Tác Giả Phi Thiên Dạ Tường

Quốc Sư Giúp Đỡ

Quốc Sư Giúp Đỡ

7.9/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 6
Sơn Hữu Mộc Hề

Sơn Hữu Mộc Hề

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 200
Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

7/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Linh Dị, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 138
Đoạt Mộng

Đoạt Mộng

7.9/10
7.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 113
Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

9.1/10
9.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

8.8/10
12.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 81
Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

8.9/10
64.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 225
Chiết Thất Quốc

Chiết Thất Quốc

8.5/10
8.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Tương Kiến Hoan

Tương Kiến Hoan

7.5/10
24.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 229
Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

7.5/10
6.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 77
Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 85
2013

2013

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Chương 81
Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

7.5/10
10.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 57
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

7.5/10
11.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu

Chương 57
Kim Bài Trợ Lý

Kim Bài Trợ Lý

7.5/10
19.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Quốc Sư Giúp Đỡ
7.9/10
1K

Thể loại: Lịch Sử, Xuyên Không

Sơn Hữu Mộc Hề
7.5/10
7.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Định Hải Phù Sinh Lục
7/10
2.6K

Thể loại: Lịch Sử, Linh Dị

Đoạt Mộng
7.9/10
7.4K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Bắc Thành Thiên Nhai
9.1/10
9.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
8.8/10
12.7K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thiên Bảo Phục Yêu Lục
8.9/10
64.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiết Thất Quốc
8.5/10
8.7K

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Kiến Hoan
7.5/10
24.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giang Đông Song Bích
7.5/10
6.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phá Quán Tử Phá Suất
7.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
7.5/10
16K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

2013
7.5/10
30.5K

Thể loại: Mạt Thế, Đam Mỹ

Chiến Thất Quốc
7.5/10
10.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
7.5/10
11.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kim Bài Trợ Lý
7.5/10
19.5K

Thể loại: Đam Mỹ