Tác Giả Người Khăn Trắng

Oan tình út liễu

Oan tình út liễu

7.8/10
2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Báo mộng

Báo mộng

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

Oan Hồn Nàng Hầu Trẻ

8.5/10
3.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 6
Oan Hồn Người Vợ Trẻ

Oan Hồn Người Vợ Trẻ

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 9
Bí Mật Ánh Trăng Khuya

Bí Mật Ánh Trăng Khuya

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 5
Miếu Ba Cô (Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm)

Miếu Ba Cô (Chuyện Không Kể Lúc Nửa Đêm)

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Chương 7
Yêu Và Chết

Yêu Và Chết

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 15
Yểu Mệnh

Yểu Mệnh

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 16
Hồn Ma Đòi Chồng

Hồn Ma Đòi Chồng

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 25
Xác Ai Trong Ngày Cưới

Xác Ai Trong Ngày Cưới

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị

Chương 14