Tác Giả Phong Nhập Hoài

Minh Tinh Kiêu Ngạo

Minh Tinh Kiêu Ngạo

7.8/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 4
Hạ Sốt  Phong Thập Nhất

Hạ Sốt Phong Thập Nhất

7.1/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 10
Đan Đưt Ngươi Vong

Đan Đưt Ngươi Vong

7.8/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 39
Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du

7.7/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Quan Trường, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 9
Thiên Lục Vũ Trụ

Thiên Lục Vũ Trụ

7.8/10
8.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Quân Sự, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 502
Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1

Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1

7.9/10
4.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 190
Quật Khởi Thời Đại Mới

Quật Khởi Thời Đại Mới

7.1/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác, Khoa Huyễn, Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 74
Pháp Mệnh Thiên Tôn

Pháp Mệnh Thiên Tôn

7.3/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 163
Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao

7.3/10
8.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 50
Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị

7.8/10
16.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 570
Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh

7.1/10
22.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ

7/10
41.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Mạt Thế, Đô Thị, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 1467
Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất

7.6/10
8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 35
Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân

7.8/10
4.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 36
Võ Động Càn Khôn Ta Tới

Võ Động Càn Khôn Ta Tới

7.7/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Khác, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 11
Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn FULL

Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn FULL

7.1/10
51.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Chương 79
Đoạt Yêu Thành Nghiện

Đoạt Yêu Thành Nghiện

7.8/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 10
Là rồng mạnh lắm sao

Là rồng mạnh lắm sao

7.5/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 29
Tạo hóa chi chủ

Tạo hóa chi chủ

7.7/10
4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 45
Tôi đã trả giá vì cái nhà này quá nhiều rồi

Tôi đã trả giá vì cái nhà này quá nhiều rồi

7.7/10
52.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 71
Sống trong di động của tổng tài hào môn

Sống trong di động của tổng tài hào môn

7.8/10
44.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 95
Sống trong di động của tổng tài quý tộc

Sống trong di động của tổng tài quý tộc

8.5/10
62.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 87
Đại thúc ngự lang chiến

Đại thúc ngự lang chiến

7.6/10
14.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 207
Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!

8.7/10
8.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 15
Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà

8.5/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 5
Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu

7.5/10
289.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 126
Tuyệt Thế Dược Thần

Tuyệt Thế Dược Thần

7.5/10
42.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 198
Hôn Quyền Độc Chiếm

Hôn Quyền Độc Chiếm

7.5/10
1.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 1
Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia

7.5/10
10.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 64
Võng Du Trật Tự Kiếm

Võng Du Trật Tự Kiếm

7.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du, Huyền Huyễn

Chương 1
Minh Tinh Kiêu Ngạo
7.8/10
1.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Hạ Sốt  Phong Thập Nhất
7.1/10
1.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Đan Đưt Ngươi Vong
7.8/10
1.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Trường Sinh Trong Cuốn Tiểu Thuyết Võng Du
7.7/10
1.2K

Thể loại: Dị Giới, Quan Trường

Thiên Lục Vũ Trụ
7.8/10
8.8K

Thể loại: Dị Giới, Quân Sự

Từ Giới Giải Trí Đến Nhà Giàu Số 1
7.9/10
4.1K

Thể loại: Truyện Khác, Khoa Huyễn

Quật Khởi Thời Đại Mới
7.1/10
2.5K

Thể loại: Dị Năng, Truyện Khác

Pháp Mệnh Thiên Tôn
7.3/10
3.5K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Xuyên Phải Một Nhà Toàn Tra Tui Biết Sống Mần Sao
7.3/10
8.1K

Thể loại: Xuyên Không, Quan Trường

Cường Giả Hàng Lâm Ở Đô Thị
7.8/10
16.7K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Thập Niên 70 Vợ Cả Hoa Đào Tinh Xinh Đẹp Thức Tỉnh
7.1/10
22.9K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ
7/10
41.5K

Thể loại: Mạt Thế, Đô Thị

Luật Cấm Săn Bắt Người Trái Đất
7.6/10
8K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc Thân
7.8/10
4.1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Võ Động Càn Khôn Ta Tới
7.7/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Nàng Muốn Cùng Ta Ly Hôn FULL
7.1/10
51.9K

Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh

Đoạt Yêu Thành Nghiện
7.8/10
2.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Là rồng mạnh lắm sao
7.5/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Tạo hóa chi chủ
7.7/10
4.2K

Thể loại: Huyền Huyễn

Tôi đã trả giá vì cái nhà này quá nhiều rồi
7.7/10
52.9K

Thể loại: Điền Văn, Đam Mỹ

Sống trong di động của tổng tài hào môn
7.8/10
44.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Sống trong di động của tổng tài quý tộc
8.5/10
62.8K

Thể loại: Truyện Sắc, Hài Hước

Đại thúc ngự lang chiến
7.6/10
14.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tôi Là Thế Thân! Không Có Tình Cảm!
8.7/10
8.6K

Thể loại: Đoản Văn, Đam Mỹ

Tiên Nữ Vô Dụng Thích Ở Nhà
8.5/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Gả Cho Lão Công Nhà Giàu
7.5/10
289.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Sủng

Tuyệt Thế Dược Thần
7.5/10
42.7K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Hôn Quyền Độc Chiếm
7.5/10
1.7K

Thể loại: Truyện Sắc, Ngôn Tình

Bướng Bỉnh Tiểu Thiếu Gia
7.5/10
10.3K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Võng Du Trật Tự Kiếm
7.5/10
1.3K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du