Tác Giả Thượng Phiến Nhược Thủy

Tuyệt Không Thể Tả FULL

Tuyệt Không Thể Tả FULL

7.7/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 58
Tình Sắc Dân Quốc

Tình Sắc Dân Quốc

7.8/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Điền Văn, Truyện Khác

Chương 50
Cảnh Xuân Chợt Tiết

Cảnh Xuân Chợt Tiết

7.3/10
4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Bắt đầu lựa chọn hàng tỉ tập đoàn tổng giám đốc

Bắt đầu lựa chọn hàng tỉ tập đoàn tổng giám đốc

8.1/10
18.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Convert

Chương 753
Khương đường

Khương đường

8.5/10
637.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Truyện Khác

Chương 60
Thú đế tà phi

Thú đế tà phi

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Chương 24
Tu la chi sủng

Tu la chi sủng

7.6/10
4.4K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 68
Em Trong Tim Tôi

Em Trong Tim Tôi

7.6/10
29K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 57
Tôi Và Người Ấy Của Tôi

Tôi Và Người Ấy Của Tôi

7.5/10
4.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 20
Thiên Tài Huyền Linh Sư

Thiên Tài Huyền Linh Sư

8.5/10
13.9K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 60
Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê

8.7/10
123.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Sắc, Trọng Sinh

Chương 147
Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ

9.1/10
24.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Sắc

Chương 36
Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ

6.8/10
64.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 291
Bán Ngâm

Bán Ngâm

9.2/10
70.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 73
Quả Táo Nhỏ

Quả Táo Nhỏ

8.9/10
14.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Teen, Võng Du

Chương 46
Khí Phi Hồ Sủng

Khí Phi Hồ Sủng

7.5/10
97K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 115
Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Yên Hoa Tuyết

Yên Hoa Tuyết

7.5/10
5.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 20
Hà Nhật Cộng Huề Thủ

Hà Nhật Cộng Huề Thủ

7.5/10
10.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại, Đam Mỹ, Kiếm Hiệp

Chương 78
Yên Thuỷ Hàn

Yên Thuỷ Hàn

7.5/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 16
Thê Chủ Tà Mị

Thê Chủ Tà Mị

7.5/10
34.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 130
Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

Mạng Xem Mặt Vũ Trụ

7.5/10
9.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Khoa Huyễn

Chương 50
Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 7
Yêu Phượng Tà Long

Yêu Phượng Tà Long

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 56
Ác Ma Chi Sủng

Ác Ma Chi Sủng

7.5/10
130.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 130
Tuyệt Không Thể Tả FULL
7.7/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Tình Sắc Dân Quốc
7.8/10
3.2K

Thể loại: Quân Sự, Truyện Nữ Cường

Cảnh Xuân Chợt Tiết
7.3/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Bắt đầu lựa chọn hàng tỉ tập đoàn tổng giám đốc
8.1/10
18.2K

Thể loại: Đô Thị, Convert

Khương đường
8.5/10
637.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc

Thú đế tà phi
7.9/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tu la chi sủng
7.6/10
4.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Em Trong Tim Tôi
7.6/10
29K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Tôi Và Người Ấy Của Tôi
7.5/10
4.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thiên Tài Huyền Linh Sư
8.5/10
13.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Gian Nịnh Quốc Sư Yêu Tà Thê
8.7/10
123.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Chuyện Xưa Ở Thành Nhỏ
9.1/10
24.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bạo Quân Ôn Nhu - Thiên Hạ Làm Sính Lễ
6.8/10
64.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Bán Ngâm
9.2/10
70.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Quả Táo Nhỏ
8.9/10
14.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Khí Phi Hồ Sủng
7.5/10
97K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Quỷ Hút Máu Tình Yêu Đồng Thoại
7.5/10
2.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Yên Hoa Tuyết
7.5/10
5.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Hà Nhật Cộng Huề Thủ
7.5/10
10.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Yên Thuỷ Hàn
7.5/10
3.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thê Chủ Tà Mị
7.5/10
34.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Mạng Xem Mặt Vũ Trụ
7.5/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước

Ngây Ngốc Manh Thiên Tài Huyền Linh Sư
7.5/10
1.9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Yêu Phượng Tà Long
7.5/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Ác Ma Chi Sủng
7.5/10
130.2K

Thể loại: Ngôn Tình