Tác Giả Phi Thiên Dạ Tường

Sơn Hữu Mộc Hề

Sơn Hữu Mộc Hề

7.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 87
Định Hải Phù Sinh Lục

Định Hải Phù Sinh Lục

7/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ, Linh Dị, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 38
Đoạt Mộng

Đoạt Mộng

7.9/10
5.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 111
Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

9.1/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

8.8/10
11.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 81
Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

8.9/10
53.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 225
Chiết Thất Quốc

Chiết Thất Quốc

8.5/10
7.5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Tương Kiến Hoan

Tương Kiến Hoan

7.5/10
21.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 229
Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

7.5/10
5.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 77
Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

7.5/10
14.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 85
2013

2013

7.5/10
29K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 81
Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

7.5/10
8.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 57
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 57
Kim Bài Trợ Lý

Kim Bài Trợ Lý

7.5/10
18.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Sơn Hữu Mộc Hề
7.5/10
2.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Định Hải Phù Sinh Lục
7/10
1.6K

Thể loại: Lịch Sử, Đam Mỹ

Đoạt Mộng
7.9/10
5.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

Bắc Thành Thiên Nhai
9.1/10
8K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng
8.8/10
11.6K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Thiên Bảo Phục Yêu Lục
8.9/10
53.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chiết Thất Quốc
8.5/10
7.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Tương Kiến Hoan
7.5/10
21.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Giang Đông Song Bích
7.5/10
5.5K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phá Quán Tử Phá Suất
7.5/10
10.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh
7.5/10
14.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị

2013
7.5/10
29K

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế

Chiến Thất Quốc
7.5/10
8.7K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân
7.5/10
10.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Kim Bài Trợ Lý
7.5/10
18.2K

Thể loại: Đam Mỹ