Tác Giả Phong Nguyệt Bất Đẳng Nhàn

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.3/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Cực ác tử kỵ

Cực ác tử kỵ

7.8/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 11
Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 1
Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản

Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 2
Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc

7.5/10
4.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 13
Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 11
Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 13
Câu Cấm Lão Đại

Câu Cấm Lão Đại

7.5/10
3.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 28
Lõa Sắc Sinh Hương

Lõa Sắc Sinh Hương

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 10
Huyết Tinh Phong Tình

Huyết Tinh Phong Tình

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 21
Chiếc Lá Ký Sinh

Chiếc Lá Ký Sinh

7.5/10
7.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 63
Chiến Lật Chi Hoa

Chiến Lật Chi Hoa

7.5/10
7.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 42
Romeo Vs Romeo

Romeo Vs Romeo

7.5/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 18
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.3/10
2.2K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Cực ác tử kỵ
7.8/10
2.1K

Thể loại: Truyện Khác

Đàn Ghi-ta Của Thời Niên Thiếu
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Bác Sĩ Pháp Y Này Thật Không Đơn Giản
7.5/10
4.8K

Thể loại: Trinh Thám, Đoản Văn

Thâm Độ Bạch Bào Dụ Hoặc
7.5/10
4.2K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Lương Y Thuần Ái Chẩn Liệu
7.5/10
3.4K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Nhật Ký Săn Thú Hệ Liệt Chi Bảo Hổ Lột Da
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Câu Cấm Lão Đại
7.5/10
3.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Danh Y Cải Tạo Tứ Phương
7.5/10
4.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Lõa Sắc Sinh Hương
7.5/10
1.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Huyết Tinh Phong Tình
7.5/10
3.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiếc Lá Ký Sinh
7.5/10
7.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chiến Lật Chi Hoa
7.5/10
7.6K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Romeo Vs Romeo
7.5/10
4.8K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ