Tác Giả Thời Vi Nguyệt Thượng

Hàng Long Quyết

Hàng Long Quyết

7.1/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 50
Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Xanh Xanh Màu Áo Chàng

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 24
Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Dạy Lão Đại Yêu Đương

Dạy Lão Đại Yêu Đương

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 64
Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60

7.8/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Đô Thị

Chương 40
Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ

Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ

8.4/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại, Trinh Thám, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 24
Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

Chiếc Chuông Của Yêu Tinh

7.8/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Chương 49
Đồng Học Không Làm Yêu

Đồng Học Không Làm Yêu

7.6/10
14.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 124
Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy

Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm

7.2/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Vĩnh Hằng Sủng Ái

Vĩnh Hằng Sủng Ái

7.1/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 18
Tiểu Ác Ma

Tiểu Ác Ma

7/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 24
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

7.8/10
21.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Điền Văn

Chương 134
Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra

7.3/10
8.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị, Nữ Phụ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 35
Người Chơi Mời Vào Chỗ

Người Chơi Mời Vào Chỗ

7.6/10
10.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 317
Bí Mật Bị Chôn Giấu

Bí Mật Bị Chôn Giấu

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL

7.3/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đoản Văn

Chương 11
Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 200
Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL

7.7/10
51.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 119
Đêm nay tỉnh rượu

Đêm nay tỉnh rượu

7.9/10
54.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 98
Nghiên phẩm tân minh

Nghiên phẩm tân minh

7.5/10
18.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 124
Trùng sinh các chủ có bệnh

Trùng sinh các chủ có bệnh

7.6/10
22.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh, Truyện Khác

Chương 169
Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh

7.6/10
19.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Tiên Hiệp

Chương 175
Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa

Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa

7.7/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 10
Ta thật không phải là tiên nhị đại

Ta thật không phải là tiên nhị đại

8.1/10
34.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 845
Cô vợ thần bí của tổng tài hắc bang

Cô vợ thần bí của tổng tài hắc bang

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Phất mực lên cánh đào

Phất mực lên cánh đào

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 20
Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

8.4/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 14
Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên

8.5/10
2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 16
Tối Cường Vô Thượng Tông

Tối Cường Vô Thượng Tông

8.8/10
11.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 50
Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào

8.5/10
6.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 12
[Ngôn Tình] Đọa Tiên

[Ngôn Tình] Đọa Tiên

7.5/10
24.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Tiên Hiệp

Chương 75
Án Bắt Cóc Tơ Hồng

Án Bắt Cóc Tơ Hồng

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Linh Dị

Chương 4
Bí Mật Bị Chôn Sâu

Bí Mật Bị Chôn Sâu

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 5
Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 1
Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương

7.5/10
19.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Huyền Huyễn

Chương 103
Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 5
Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 21
Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn

7.5/10
38.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 239
Tam Quốc Tranh Phong

Tam Quốc Tranh Phong

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại, Lịch Sử

Chương 29
Hoa Vũ Doanh Ca

Hoa Vũ Doanh Ca

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc

Chương 30
Cửu Tội

Cửu Tội

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 34
Hối Tình Mạc Tương Tư

Hối Tình Mạc Tương Tư

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 16
Xà Phược

Xà Phược

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương

7.5/10
19.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Chương 105
Thịnh Thế Tà Hoàng

Thịnh Thế Tà Hoàng

7.5/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới, Trọng Sinh

Chương 1
Tù Lung

Tù Lung

7.5/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 40
Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng

7.5/10
462.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 1190
Hàng Long Quyết
7.1/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Xanh Xanh Màu Áo Chàng
7.9/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Gió Mang Theo Chàng Cùng Hồi Ức FULL
7.3/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Dạy Lão Đại Yêu Đương
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tiểu Phúc Bao Ở Thập Niên 60
7.8/10
3.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Sám Hối Đích Thủ, Vi Vi Chiến Đẩu - Tay Sám Hối Khẽ Run Nhẹ
8.4/10
1.5K

Thể loại: Dị Giới, Cổ Đại

Chiếc Chuông Của Yêu Tinh
7.8/10
1.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Truyện Khác

Đồng Học Không Làm Yêu
7.6/10
14.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Cầm Thế Nào Cũng Phải Lấy
7.9/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Thập Niên 70 Gia Đình Cực Phẩm
7.2/10
16.2K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường

Vĩnh Hằng Sủng Ái
7.1/10
2.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tiểu Ác Ma
7/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô
7.8/10
21.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Nam Chủ Hôm Nay Cũng Không Tra
7.3/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Người Chơi Mời Vào Chỗ
7.6/10
10.8K

Thể loại: Trinh Thám, Bách Hợp

Bí Mật Bị Chôn Giấu
7.6/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ký Sự Dưỡng Ngư FULL
7.3/10
3.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Ta Tu Có Thể Là Giả Tiên
7.6/10
9.2K

Thể loại: Hài Hước, Tiên Hiệp

Trọng Sinh Chi Khanh Tâm Phó Nghiễn FULL
7.7/10
51.6K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Đêm nay tỉnh rượu
7.9/10
54.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nghiên phẩm tân minh
7.5/10
18.4K

Thể loại: Cổ Đại, Bách Hợp

Trùng sinh các chủ có bệnh
7.6/10
22.9K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Xuyên sách chi phù mộng tam sinh
7.6/10
19.3K

Thể loại: Bách Hợp, Truyện Sủng

Hứa nhĩ nhất thế phồn hoa
7.7/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta thật không phải là tiên nhị đại
8.1/10
34.3K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Cô vợ thần bí của tổng tài hắc bang
7.6/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Phất mực lên cánh đào
7.5/10
2.3K

Thể loại: Truyện Khác

Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê
8.4/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Ba Tiểu Ác Ma Hãy Để Cha Yên
8.5/10
2K

Thể loại: Ngôn Tình

Tối Cường Vô Thượng Tông
8.8/10
11.9K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn

Honey! Cùng Nằm Mộng Nào
8.5/10
6.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sắc

[Ngôn Tình] Đọa Tiên
7.5/10
24.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Án Bắt Cóc Tơ Hồng
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Bí Mật Bị Chôn Sâu
7.5/10
1.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Ba Kiếp Một Mối Nghiệt Duyên
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Evil’s Love – Tình Yêu Của Ma Vương
7.5/10
19.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Oa! Tối Nay Nơi Nào Có “Bánh Chưng”?!
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Bát Mặc Đào Hoa | Phất Mực Lên Cánh Đào
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Nương Tử Đứng Lại: Hoàng Hậu Muốn Đào Hôn
7.5/10
38.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tam Quốc Tranh Phong
7.5/10
4.9K

Thể loại: Quân Sự, Xuyên Không

Hoa Vũ Doanh Ca
7.5/10
8.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cửu Tội
7.5/10
5.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Hối Tình Mạc Tương Tư
7.5/10
3.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Xà Phược
7.5/10
6.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Vương Phi Vô Lại Của Hàn Vương
7.5/10
19.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Thịnh Thế Tà Hoàng
7.5/10
1.1K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Dị Giới

Tù Lung
7.5/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
7.5/10
462.1K

Thể loại: Xuyên Không, Khoa Huyễn