Tác Giả Nhất Thế Hoa Thường

Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

7.3/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 29
Độ Xứng Đôi 99

Độ Xứng Đôi 99

7.7/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 14
Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL

7.5/10
28.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 93
Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 3
Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên

7.1/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 4
Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên

7.2/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Chương 23
Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team

7.7/10
47.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 120
Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky

7.2/10
38.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 76
Tôi Phải Đào Hôn

Tôi Phải Đào Hôn

8.6/10
14.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 51
Tin Tức Tố Biến Dị

Tin Tức Tố Biến Dị

9.5/10
33.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Võng Du

Chương 68
Bệnh Chữa Rồi

Bệnh Chữa Rồi

8.9/10
20.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 77
Giáo Chủ Lạc Đường Ký

Giáo Chủ Lạc Đường Ký

10/10
25.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Chương 120
Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Hệ Thống Đang Báo Hỏng

7.5/10
35.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 87
Thiết Lập Này Hỏng Rồi

Thiết Lập Này Hỏng Rồi

7.5/10
135.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 227
Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

7.5/10
17.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 65
Bất Báo

Bất Báo

7.5/10
37.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 85
Cực Hạn Săn Bắn

Cực Hạn Săn Bắn

7.5/10
18.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 74
Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch

7.5/10
13.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 73
Thế Giới Này Điên Rồi

Thế Giới Này Điên Rồi

7.5/10
35K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 76
Đặc Chủng Dong Binh

Đặc Chủng Dong Binh

7.5/10
40.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Chương 73
Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian

7.5/10
12.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 59
Oan Có Đầu Trứng Có Chủ
7.3/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Độ Xứng Đôi 99
7.7/10
1.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Sửa Bug Ở Vũ Trụ Tiểu Thuyết FULL
7.5/10
28.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Chữa Bug Trong Hệ Liệt Văn
7.5/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Học Viên Trao Đổi Của Học Viện Tu Tiên
7.1/10
1.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Phi Đồng Loại Hỗ Xuyên
7.2/10
2.2K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Đến Lượt Tôi Lên Sân Khấu Gánh Team
7.7/10
47.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Tháng Ngày Giữ Mạng Bên Người Husky
7.2/10
38.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Tôi Phải Đào Hôn
8.6/10
14.4K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tin Tức Tố Biến Dị
9.5/10
33.5K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bệnh Chữa Rồi
8.9/10
20.3K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Giáo Chủ Lạc Đường Ký
10/10
25.9K

Thể loại: Kiếm Hiệp, Truyện Sủng

Hệ Thống Đang Báo Hỏng
7.5/10
35.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thiết Lập Này Hỏng Rồi
7.5/10
135.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Sắc

Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
7.5/10
17.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bất Báo
7.5/10
37.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Cực Hạn Săn Bắn
7.5/10
18.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bảo Hộ Của Giới Hắc Bạch
7.5/10
13.7K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Thế Giới Này Điên Rồi
7.5/10
35K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Đặc Chủng Dong Binh
7.5/10
40.6K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Liệu Dưỡng Viện Trực Bá Gian
7.5/10
12.1K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ