Tác Giả Phiền Lạc

Tái Ái Nhất Hồi Yêu Thêm Lần Nữa

Tái Ái Nhất Hồi Yêu Thêm Lần Nữa

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 7
[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt ] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt ] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

8.5/10
5.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Chương 20
Tỏa Tình

Tỏa Tình

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 33
Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5

7.5/10
4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 22
Thanh Ti

Thanh Ti

7.5/10
13.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 45
Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2

7.5/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 140
[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang

7.5/10
5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Yên Tri Phi Hồ

Yên Tri Phi Hồ

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 10
Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

7.5/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 20
Sát Nhân Vô Xá

Sát Nhân Vô Xá

7.5/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 114
Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 14
Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc

7.5/10
8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 38
Si Quỷ

Si Quỷ

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 15
Kiến Tập Ngự Y

Kiến Tập Ngự Y

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 10
Bảo Hiểm Nhân Mạng

Bảo Hiểm Nhân Mạng

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Chương 22
Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc

7.5/10
9.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 63
Thiên Sư Chấp Vị

Thiên Sư Chấp Vị

9.4/10
24.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 169
Thập Tam Phân Tử Thần

Thập Tam Phân Tử Thần

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 20
Tái Ái Nhất Hồi Yêu Thêm Lần Nữa
7.6/10
1.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt ] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang
8.5/10
5.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Trọng Sinh Chi Linh Khoảng Cách Tiếp Xúc
7.5/10
4.6K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Tỏa Tình
7.5/10
8.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Sư Chấp Vị Phần 3 - Phong Đô - Quyển 5
7.5/10
4K

Thể loại: Đam Mỹ

Thanh Ti
7.5/10
13.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
7.5/10
20.9K

Thể loại: Đam Mỹ

[Đô Thị Kỳ Duyên Hệ Liệt] - Na Nhất Đoạn Tinh Quang
7.5/10
5K

Thể loại: Đam Mỹ

Yên Tri Phi Hồ
7.5/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa
7.5/10
5.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Sát Nhân Vô Xá
7.5/10
17.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Vĩnh Thặng Hoàng Triều Hệ Liệt – Phiến Trung Tình Duyên
7.5/10
3.8K

Thể loại: Hài Hước, Cổ Đại

Đạo Thị Vô Tình Khước Hữu Tình - Phiền Lạc
7.5/10
8K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Si Quỷ
7.5/10
4.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Kiến Tập Ngự Y
7.5/10
2.8K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Bảo Hiểm Nhân Mạng
7.5/10
4.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen

Kiếp Này Đã Định - Phiến Lạc
7.5/10
9.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Sư Chấp Vị
9.4/10
24.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Thập Tam Phân Tử Thần
7.5/10
3.6K

Thể loại: Đam Mỹ