Tác Giả Phong Tử Tam Tam

Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn

Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn

8.5/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Chương 24
Phía sau áo cưới

Phía sau áo cưới

7.6/10
47.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 53
Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em

8.5/10
16.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 47
Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh

8.5/10
15.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 54
Hoang Đường

Hoang Đường

7.5/10
74.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 75
Tâm Ngứa

Tâm Ngứa

7.5/10
66.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng

7.5/10
107.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 82
Câu Chuyện Hồ Đồ

Câu Chuyện Hồ Đồ

7.5/10
80.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 105
Vì Vùng Biển Xanh Của Em

Vì Vùng Biển Xanh Của Em

7.5/10
3.6K

Trạng thái: Drop

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Chương 9
Khi Nho Chín

Khi Nho Chín

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 15
Vẫn Còn Vương Vấn

Vẫn Còn Vương Vấn

7.5/10
20.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 64
Giai Thoại Anh Và Em

Giai Thoại Anh Và Em

7.5/10
32.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 58
Trọn Đời Bình An

Trọn Đời Bình An

7.5/10
10.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Máu Đọng

Máu Đọng

7.5/10
28.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 52
Sắc Màu Ấm

Sắc Màu Ấm

7.5/10
101K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 89
Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em

7.5/10
10.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 48
Nghịch Lửa

Nghịch Lửa

7.5/10
94.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 74
Khống Chế Tuyệt Đối

Khống Chế Tuyệt Đối

7.5/10
6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 80
Hơi Ấm

Hơi Ấm

7.5/10
95.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 57
Vẫn Luôn Cố Chấp

Vẫn Luôn Cố Chấp

7.5/10
10.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Tương Tư

Tương Tư

7.5/10
32.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 61
Ánh trăng không đủ tiêu chuẩn
8.5/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác, Đô Thị

Phía sau áo cưới
7.6/10
47.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Lấy Tên Của Ai Lặng Lẽ Yêu Em
8.5/10
16.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Cảm ơn em, đã can đảm yêu anh
8.5/10
15.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoang Đường
7.5/10
74.7K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Tâm Ngứa
7.5/10
66.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Cuộc Hôn Nhân Mù Quáng
7.5/10
107.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Câu Chuyện Hồ Đồ
7.5/10
80.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Vì Vùng Biển Xanh Của Em
7.5/10
3.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Khi Nho Chín
7.5/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vẫn Còn Vương Vấn
7.5/10
20.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Giai Thoại Anh Và Em
7.5/10
32.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Truyện Sắc

Trọn Đời Bình An
7.5/10
10.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Máu Đọng
7.5/10
28.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Sắc Màu Ấm
7.5/10
101K

Thể loại: Ngôn Tình

Lấy Tên Ai Lặng Lẽ Yêu Em
7.5/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Nghịch Lửa
7.5/10
94.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Khống Chế Tuyệt Đối
7.5/10
6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hơi Ấm
7.5/10
95.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Vẫn Luôn Cố Chấp
7.5/10
10.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tương Tư
7.5/10
32.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị