Tác Giả Miên Nhuyễn Nhuyễn

Sau Khi Bị Vả Mặt Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

Sau Khi Bị Vả Mặt Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính

7.9/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 14
Sau Khi Bị Vả Mặt Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính

Sau Khi Bị Vả Mặt Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính

7.3/10
2.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ, Truyện Khác

Chương 6
Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Hài Hước, Đô Thị, Linh Dị

Chương 33
Trọng Sinh 90 Pháo Hôi Phì Thê Muốn Xoay Người

Trọng Sinh 90 Pháo Hôi Phì Thê Muốn Xoay Người

8.3/10
16.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Đam Mỹ, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 448
Chiếm Cho Riêng Mình

Chiếm Cho Riêng Mình

7/10
2.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 23
Trọng Sinh 90 Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người

Trọng Sinh 90 Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người

7.1/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Trọng Sinh

Chương 50
Cos Dazai Osamu Ta Xuyên Vào Conan Đoàn Phim

Cos Dazai Osamu Ta Xuyên Vào Conan Đoàn Phim

8/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Trinh Thám, Truyện Sủng, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Đô Thị, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 501
Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân

7.9/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 35
Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy

7/10
1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 3
Anh Khác Họ Vậy Chứng Minh Đi

Anh Khác Họ Vậy Chứng Minh Đi

7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Teen

Chương 5
Nhất Chi Xuân

Nhất Chi Xuân

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 10
Cánh Đồng Hoang

Cánh Đồng Hoang

7.2/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 19
Mặt Trời Xanh Ấm Áp

Mặt Trời Xanh Ấm Áp

7/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 7
Mệnh ta ta tự định

Mệnh ta ta tự định

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp

Chương 5
Tìm em 2

Tìm em 2

7.8/10
26K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 78
Vợ À, Anh Sai Rồi!

Vợ À, Anh Sai Rồi!

7.8/10
47.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 99
Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (Tfboys)

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (Tfboys)

8.5/10
5.2K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 35
Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế

8.3/10
20.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Tù Hôn - Như Hoa Mỹ Quyến

Tù Hôn - Như Hoa Mỹ Quyến

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Làm Một Con Tang Thi Ưu Nhã Ở Mạt Thế

Làm Một Con Tang Thi Ưu Nhã Ở Mạt Thế

7.5/10
20.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 46
Âm Dương Ngàn Dặm

Âm Dương Ngàn Dặm

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Chương 13
Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi

7.5/10
27.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 119
Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội

7.5/10
23.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Hài Hước, Truyện Cung Đấu

Chương 158
Ỷ Thế Hiếp Người

Ỷ Thế Hiếp Người

7.5/10
12.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 133
Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 35
Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải

7.5/10
16.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 70
Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình

7.5/10
27.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 125
Sau Khi Bị Vả Mặt Nữ Phụ Trèo Cao Có Được Nam Chính
7.9/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Sau Khi Bị Vả Mặt Nữ Phụ Hốt Được Nam Chính
7.3/10
2.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Bạn Trai Tôi Không Phải Là Người
7.5/10
1.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Trọng Sinh 90 Pháo Hôi Phì Thê Muốn Xoay Người
8.3/10
16.2K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Chiếm Cho Riêng Mình
7/10
2.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trọng Sinh 90 Vợ Béo Của Nhân Vật Phản Diện Muốn Xoay Người
7.1/10
4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cos Dazai Osamu Ta Xuyên Vào Conan Đoàn Phim
8/10
10.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân
7.9/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Tại Sao Sư Đệ Lại Như Vậy
7/10
1.1K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Anh Khác Họ Vậy Chứng Minh Đi
7/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Nhất Chi Xuân
7.5/10
1.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Cánh Đồng Hoang
7.2/10
2.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Mặt Trời Xanh Ấm Áp
7/10
1.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Mệnh ta ta tự định
7.8/10
1.3K

Thể loại: Tiên Hiệp

Tìm em 2
7.8/10
26K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Vợ À, Anh Sai Rồi!
7.8/10
47.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (Tfboys)
8.5/10
5.2K

Thể loại: Truyện Teen

Chủ Nhà Tôi Là Ảnh Đế
8.3/10
20.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tù Hôn - Như Hoa Mỹ Quyến
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Một Con Tang Thi Ưu Nhã Ở Mạt Thế
7.5/10
20.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Âm Dương Ngàn Dặm
7.5/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình, Linh Dị

Bá Hoàng Dụ Lãnh Phi
7.5/10
27.6K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội
7.5/10
23.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ỷ Thế Hiếp Người
7.5/10
12.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Lỡ Yêu Em Rồi! Biết Phải Làm Sao? (T F B O Y S)
7.5/10
4.8K

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Của Vương Tuấn Khải
7.5/10
16.2K

Thể loại: Truyện Teen

Mang Theo Nhân Vật Chính Trốn Kịch Tình
7.5/10
27.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại