Tác Giả Nguyễn Nhật Ánh

Ngày xưa có một chuyện tình

Ngày xưa có một chuyện tình

7.7/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Bảy bước tới mùa hè

Bảy bước tới mùa hè

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 30
Bí mật của Tóc Tiên

Bí mật của Tóc Tiên

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 54 - Cà phê áo tím

Kính vạn hoa - Tập 54 - Cà phê áo tím

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 53 - Má lúm đồng tiền

Kính vạn hoa - Tập 53 - Má lúm đồng tiền

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 52 - Tóc ngắn, tóc dài

Kính vạn hoa - Tập 52 - Tóc ngắn, tóc dài

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 51 - Một ngày kỳ lạ

Kính vạn hoa - Tập 51 - Một ngày kỳ lạ

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 50 - Cửa hàng bánh kẹo

Kính vạn hoa - Tập 50 - Cửa hàng bánh kẹo

8.5/10
4.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 49 - Bạn gái

Kính vạn hoa - Tập 49 - Bạn gái

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 48 - Kẻ thần bí

Kính vạn hoa - Tập 48 - Kẻ thần bí

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 47 - Ngủ quên trên đồi

Kính vạn hoa - Tập 47 - Ngủ quên trên đồi

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 46 - Người giúp việc khác thường

Kính vạn hoa - Tập 46 - Người giúp việc khác thường

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 45 - Kính vạn hoa

Kính vạn hoa - Tập 45 - Kính vạn hoa

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 44 - Quà tặng ba lần

Kính vạn hoa - Tập 44 - Quà tặng ba lần

8.5/10
3.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 43 - Khách sạn hoa hồng

Kính vạn hoa - Tập 43 - Khách sạn hoa hồng

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 42 - Gia sư

Kính vạn hoa - Tập 42 - Gia sư

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Kính vạn hoa - Tập 41 - Kho báu dưới hồ

Kính vạn hoa - Tập 41 - Kho báu dưới hồ

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Kính vạn hoa - Tập 40 - Lang thang trong rừng

Kính vạn hoa - Tập 40 - Lang thang trong rừng

8.5/10
4.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Kính vạn hoa - Tập 39 - Đoàn kịch tỉnh lẻ

Kính vạn hoa - Tập 39 - Đoàn kịch tỉnh lẻ

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 38 - Mẹ vắng nhà

Kính vạn hoa - Tập 38 - Mẹ vắng nhà

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 37 - Lớp phó trật tự

Kính vạn hoa - Tập 37 - Lớp phó trật tự

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 36 - Mười lăm ngọn nến

Kính vạn hoa - Tập 36 - Mười lăm ngọn nến

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 35 - Trúng số độc đắc

Kính vạn hoa - Tập 35 - Trúng số độc đắc

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 34 - Cháu của bà

Kính vạn hoa - Tập 34 - Cháu của bà

8.5/10
3.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 33 - Họa Mi Một Mình

Kính vạn hoa - Tập 33 - Họa Mi Một Mình

8.5/10
2.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Kính vạn hoa - Tập 32 - Bên ngoài cửa lớp

Kính vạn hoa - Tập 32 - Bên ngoài cửa lớp

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 31 - Thằng thỏ đế

Kính vạn hoa - Tập 31 - Thằng thỏ đế

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 30 - Quán kem

Kính vạn hoa - Tập 30 - Quán kem

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính Vạn Hoa - Tập 29 - Hoa tỉ muội

Kính Vạn Hoa - Tập 29 - Hoa tỉ muội

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính Vạn Hoa - Tập 28 - Mùa hè bận rộn

Kính Vạn Hoa - Tập 28 - Mùa hè bận rộn

8.5/10
5.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Kính Vạn Hoa - Tập 27 - Phù thủy

Kính Vạn Hoa - Tập 27 - Phù thủy

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 26 - Tiết mục bất ngờ

Kính vạn hoa - Tập 26 - Tiết mục bất ngờ

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 25 - Hiệp sĩ ngủ ngày

Kính vạn hoa - Tập 25 - Hiệp sĩ ngủ ngày

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 24 - Giải thưởng lớn

Kính vạn hoa - Tập 24 - Giải thưởng lớn

8.5/10
5.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 23 - Cỗ xe ngựa kỳ bí

Kính vạn hoa - Tập 23 - Cỗ xe ngựa kỳ bí

8.5/10
4.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 22 - Tấm huy chương vàng

Kính vạn hoa - Tập 22 - Tấm huy chương vàng

8.5/10
5.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 21 - Tướng quân

Kính vạn hoa - Tập 21 - Tướng quân

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 11
Kính vạn hoa - Tập 20 - Anh và em

Kính vạn hoa - Tập 20 - Anh và em

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 19 - Cú nhảy kinh hoàng

Kính vạn hoa - Tập 19 - Cú nhảy kinh hoàng

8.5/10
5.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính Vạn Hoa - Tập 18 -Cuộc so tài vất vả

Kính Vạn Hoa - Tập 18 -Cuộc so tài vất vả

8.5/10
6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 17 - Lọ thuốc tàng hình

Kính vạn hoa - Tập 17 - Lọ thuốc tàng hình

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 16 - Ba lô màu xanh

Kính vạn hoa - Tập 16 - Ba lô màu xanh

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Kính vạn hoa - Tập 15 - Thi sĩ hạng ruồi

Kính vạn hoa - Tập 15 - Thi sĩ hạng ruồi

8.5/10
6.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 14 - Thủ môn bị từ chối

Kính vạn hoa - Tập 14 - Thủ môn bị từ chối

8.5/10
6.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 13 - Khu vườn trên mái nhà

Kính vạn hoa - Tập 13 - Khu vườn trên mái nhà

8.5/10
3.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Chuyện xứ Lang Biang (Tập 4: Báu Vật Ở Lâu Đài KRahlan)

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 4: Báu Vật Ở Lâu Đài KRahlan)

8.5/10
2.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 0
Chuyện xứ Lang Biang (Tập 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng)

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng)

8.5/10
14.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 42
Kính vạn hoa - Tập 12 - Tiền Chuộc

Kính vạn hoa - Tập 12 - Tiền Chuộc

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Kính vạn hoa - Tập 11 - Theo dấu Chim Ưng

Kính vạn hoa - Tập 11 - Theo dấu Chim Ưng

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Kính vạn hoa - Tập 10 - Cô giáo Trinh

Kính vạn hoa - Tập 10 - Cô giáo Trinh

8.5/10
4.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Kính vạn hoa - Tập 09 - Con mả con ma

Kính vạn hoa - Tập 09 - Con mả con ma

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Kính vạn hoa - Tập 08 - Bắt đền hoa sứ

Kính vạn hoa - Tập 08 - Bắt đền hoa sứ

8.5/10
4.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Kính vạn hoa - Tập 07 - Bí mật kẻ trộm

Kính vạn hoa - Tập 07 - Bí mật kẻ trộm

8.5/10
3.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Kính vạn hoa - Tập 06 - Người bạn lạ lùng

Kính vạn hoa - Tập 06 - Người bạn lạ lùng

8.5/10
3.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Kính vạn hoa - Tập 05 - Xin lỗi mày, Tai To

Kính vạn hoa - Tập 05 - Xin lỗi mày, Tai To

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 04 - Ông thầy nóng tính

Kính vạn hoa - Tập 04 - Ông thầy nóng tính

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 03 - Thám tử nghiệp dư

Kính vạn hoa - Tập 03 - Thám tử nghiệp dư

8.5/10
4.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 02 - Những con gấu bông

Kính vạn hoa - Tập 02 - Những con gấu bông

8.5/10
6.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Kính vạn hoa - Tập 01 - Nhà Ảo Thuật

Kính vạn hoa - Tập 01 - Nhà Ảo Thuật

8.5/10
6.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Hạ đỏ

Hạ đỏ

8.5/10
19.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Bong Bóng lên trời

Bong Bóng lên trời

8.5/10
17.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 29
Chú bé rắc rối

Chú bé rắc rối

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Ngôi trường mọi khi

Ngôi trường mọi khi

8.5/10
10K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 31
Đi qua hoa cúc

Đi qua hoa cúc

8.5/10
9.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 9
Còn chút gì để nhớ

Còn chút gì để nhớ

8.5/10
19.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Tôi là bê tô

Tôi là bê tô

8.5/10
5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Buổi chiều Windows

Buổi chiều Windows

8.5/10
6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 13
Thiên thần nhỏ của tôi

Thiên thần nhỏ của tôi

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Thằng Quỷ Nhỏ

Thằng Quỷ Nhỏ

8.5/10
14.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 21
Hoa hồng xứ khác

Hoa hồng xứ khác

8.5/10
11K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 21
Chuyện xứ Lang Biang (Tập 2: Biến cố ở trường Đămri)

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 2: Biến cố ở trường Đămri)

8.5/10
14.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 36
Chuyện xứ Lang Biang (Tập 1: Pho tượng của Baltalon)

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 1: Pho tượng của Baltalon)

8.5/10
12.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 30
Những cô em gái

Những cô em gái

8.5/10
6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ

8.5/10
23.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Quán Gò đi lên

Quán Gò đi lên

8.5/10
9.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Lá nằm trong lá

Lá nằm trong lá

8.5/10
9.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 16
Trại hoa vàng

Trại hoa vàng

8.5/10
26.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 18
Trước vòng chung kết

Trước vòng chung kết

8.5/10
4.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 14
Chuyện cổ tích dành cho người lớn

Chuyện cổ tích dành cho người lớn

8.5/10
11.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 19
Phòng Trọ Ba Người

Phòng Trọ Ba Người

8.5/10
17.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Bàn có 5 chỗ ngồi

Bàn có 5 chỗ ngồi

8.5/10
9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 12
Nữ sinh

Nữ sinh

8.5/10
8.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 14
Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

8.5/10
20.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 10
Ngồi Khóc Trên Cây

Ngồi Khóc Trên Cây

7.5/10
29.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Teen

Chương 56
Đảo Mộng Mơ

Đảo Mộng Mơ

7.5/10
5.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Teen, Thám Hiểm

Chương 16
Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ

Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 7
Chúc Một Ngày Tốt Lành

Chúc Một Ngày Tốt Lành

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 34
Những Chàng Trai Xấu Tính

Những Chàng Trai Xấu Tính

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 8
Bồ Câu Không Đưa Thư

Bồ Câu Không Đưa Thư

7.5/10
7.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 14
Mắt Biếc

Mắt Biếc

7.5/10
30.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 10
Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh

7.5/10
50.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 81
Ngày xưa có một chuyện tình
7.7/10
3.9K

Thể loại: Truyện Teen

Bảy bước tới mùa hè
7.6/10
9.2K

Thể loại: Truyện Khác

Bí mật của Tóc Tiên
8.5/10
4.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 54 - Cà phê áo tím
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 53 - Má lúm đồng tiền
8.5/10
5.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 52 - Tóc ngắn, tóc dài
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 51 - Một ngày kỳ lạ
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 50 - Cửa hàng bánh kẹo
8.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 49 - Bạn gái
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 48 - Kẻ thần bí
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 47 - Ngủ quên trên đồi
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 46 - Người giúp việc khác thường
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 45 - Kính vạn hoa
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 44 - Quà tặng ba lần
8.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 43 - Khách sạn hoa hồng
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 42 - Gia sư
8.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 41 - Kho báu dưới hồ
8.5/10
4.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 40 - Lang thang trong rừng
8.5/10
4.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 39 - Đoàn kịch tỉnh lẻ
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 38 - Mẹ vắng nhà
8.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 37 - Lớp phó trật tự
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 36 - Mười lăm ngọn nến
8.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 35 - Trúng số độc đắc
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 34 - Cháu của bà
8.5/10
3.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 33 - Họa Mi Một Mình
8.5/10
2.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 32 - Bên ngoài cửa lớp
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 31 - Thằng thỏ đế
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 30 - Quán kem
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính Vạn Hoa - Tập 29 - Hoa tỉ muội
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính Vạn Hoa - Tập 28 - Mùa hè bận rộn
8.5/10
5.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Kính Vạn Hoa - Tập 27 - Phù thủy
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 26 - Tiết mục bất ngờ
8.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 25 - Hiệp sĩ ngủ ngày
8.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 24 - Giải thưởng lớn
8.5/10
5.6K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 23 - Cỗ xe ngựa kỳ bí
8.5/10
4.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 22 - Tấm huy chương vàng
8.5/10
5.2K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 21 - Tướng quân
8.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 20 - Anh và em
8.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 19 - Cú nhảy kinh hoàng
8.5/10
5.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kính Vạn Hoa - Tập 18 -Cuộc so tài vất vả
8.5/10
6K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 17 - Lọ thuốc tàng hình
8.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 16 - Ba lô màu xanh
8.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 15 - Thi sĩ hạng ruồi
8.5/10
6.2K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 14 - Thủ môn bị từ chối
8.5/10
6.4K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 13 - Khu vườn trên mái nhà
8.5/10
3.3K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 4: Báu Vật Ở Lâu Đài KRahlan)
8.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 3: Chủ Nhân Núi Lưng Chừng)
8.5/10
14.9K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 12 - Tiền Chuộc
8.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 11 - Theo dấu Chim Ưng
8.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 10 - Cô giáo Trinh
8.5/10
4.7K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 09 - Con mả con ma
8.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 08 - Bắt đền hoa sứ
8.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 07 - Bí mật kẻ trộm
8.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 06 - Người bạn lạ lùng
8.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 05 - Xin lỗi mày, Tai To
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 04 - Ông thầy nóng tính
8.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 03 - Thám tử nghiệp dư
8.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 02 - Những con gấu bông
8.5/10
6.3K

Thể loại: Truyện Teen

Kính vạn hoa - Tập 01 - Nhà Ảo Thuật
8.5/10
6.4K

Thể loại: Truyện Teen

Hạ đỏ
8.5/10
19.7K

Thể loại: Truyện Teen

Bong Bóng lên trời
8.5/10
17.7K

Thể loại: Truyện Teen

Chú bé rắc rối
8.5/10
5.8K

Thể loại: Truyện Teen

Ngôi trường mọi khi
8.5/10
10K

Thể loại: Truyện Teen

Đi qua hoa cúc
8.5/10
9.4K

Thể loại: Truyện Teen

Còn chút gì để nhớ
8.5/10
19.8K

Thể loại: Truyện Teen

Tôi là bê tô
8.5/10
5K

Thể loại: Truyện Teen

Buổi chiều Windows
8.5/10
6K

Thể loại: Truyện Teen

Thiên thần nhỏ của tôi
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Thằng Quỷ Nhỏ
8.5/10
14.8K

Thể loại: Truyện Teen

Hoa hồng xứ khác
8.5/10
11K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 2: Biến cố ở trường Đămri)
8.5/10
14.3K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện xứ Lang Biang (Tập 1: Pho tượng của Baltalon)
8.5/10
12.8K

Thể loại: Truyện Teen

Những cô em gái
8.5/10
6K

Thể loại: Truyện Teen

Cho Tôi Xin Một Vé Đi Tuổi Thơ
8.5/10
23.2K

Thể loại: Truyện Teen

Quán Gò đi lên
8.5/10
9.8K

Thể loại: Truyện Teen

Lá nằm trong lá
8.5/10
9.1K

Thể loại: Truyện Teen

Trại hoa vàng
8.5/10
26.6K

Thể loại: Truyện Teen

Trước vòng chung kết
8.5/10
4.5K

Thể loại: Truyện Teen

Chuyện cổ tích dành cho người lớn
8.5/10
11.4K

Thể loại: Truyện Teen

Phòng Trọ Ba Người
8.5/10
17.9K

Thể loại: Truyện Teen

Bàn có 5 chỗ ngồi
8.5/10
9K

Thể loại: Truyện Teen

Nữ sinh
8.5/10
8.1K

Thể loại: Truyện Khác

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua
8.5/10
20.5K

Thể loại: Truyện Teen

Ngồi Khóc Trên Cây
7.5/10
29.3K

Thể loại: Việt Nam, Truyện Teen

Đảo Mộng Mơ
7.5/10
5.9K

Thể loại: Việt Nam, Truyện Teen

Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ
7.5/10
4.1K

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác

Chúc Một Ngày Tốt Lành
7.5/10
12.2K

Thể loại: Điền Văn, Truyện Khác

Những Chàng Trai Xấu Tính
7.5/10
4.1K

Thể loại: Truyện Teen

Bồ Câu Không Đưa Thư
7.5/10
7.4K

Thể loại: Việt Nam, Truyện Khác

Mắt Biếc
7.5/10
30.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh
7.5/10
50.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen