Tác Giả Nữ Vương Không Ở Nhà

Ông lớn khom lưng vì tôi

Ông lớn khom lưng vì tôi

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Đô Thị

Chương 45
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.6/10
9.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70

7.7/10
10.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 50
Trở thành mẹ của năm vị lão đại

Trở thành mẹ của năm vị lão đại

8.5/10
31.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 56
Diệp diệp có kim tiêu

Diệp diệp có kim tiêu

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Đô Thị

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10
9.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh

Chương 58
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10
41.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10
65.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Trọng Sinh

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10
38.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10
14.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10
128.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10
47.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10
54.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chương 95
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10
17.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Ông lớn khom lưng vì tôi
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha
7.6/10
9.2K

Thể loại: Hài Hước, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Ở Thập Niên 70
7.7/10
10.5K

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn

Trở thành mẹ của năm vị lão đại
8.5/10
31.4K

Thể loại: Truyện Khác

Diệp diệp có kim tiêu
7.9/10
4.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Mệnh Hoàng Hậu
8.7/10
9.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Diện Thủ
7.5/10
41.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày
7.5/10
65.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Người Ẩn Hình
7.5/10
30.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh, Đã Lâu Không Gặp!
7.5/10
38.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu
7.5/10
14.6K

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn
7.5/10
128.8K

Thể loại: Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi
7.5/10
47.5K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử
7.5/10
54.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu
7.5/10
17.8K

Thể loại: Ngôn Tình