Tác Giả Nguyễn Như Ngà

Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 43
Cho Vay Để Cưới

Cho Vay Để Cưới

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Việt Nam

Chương 46
Tình Yêu Không Hẹn Trước

Tình Yêu Không Hẹn Trước

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 34
Một Đời Không Quên FULL

Một Đời Không Quên FULL

7.8/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Chương 27
Phúc Tinh Giá Lâm FULL

Phúc Tinh Giá Lâm FULL

7.4/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 19
Cổ cồn trắng

Cổ cồn trắng

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám

Chương 20
Nhất Phẩm Cuồng Phi

Nhất Phẩm Cuồng Phi

8.5/10
2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 6
Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc

8.5/10
1.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em

8.5/10
5.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Thảo Hôn Tướng Công

Thảo Hôn Tướng Công

5.4/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Giam Giữ Cả Đời

Giam Giữ Cả Đời

7.5/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình

Chương 10
Dục Ái

Dục Ái

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Phúc Tinh Giá Đáo

Phúc Tinh Giá Đáo

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Hùng Dạng Độc Thần Y

Hùng Dạng Độc Thần Y

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Khất Nhi Hoàng Gia

Khất Nhi Hoàng Gia

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 21
Tướng Công Đòi Cưới

Tướng Công Đòi Cưới

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Võ Tướng Cướp Cô Dâu

Võ Tướng Cướp Cô Dâu

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 31
Tà Ngọc Thần Y

Tà Ngọc Thần Y

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Ác Nương Tử

Ác Nương Tử

7.5/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Gian Thương Hai Mặt

Gian Thương Hai Mặt

7.5/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 10
Gia Mặt Sẹo

Gia Mặt Sẹo

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Chương 10
Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư

7.5/10
16.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 99
Vừa Đắng Lại Vừa Ngọt
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cho Vay Để Cưới
7.5/10
2.5K

Thể loại: Việt Nam

Tình Yêu Không Hẹn Trước
7.5/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Một Đời Không Quên FULL
7.8/10
3.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Việt Nam

Phúc Tinh Giá Lâm FULL
7.4/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cổ cồn trắng
7.9/10
2.1K

Thể loại: Trinh Thám

Nhất Phẩm Cuồng Phi
8.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Em Mù Nên Em Không Bao Giờ Được Hạnh Phúc
8.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Teen

Công Chúa Băng Giá, Anh Sẽ Là Người Sưởi Ấm Trái Tim Em
8.5/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Thảo Hôn Tướng Công
5.4/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Giam Giữ Cả Đời
7.5/10
6.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Dục Ái
7.5/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Phúc Tinh Giá Đáo
7.5/10
6.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Hùng Dạng Độc Thần Y
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Khất Nhi Hoàng Gia
7.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tướng Công Đòi Cưới
7.5/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Võ Tướng Cướp Cô Dâu
7.5/10
8.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tà Ngọc Thần Y
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ác Nương Tử
7.5/10
9.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Gian Thương Hai Mặt
7.5/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Gia Mặt Sẹo
7.5/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Bất Đắc Dĩ Phải Làm Tiểu Thư
7.5/10
16.1K

Thể loại: Truyện Teen