Tác Giả Nhất Độ Quân Hoa

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

7.7/10
13.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 104
Không Tỉnh FULL

Không Tỉnh FULL

7.6/10
26.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 131
Tinh lạc ngưng thành đường

Tinh lạc ngưng thành đường

7.6/10
66.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 316
Vương quốc màu xám

Vương quốc màu xám

7.5/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 230
Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Giang Hồ Tiểu Hương Phong

7.8/10
14.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 104
Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

8.2/10
11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Huyền Huyễn

Chương 28
Nợ Hồng Nhan

Nợ Hồng Nhan

8.5/10
13.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

8.5/10
21K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

8.5/10
5.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Võng Du

Chương 12
Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

8.5/10
4.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 4
Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

7.6/10
36.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 59
Góc Thời Gian

Góc Thời Gian

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Chương 13
Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

7.5/10
22.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 85
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

7.5/10
25.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 108
Đông Phong Ác

Đông Phong Ác

7.5/10
130.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 84
Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới, Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 27
Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

7.5/10
14.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 29
Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 39
Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

7.5/10
52.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 13
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 32
Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

7.5/10
29.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

7.5/10
13.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Võng Du

Chương 82
Thủy Chử Đại Thần

Thủy Chử Đại Thần

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 75
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

7.5/10
84.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 99
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

7.5/10
58.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

7.5/10
22.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 16
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

7.5/10
33K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 90
Người Yêu Ơi Đi Nào

Người Yêu Ơi Đi Nào

7.5/10
21.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 70
Ánh Trăng Trong Lòng Quân
7.7/10
13.1K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Không Tỉnh FULL
7.6/10
26.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tinh lạc ngưng thành đường
7.6/10
66.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương quốc màu xám
7.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Hồ Tiểu Hương Phong
7.8/10
14.6K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài
8.2/10
11.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Nợ Hồng Nhan
8.5/10
13.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Thả Dây Dài Câu Đại Thần
8.5/10
21K

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê
8.5/10
5.7K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Võng Du

Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)
8.5/10
4.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
7.6/10
36.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Góc Thời Gian
7.5/10
4.4K

Thể loại: Linh Dị, Ngôn Tình

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?
7.5/10
22.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Thiên Hạ Đệ Nhị
7.5/10
25.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Đông Phong Ác
7.5/10
130.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền
7.5/10
9.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Dị Giới

Dâm Môi Sai
7.5/10
14.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện
7.5/10
9.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phế Hậu Tướng Quân
7.5/10
52.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tình Thương Thi Yêu
7.5/10
10.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Lâu Chủ Vô Tình
7.5/10
29.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
7.5/10
13.1K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Thủy Chử Đại Thần
7.5/10
11.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phiếu Cơm
7.5/10
84.1K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
7.5/10
58.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Thịt Thần Tiên
7.5/10
22.3K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
7.5/10
33K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Người Yêu Ơi Đi Nào
7.5/10
21.4K

Thể loại: Huyền Huyễn