu Quái
7.4/10
1.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Huyết vực mê đồ
7.7/10
7.8K

Thể loại: Dị Giới, Trinh Thám

Huyết tộc dụ hoặc
7.7/10
8.5K

Thể loại: Truyện Khác

Bản ký sự trúc mã
7.8/10
7.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Giang Hồ Lớn Như Vậy
9/10
25.4K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Trường Cấp Ba Sơn Hải
9/10
20.9K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Nhất Kiếm Sương Hàn
7.5/10
63.1K

Thể loại: Trinh Thám, Cổ Đại

Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi
8.5/10
17.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Truy Trục Du Hí – Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)
8.6/10
49.1K

Thể loại: Đam Mỹ

[Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi] Lâm Lạc Tịch Chiếu
7.5/10
12.4K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ
7.5/10
23.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Một Cặp Trời Sinh
7.5/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngôi Sao Viễn Đông
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

[Ma Huyễn Đại Lục Hệ Liệt - Bộ 1] - Huyết Tộc Dụ Hoặc
7.5/10
13K

Thể loại: Đam Mỹ

Bản Kí Sự Trúc Mã
7.5/10
11.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
7.5/10
10.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Muôn Hoa Tàn Phai Biết Nơi Về
7.5/10
3.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đế Vương Công Lược
7.5/10
193.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Lâm Lạc Tịch Chiếu
7.5/10
9.9K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Học Trưởng Không Thể Trêu
7.5/10
12.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bán Sơn Yêu Vũ Quá Giang Hồ
7.5/10
7.3K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Tử Việt Lan San
7.5/10
8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Thổ Phỉ Công Lược
7.5/10
22.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Khắp Chốn Giang Hồ Đều Là Thổ Hào
7.5/10
86K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Giang Hồ Biến Địa Thị Kì Ba
7.5/10
141.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thời Thượng Tiên Sinh
7.5/10
61.6K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sau Khi Gặp Mặt
7.5/10
21.9K

Thể loại: Đam Mỹ