Tác Giả Nhất Độ Quân Hoa

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

Ánh Trăng Trong Lòng Quân

7.7/10
3.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 104
Không Tỉnh FULL

Không Tỉnh FULL

7.6/10
13.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp

Chương 131
Tinh lạc ngưng thành đường

Tinh lạc ngưng thành đường

7.6/10
51.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 316
Vương quốc màu xám

Vương quốc màu xám

7.5/10
5.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Giang Hồ Tiểu Hương Phong

Giang Hồ Tiểu Hương Phong

7.8/10
13.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 104
Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài

8.2/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 28
Nợ Hồng Nhan

Nợ Hồng Nhan

8.5/10
12.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Chương 59
Thả Dây Dài Câu Đại Thần

Thả Dây Dài Câu Đại Thần

8.5/10
19.9K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê

8.5/10
5.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Võng Du, Kiếm Hiệp

Chương 12
Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Chương 4
Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)

7.6/10
34.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 59
Góc Thời Gian

Góc Thời Gian

7.5/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Chương 13
Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?

7.5/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Võng Du

Chương 85
Thiên Hạ Đệ Nhị

Thiên Hạ Đệ Nhị

7.5/10
24.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 108
Đông Phong Ác

Đông Phong Ác

7.5/10
113.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 84
Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Dị Giới, Đô Thị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 27
Dâm Môi Sai

Dâm Môi Sai

7.5/10
14.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 29
Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 39
Phế Hậu Tướng Quân

Phế Hậu Tướng Quân

7.5/10
50.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 13
Tình Thương Thi Yêu

Tình Thương Thi Yêu

7.5/10
10K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Huyền Huyễn

Chương 32
Lâu Chủ Vô Tình

Lâu Chủ Vô Tình

7.5/10
29K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 15
Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Võng Du

Chương 82
Thủy Chử Đại Thần

Thủy Chử Đại Thần

7.5/10
11.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 75
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

7.5/10
79.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 99
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

7.5/10
56.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 76
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

7.5/10
21.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Huyền Huyễn

Chương 16
Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt

7.5/10
31.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 90
Người Yêu Ơi Đi Nào

Người Yêu Ơi Đi Nào

7.5/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 70
Ánh Trăng Trong Lòng Quân
7.7/10
3.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đô Thị

Không Tỉnh FULL
7.6/10
13.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tinh lạc ngưng thành đường
7.6/10
51.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Vương quốc màu xám
7.5/10
5.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Giang Hồ Tiểu Hương Phong
7.8/10
13.3K

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sủng

Minh Nguyệt Nhập Quân Hoài
8.2/10
10.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Nợ Hồng Nhan
8.5/10
12.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Kiếm Hiệp

Thả Dây Dài Câu Đại Thần
8.5/10
19.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Lãnh Diện Lâu Chủ Hòa Thượng Thê
8.5/10
5.5K

Thể loại: Võng Du, Kiếm Hiệp

Thịt Thần Tiên (Truyện Ngắn)
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn

Nợ Hồng Nhan (Yên Chi Trái)
7.6/10
34.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Góc Thời Gian
7.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Ông Là Nhân Yêu, Ông Sợ Ai ?
7.5/10
20.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Thiên Hạ Đệ Nhị
7.5/10
24.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Đông Phong Ác
7.5/10
113.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền
7.5/10
8.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Dâm Môi Sai
7.5/10
14.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Nữ Hái Hoa Tặc Ngoại Truyện
7.5/10
8.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phế Hậu Tướng Quân
7.5/10
50.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Tình Thương Thi Yêu
7.5/10
10K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Lâu Chủ Vô Tình
7.5/10
29K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)
7.5/10
11.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Thủy Chử Đại Thần
7.5/10
11.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Phiếu Cơm
7.5/10
79.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
7.5/10
56.7K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Thịt Thần Tiên
7.5/10
21.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Truyền Thuyết Yêu Nghiệt
7.5/10
31.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Người Yêu Ơi Đi Nào
7.5/10
20.3K

Thể loại: Huyền Huyễn