Tác Giả Phong Dạ Hân

Cực ác tử kỵ

Cực ác tử kỵ

7.8/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 13
Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 11
Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Câu Cấm Lão Đại

Câu Cấm Lão Đại

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Huyết Tinh Phong Tình

Huyết Tinh Phong Tình

7.5/10
3.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 21
Chiếc Lá Ký Sinh

Chiếc Lá Ký Sinh

7.5/10
7.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 63
Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

7.5/10
6.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Romeo Vs Romeo

Romeo Vs Romeo

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 18