Tác Giả Thỉ Nhất Nhất

Hệ Thống Đánh Dấu Thần Nông Người Qua Đường Được Nàng Thay Đổi Kinh Người

Hệ Thống Đánh Dấu Thần Nông Người Qua Đường Được Nàng Thay Đổi Kinh Người

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 21
Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi

7.8/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 27
Quỷ Dị Dược Tề Sư Dịch

Quỷ Dị Dược Tề Sư Dịch

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 33
Hệ Thống Của Nữ Chủ Lại Trói Định Nhầm Vai Ác

Hệ Thống Của Nữ Chủ Lại Trói Định Nhầm Vai Ác

7/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 55
Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Ngoan Ngoãn Chui Vào Lòng Ta

Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Ngoan Ngoãn Chui Vào Lòng Ta

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Mạt Thế, Phương Tây, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 198
Xây Dựng Lãnh Địa Để Làm Chủ Nhà Trọ

Xây Dựng Lãnh Địa Để Làm Chủ Nhà Trọ

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Võng Du, Đông Phương

Chương 7
Mục Tiêu Là Gả Cho Mã Văn Tài! FULL

Mục Tiêu Là Gả Cho Mã Văn Tài! FULL

7.2/10
1.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 23
Nhục Thân Thành Thánh

Nhục Thân Thành Thánh

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 70
Bẫy Ngọt Dụ Dỗ Em

Bẫy Ngọt Dụ Dỗ Em

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Tàng Tinh - Nhất Hồ Hạ Nguyệt

Tàng Tinh - Nhất Hồ Hạ Nguyệt

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 3
Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL

Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL

7.3/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 1629
Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL

Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 11
Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 63
Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Khuấy Động Cả Thế Giới

Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Khuấy Động Cả Thế Giới

7.1/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Chương 6
Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL

7/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 7
Bia Đỡ Đạn Là Chị Dâu

Bia Đỡ Đạn Là Chị Dâu

7.6/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Tự Chuốc Vạ Vào Thân FULL

Tự Chuốc Vạ Vào Thân FULL

7.7/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 5
Cuộc Gọi Lừa Đảo FULL

Cuộc Gọi Lừa Đảo FULL

7/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 17
Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm

7.9/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 70
Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn

7/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 470
Hệ Thống Ép Ta Thi Khoa Cử

Hệ Thống Ép Ta Thi Khoa Cử

7.8/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 481
Gả cho nam phụ câm điếc

Gả cho nam phụ câm điếc

8.5/10
7.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 86
Bản Tình Ca FULL

Bản Tình Ca FULL

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi FULL

Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi FULL

7.6/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 9
Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư

7.2/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chương 26
Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói

7.2/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 121
Tiến Có Thể Công Lui Có Thể Thụ

Tiến Có Thể Công Lui Có Thể Thụ

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 8
Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội

Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội

7.2/10
11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Tiên Hiệp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 287
Đánh Dấu Ngược FULL

Đánh Dấu Ngược FULL

7.1/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 19
Cưng Chiều Hết Mực

Cưng Chiều Hết Mực

7.1/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 5
Vong Ân FULL

Vong Ân FULL

7.8/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 90
Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo

7.2/10
10.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Truyện Khác, Trọng Sinh, Nữ Phụ

Chương 217
Thập Niên 70 Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp

7/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Truyện Khác, Trọng Sinh

Chương 742
Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi

Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi

7.7/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 105
Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà

7.7/10
8.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 276
Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot

Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot

8.4/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 79
Cá Mặn Lên Đệ Nhất Thiên Bảng

Cá Mặn Lên Đệ Nhất Thiên Bảng

7/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 374
Ma Túy

Ma Túy

7.6/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 31
Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL

Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL

7.7/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 170
Biến Thân Kanna Ở Terra

Biến Thân Kanna Ở Terra

8.5/10
9.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Bách Hợp, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 470
Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL

7.8/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 7
Gió Trong Sớm Bình Minh

Gió Trong Sớm Bình Minh

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 56
Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

7.6/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 35
Mẹ Kế Nàng Lật Xe

Mẹ Kế Nàng Lật Xe

7.3/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 13
Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh

7.6/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ

7.4/10
12.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 12
Không Thích Kẹo Sữa

Không Thích Kẹo Sữa

7.1/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 19
Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu

7.9/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Cảm Ơn Người Tốt

Cảm Ơn Người Tốt

7.3/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 5
Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng

7.7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Đô Thị

Chương 55
Cái Nấm Nhỏ

Cái Nấm Nhỏ

8.4/10
6.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Truyện Khác

Chương 160
Phía Sau Mật Ngọt

Phía Sau Mật Ngọt

7.6/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 7
Ta Thế Mà Thành Hoàng Đế

Ta Thế Mà Thành Hoàng Đế

7.2/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 568
”đối Tác” Không Chính Thức FULL

”đối Tác” Không Chính Thức FULL

7/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 21
Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc

Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc

7.8/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 31
Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 6
Nương Tử Nhà Ta Không Thích Hợp Dịch

Nương Tử Nhà Ta Không Thích Hợp Dịch

7.2/10
15.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 3046
Bút Tháp

Bút Tháp

7.3/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 132
Tránh Mập Mờ

Tránh Mập Mờ

7.7/10
3.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 38
Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Vong Tiện Không Lối Thoát

Vong Tiện Không Lối Thoát

7.7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 17
Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

7.8/10
2.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 22
Giang Nguyên FULL

Giang Nguyên FULL

7.9/10
5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 45
Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ

7.8/10
6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Huyền Huyễn

Chương 39
Mây Nuôi Tể Sau Ta Càng Đỏ - Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Mây Nuôi Tể Sau Ta Càng Đỏ - Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

8.3/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 99
Nhà Lao Chi Vương

Nhà Lao Chi Vương

7.1/10
5.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 307
Cậu Tốt Nhất Là Thế

Cậu Tốt Nhất Là Thế

7.1/10
3.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu

Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu

7.1/10
6.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 81
Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Hà Bất Ngộ Như Ca

Hà Bất Ngộ Như Ca

7.7/10
4.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp

Chương 79
Dưới Đầu Ngón Tay FULL

Dưới Đầu Ngón Tay FULL

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chương 28
Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

7.8/10
2.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 34
Sự Cố Lãng Mạn FULL

Sự Cố Lãng Mạn FULL

7.8/10
17.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 60
Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ

Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!

Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 101
Ngôn Ngữ C Tu Tiên

Ngôn Ngữ C Tu Tiên

7.1/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 145
Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình

7.6/10
6.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 84
Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa

7.9/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 6
Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 8
Võ Công Tự Động Tu Luyện Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng! Bản Dịch

Võ Công Tự Động Tu Luyện Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng! Bản Dịch

7.5/10
7.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 144
Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

7.6/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 212
A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành

7/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 60
Gả Cho Tiểu Trúc Mã

Gả Cho Tiểu Trúc Mã

7.3/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 44
Anh Là Sasaeng Fan Của Tôi Sao

Anh Là Sasaeng Fan Của Tôi Sao

7.9/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Địch Tướng Vi Nô

Địch Tướng Vi Nô

7.5/10
13.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 180
Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ

7.1/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 55
Tống Tiên Hành

Tống Tiên Hành

7.4/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 122
Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo

7.2/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 20
Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

Sư Tôn Hắn Không Nghĩ

7.6/10
3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 23
Mưa Rơi Ở Kim Thành

Mưa Rơi Ở Kim Thành

7.1/10
12.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 147
Chiếu Áng Mây Trôi

Chiếu Áng Mây Trôi

7.7/10
5.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Đế Quốc Biển Sâu

Đế Quốc Biển Sâu

7.7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Đừng Nói Nhiều Tới Theo Đuổi Em Đi!

Đừng Nói Nhiều Tới Theo Đuổi Em Đi!

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 51
Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn

7.4/10
5.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Tiên Hiệp, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 26
Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!

Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!

7.3/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 18
Phu Nhân Phó Gia Ngạo Kiều Hôm Nay Không Giả Bệnh

Phu Nhân Phó Gia Ngạo Kiều Hôm Nay Không Giả Bệnh

7.2/10
6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 48
Mua Bán Hôn Nhân

Mua Bán Hôn Nhân

7.2/10
7.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 21
Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm FULL

Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm FULL

7.3/10
33.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 209
Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao

7.3/10
18.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 26
Abo Nhặt Được Một Chàng A

Abo Nhặt Được Một Chàng A

7.7/10
14.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 53
Hệ Thống Đánh Dấu Thần Nông Người Qua Đường Được Nàng Thay Đổi Kinh Người
7.8/10
1.1K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hoá Ra Bạch Nguyệt Quang Của Anh Ấy Là Tôi
7.8/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Quỷ Dị Dược Tề Sư Dịch
7.1/10
1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Hệ Thống Của Nữ Chủ Lại Trói Định Nhầm Vai Ác
7/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Xuyên Nhanh Đại Lão Bệnh Kiều Ngoan Ngoãn Chui Vào Lòng Ta
7.7/10
3.6K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Xây Dựng Lãnh Địa Để Làm Chủ Nhà Trọ
7.8/10
1.1K

Thể loại: Điền Văn, Mạt Thế

Mục Tiêu Là Gả Cho Mã Văn Tài! FULL
7.2/10
1.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nhục Thân Thành Thánh
7/10
1.3K

Thể loại: Huyền Huyễn

Bẫy Ngọt Dụ Dỗ Em
7.7/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Tàng Tinh - Nhất Hồ Hạ Nguyệt
7.9/10
1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Trở Về Niên Đại Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Làm Giàu FULL
7.3/10
12.1K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Cách Để Trở Thành Phú Bà FULL
7.7/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Có Công Ngây Thơ Có Ngày Lên Hương
7.9/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đại Lão Huyền Học Xuống Núi Khuấy Động Cả Thế Giới
7.1/10
2.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn

Kế Hoạch Giải Cứu Gia Đình Nai Vàng Ngơ Ngác FULL
7/10
2.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Bia Đỡ Đạn Là Chị Dâu
7.6/10
1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Tự Chuốc Vạ Vào Thân FULL
7.7/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Phương Tây

Cuộc Gọi Lừa Đảo FULL
7/10
1.4K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Sinh Tồn Trong Thế Giới Nguy Hiểm
7.9/10
1.8K

Thể loại: Trinh Thám, Ngôn Tình

Mang Theo Không Gian Cả Nhà Xuyên Cổ Chạy Nạn
7/10
8.8K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Hệ Thống Ép Ta Thi Khoa Cử
7.8/10
3.7K

Thể loại: Truyện Gia Đấu, Điền Văn

Gả cho nam phụ câm điếc
8.5/10
7.7K

Thể loại: Mạt Thế, Truyện Khác

Bản Tình Ca FULL
7.1/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Mùa Xuân Trong Đôi Mắt Tôi FULL
7.6/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Xuyên Thành Người Hầu Phủ Thượng Thư
7.2/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói
7.2/10
3.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tiến Có Thể Công Lui Có Thể Thụ
7/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nữ Phụ Tỏ Vẻ Rất Vô Tội
7.2/10
11K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Đánh Dấu Ngược FULL
7.1/10
2.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Cưng Chiều Hết Mực
7.1/10
1.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Vong Ân FULL
7.8/10
7.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thập Niên 70 Xuyên Thành Chị Họ Độc Ác Của Phúc Bảo
7.2/10
10.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Thập Niên 70 Xuyên Thành Nàng Dâu Xinh Đẹp
7/10
14.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Gia Đấu

Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi
7.7/10
3.7K

Thể loại: Truyện Khác

Cùng Nhân Dân Vũ Trụ Trồng Rau Nuôi Gà
7.7/10
8.6K

Thể loại: Truyện Khác

Càng Flop Dưới Địa Phủ Càng Hot
8.4/10
12.7K

Thể loại: Truyện Khác

Cá Mặn Lên Đệ Nhất Thiên Bảng
7/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ma Túy
7.6/10
2.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều FULL
7.7/10
10.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Biến Thân Kanna Ở Terra
8.5/10
9.1K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Sau Khi Sủng Văn Kết Thúc FULL
7.8/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Gió Trong Sớm Bình Minh
7.7/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất
7.6/10
7K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Mẹ Kế Nàng Lật Xe
7.3/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Thật Muốn Ngủ Đến Khi Tự Tỉnh
7.6/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Ma Tôn Hối Bất Đương Sơ
7.4/10
12.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Không Thích Kẹo Sữa
7.1/10
2.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Người Đó Đã Thích Anh Từ Rất Lâu
7.9/10
1.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Cảm Ơn Người Tốt
7.3/10
1.2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Vô Hạn Chi Tuyệt Địa Âu Hoàng
7.7/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Cái Nấm Nhỏ
8.4/10
6.8K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Phía Sau Mật Ngọt
7.6/10
1.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Khác

Ta Thế Mà Thành Hoàng Đế
7.2/10
3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

”đối Tác” Không Chính Thức FULL
7/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Thiếu Phu Nhân Đã Làm Thế Giới Kinh Ngạc
7.8/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Xuyên Không Thành Nam Thê Của Điền Chủ
7.3/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nương Tử Nhà Ta Không Thích Hợp Dịch
7.2/10
15.8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bút Tháp
7.3/10
5.4K

Thể loại: Phương Tây, Đam Mỹ

Tránh Mập Mờ
7.7/10
3.6K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tôi Thoát Ế Thành Công Trong Trò Chơi Sinh Tồn
7.5/10
3.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Vong Tiện Không Lối Thoát
7.7/10
2.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi
7.8/10
2.8K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Giang Nguyên FULL
7.9/10
5.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Thiên Cải Mệnh Giữ Lấy Nữ Chủ
7.8/10
6.3K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Mây Nuôi Tể Sau Ta Càng Đỏ - Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot
8.3/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác

Nhà Lao Chi Vương
7.1/10
5.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Cậu Tốt Nhất Là Thế
7.1/10
3.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Nam Chính Cặn Bã Chiếm Hữu
7.1/10
6.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Trở Thành Đồ Chơi Trong Game Otome
7/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Võng Du

Hà Bất Ngộ Như Ca
7.7/10
4.4K

Thể loại: Bách Hợp

Dưới Đầu Ngón Tay FULL
7.3/10
2.2K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân
7.8/10
2.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Sự Cố Lãng Mạn FULL
7.8/10
17.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Nỗi Nhớ Thương Thấm Tận Xương Tuỷ
7.1/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Chạy Nạn Không Ta Có Bàn Tay Vàng!
7.5/10
10.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ngôn Ngữ C Tu Tiên
7.1/10
5.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Mạt Thế Chi Thuận Theo Kịch Tình
7.6/10
6.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Ta Ở Bắc Đại Đánh Nhau Với Thanh Hoa
7.9/10
2.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đế Hoàng Thư Không Phụ Ý Tương Tư
7/10
1.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Võ Công Tự Động Tu Luyện Ta Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng! Bản Dịch
7.5/10
7.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Ba Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành
7.6/10
11.3K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

A Năm Quét Rác - Bắt Đầu Điệu Thấp Tu Hành
7/10
3K

Thể loại: Cổ Đại, Tiên Hiệp

Gả Cho Tiểu Trúc Mã
7.3/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Anh Là Sasaeng Fan Của Tôi Sao
7.9/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Địch Tướng Vi Nô
7.5/10
13.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Toàn Giang Hồ Đều Là Cao Thủ
7.1/10
4.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Tống Tiên Hành
7.4/10
4.7K

Thể loại: Huyền Huyễn

Ta Ở Lục Triều Truyền Đạo
7.2/10
1.8K

Thể loại: Tiên Hiệp

Sư Tôn Hắn Không Nghĩ
7.6/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Mưa Rơi Ở Kim Thành
7.1/10
12.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếu Áng Mây Trôi
7.7/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Đế Quốc Biển Sâu
7.7/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Đừng Nói Nhiều Tới Theo Đuổi Em Đi!
7.5/10
6.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Sau Khi Thế Thân Nữ Phụ Thấy Làn Đạn
7.4/10
5.4K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Giấm Chua Trên Toàn Thế Giới Đều Bị Anh Ăn Rồi!
7.3/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Phu Nhân Phó Gia Ngạo Kiều Hôm Nay Không Giả Bệnh
7.2/10
6.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Mua Bán Hôn Nhân
7.2/10
7.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Hài Hước

Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm FULL
7.3/10
33.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Mỗi Ngày Đều Bị Anh Rể Thao
7.3/10
18.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Abo Nhặt Được Một Chàng A
7.7/10
14.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng