Tác Giả Phi Thiên Dạ Tường

Đoạt Mộng

Đoạt Mộng

7.9/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Huyền Huyễn

Chương 111
Bắc Thành Thiên Nhai

Bắc Thành Thiên Nhai

9.1/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49
Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

8.8/10
11.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 81
Thiên Bảo Phục Yêu Lục

Thiên Bảo Phục Yêu Lục

8.9/10
48.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 225
Chiết Thất Quốc

Chiết Thất Quốc

8.5/10
6.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 57
Tương Kiến Hoan

Tương Kiến Hoan

7.5/10
20.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 229
Giang Đông Song Bích

Giang Đông Song Bích

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 40
Phá Quán Tử Phá Suất

Phá Quán Tử Phá Suất

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 77
Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

Linh Hồn Thâm Xử Nháo Cách Mệnh

7.5/10
14.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 85
2013

2013

7.5/10
26.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế, Khoa Huyễn

Chương 81
Chiến Thất Quốc

Chiến Thất Quốc

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 57
Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

Ta Cùng Đát Kỷ Đoạt Nam Nhân

7.5/10
9.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chương 57
Kim Bài Trợ Lý

Kim Bài Trợ Lý

7.5/10
17.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 49