Tác Giả Băng Hồng Trà Bạch Nguyệt Quang

Hướng Dương Tỏa Nắng FULL

Hướng Dương Tỏa Nắng FULL

7.9/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến

7.7/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Cổ Đại, Đam Mỹ, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 210
Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi FULL

Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi FULL

7.4/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Hậu Cung Hoàng Diệp Truyện

Hậu Cung Hoàng Diệp Truyện

7.7/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 18
Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức

Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức

7.9/10
9.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác

Chương 444
Thần Quái Sảng Văn Trung Công Cụ Người Thức Tỉnh Rồi

Thần Quái Sảng Văn Trung Công Cụ Người Thức Tỉnh Rồi

7.5/10
9.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 169
Đích Thứ Nữ

Đích Thứ Nữ

7.8/10
5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu, Nữ Phụ

Chương 41
Thập Niên 80 Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều

Thập Niên 80 Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều

7.3/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 41
Hôn Thê Giả Tạo

Hôn Thê Giả Tạo

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 9
Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Tiên Đình Phong Đạo Truyện

7.2/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 50
Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng

Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng

7.9/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 66
Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền!

Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền!

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Itanaru Biến Hình Ký

Itanaru Biến Hình Ký

7.3/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 5
Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền Khảo Thí Dưỡng Gia

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền Khảo Thí Dưỡng Gia

7.8/10
19.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 68
Trục Vân Mộ Tràng FULL

Trục Vân Mộ Tràng FULL

7.4/10
20.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 46
Tiêu Diêu Du

Tiêu Diêu Du

7.4/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước, Quân Sự, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Thái hư hóa long thiên

Thái hư hóa long thiên

8.2/10
29.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Convert, Huyền Huyễn

Chương 928
Lục gặp ký thu

Lục gặp ký thu

7.7/10
49.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 97
Huyền cực online

Huyền cực online "bản np"

7.9/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 51
Khi găng tơ đi lạc

Khi găng tơ đi lạc

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 22
Hoạt sắc sinh hương

Hoạt sắc sinh hương

7.9/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính

8.6/10
40.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 58
Cẩm Y Dạ Hành

Cẩm Y Dạ Hành

8.5/10
122.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 505
Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long

Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long

8.5/10
102.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 585
Dạ Thiên Tử

Dạ Thiên Tử

7.5/10
28.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Chương 273
Truy Tìm

Truy Tìm

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 29
Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời

Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 12
Tân Nương Thứ Bảy

Tân Nương Thứ Bảy

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 2
Cao Thủ Kiếm Tiền!

Cao Thủ Kiếm Tiền!

7.5/10
31.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 273
Lưới Tình Cố Chấp Yêu

Lưới Tình Cố Chấp Yêu

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 10
Năm xưa

Năm xưa

7.5/10
41.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 63
Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 7
Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 15
Ngược Về Thời Minh

Ngược Về Thời Minh

7.5/10
421.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Quân Sự, Cổ Đại

Chương 1195
Chuyện Hoang Đường

Chuyện Hoang Đường

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Đường Từ Từ, Người Lâu Dài

Đường Từ Từ, Người Lâu Dài

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 9
Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Hạ Cửu Lưu chi Hữu Hoa Kham Chiết

Hạ Cửu Lưu chi Hữu Hoa Kham Chiết

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 14
Bộ Bộ Sinh Liên

Bộ Bộ Sinh Liên

7.5/10
129.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Chương 639
Huyền Cực Online

Huyền Cực Online

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 51
Nhất Lộ Thải Hồng

Nhất Lộ Thải Hồng

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 34
Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Đại Tranh Chi Thế

Đại Tranh Chi Thế

7.5/10
57.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Quân Sự, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 379
Ám Vô Dạ Online

Ám Vô Dạ Online

7.5/10
20.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Chương 144
Thứ Nữ Song Sinh

Thứ Nữ Song Sinh

7.5/10
59.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Truyện Nữ Cường, Trọng Sinh

Chương 99
Say Mộng Giang Sơn

Say Mộng Giang Sơn

7.5/10
250.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 1328
Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long

7.5/10
274.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 585
Hướng Dương Tỏa Nắng FULL
7.9/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mạt Thế Chi Hắn Từ Huyệt Mộ Mà Đến
7.7/10
4.5K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Tôi Sắp Rời Xa Người Tôi Yêu Nhất Rồi FULL
7.4/10
4.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Hậu Cung Hoàng Diệp Truyện
7.7/10
2.1K

Thể loại: Lịch Sử, Ngôn Tình

Chư Thiên Ta Dung Hợp Yêu Nguyệt Ý Thức
7.9/10
9.8K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thần Quái Sảng Văn Trung Công Cụ Người Thức Tỉnh Rồi
7.5/10
9.2K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Gia Đấu

Đích Thứ Nữ
7.8/10
5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Thập Niên 80 Vạn Nguyên Hộ Cưới Cô Vợ Yêu Kiều
7.3/10
3.1K

Thể loại: Dị Năng, Điền Văn

Hôn Thê Giả Tạo
7.8/10
1.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tiên Đình Phong Đạo Truyện
7.2/10
2.6K

Thể loại: Dị Giới, Huyền Huyễn

Hôn Nhân Lần Thứ Hai Của Thượng Tướng
7.9/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư
7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền!
7.9/10
1.8K

Thể loại: Dị Giới, Truyện Khác

Itanaru Biến Hình Ký
7.3/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Nông Môn Khoa Cử Chi Kiếm Tiền Khảo Thí Dưỡng Gia
7.8/10
19.4K

Thể loại: Điền Văn, Cổ Đại

Trục Vân Mộ Tràng FULL
7.4/10
20.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Tiêu Diêu Du
7.4/10
2.3K

Thể loại: Lịch Sử, Hài Hước

Thái hư hóa long thiên
8.2/10
29.4K

Thể loại: Truyện Khác, Convert

Lục gặp ký thu
7.7/10
49.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Huyền cực online
7.9/10
4.4K

Thể loại: Truyện Khác

Khi găng tơ đi lạc
7.5/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không

Hoạt sắc sinh hương
7.9/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Anh Ấy Thả Siêu Nhiều Thính
8.6/10
40.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cẩm Y Dạ Hành
8.5/10
122.7K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Trọng Sanh Chi Đô Thị Cuồng Long
8.5/10
102.8K

Thể loại: Truyện Khác

Dạ Thiên Tử
7.5/10
28.7K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Truy Tìm
7.5/10
6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Thay Hương Đổi Vị, Ấy Là Cuộc Đời
7.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Tân Nương Thứ Bảy
7.5/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cao Thủ Kiếm Tiền!
7.5/10
31.8K

Thể loại: Đô Thị

Lưới Tình Cố Chấp Yêu
7.5/10
5.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Năm xưa
7.5/10
41.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Hạ Cửu Lưu chi Châu Lưu Bích Chuyển
7.5/10
2.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vận Mệnh Điêu Linh Chi Hoa
7.5/10
4.2K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Ngược Về Thời Minh
7.5/10
421.8K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Chuyện Hoang Đường
7.5/10
4.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Đường Từ Từ, Người Lâu Dài
7.5/10
2.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Thử Miêu Phu Thê Tiểu Kịch Trường
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Hạ Cửu Lưu chi Hữu Hoa Kham Chiết
7.5/10
3.3K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Bộ Bộ Sinh Liên
7.5/10
129.3K

Thể loại: Quân Sự, Kiếm Hiệp

Huyền Cực Online
7.5/10
7.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Nhất Lộ Thải Hồng
7.5/10
4.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hạ Cửu Lưu Chi Hoạt Sắc Sinh Hương
7.5/10
2.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đại Tranh Chi Thế
7.5/10
57.2K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Ám Vô Dạ Online
7.5/10
20.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Thứ Nữ Song Sinh
7.5/10
59.6K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Say Mộng Giang Sơn
7.5/10
250.3K

Thể loại: Lịch Sử, Quân Sự

Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
7.5/10
274.7K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc