Tác Giả thanh loan phong thượng

Kiếm Vực Vô Địch Dịch

Kiếm Vực Vô Địch Dịch

7.5/10
4.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 100
Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn, Đô Thị

Chương 9
Trọng Sinh 70 Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

Trọng Sinh 70 Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi

7.6/10
3.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh

Chương 50
Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn

7.6/10
4.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Mạt Thế, Huyền Huyễn

Chương 39
Hành Trình Chinh Phục Mỹ Nhân

Hành Trình Chinh Phục Mỹ Nhân

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 5
Vạn Người Ngại Thật Thiếu Gia Áo Choàng Rớt Hết

Vạn Người Ngại Thật Thiếu Gia Áo Choàng Rớt Hết

7.2/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 70
Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL

7/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 9
Nằm Xuống! Cướp Đây!

Nằm Xuống! Cướp Đây!

7.1/10
7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Cổ Đại, Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 65
Đích Nữ Trọng Sinh Nịch Sủng Tàn Vương Phi

Đích Nữ Trọng Sinh Nịch Sủng Tàn Vương Phi

7.3/10
10.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu, Trọng Sinh

Chương 37
Tổng tài đại nhân, thể lực tốt!

Tổng tài đại nhân, thể lực tốt!

7.5/10
76.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 705
Long huyết chiến thần

Long huyết chiến thần

7.5/10
78.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1245
Vô địch phong cuồng đoái hoán hệ thống

Vô địch phong cuồng đoái hoán hệ thống

8.2/10
32.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 1035
Mạnh lên từ 100 triệu lần huy quyền bắt đầu

Mạnh lên từ 100 triệu lần huy quyền bắt đầu

7.8/10
15.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Võng Du, Convert

Chương 683
Buông ra con yêu sủng kia

Buông ra con yêu sủng kia

7.8/10
37.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 1291
Vạn cổ đệ nhất thần

Vạn cổ đệ nhất thần

7.8/10
107K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Chương 1938
Great mage ở thế giới harry potter

Great mage ở thế giới harry potter

7.6/10
18.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Huyền Huyễn

Chương 288
Thần ma chi mộ

Thần ma chi mộ

7.8/10
20.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 629
Long huyết chiến thần

Long huyết chiến thần "text"

7.6/10
21.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 394
Thúy vân phúc hắc, cục diện biến đổi

Thúy vân phúc hắc, cục diện biến đổi

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không

Chương 11
Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo

6.2/10
110.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Mạt Thế

Chương 124
Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần

Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần

6.8/10
23.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?

Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?

8.5/10
2.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 15
Vũ Nương Thập Phu

Vũ Nương Thập Phu

8.5/10
27.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 67
Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Cực Phẩm Cuồng Thiếu

8.5/10
22K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 172
Siêu Cấp Hệ Thống

Siêu Cấp Hệ Thống

8.5/10
20.7K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 294
Siêu cấp máy tính

Siêu cấp máy tính

8.5/10
6.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Chương 133
Kiếm Tôn

Kiếm Tôn

8.3/10
281.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 343
Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

7.5/10
275.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 707
Ta Mới Là Nữ Chính

Ta Mới Là Nữ Chính

9.5/10
8.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Khoa Huyễn

Chương 27
Vợ Mới Của Lục Thiếu

Vợ Mới Của Lục Thiếu

8.3/10
63K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Truyện Sủng

Chương 209
Ma Ma, Cha Lại Đến!

Ma Ma, Cha Lại Đến!

8.4/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 6
Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần

7.5/10
36.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 130
Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

7.5/10
92.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 2005
Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 4
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông

7.5/10
47.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Điền Văn

Chương 120
Thiên Luyến Cấm Thủy

Thiên Luyến Cấm Thủy

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Chương 34
Ngự Quỷ Hữu Thuật

Ngự Quỷ Hữu Thuật

7.5/10
18.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Chương 99
Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi

Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Nữ Phụ

Chương 10
Nông Gia Tuyệt Sắc Hiền Thê

Nông Gia Tuyệt Sắc Hiền Thê

7.5/10
6.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Điền Văn

Chương 52
Di Thu

Di Thu

7.5/10
18.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 107
Kim Thiền Thoát Xác

Kim Thiền Thoát Xác

7.5/10
2.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 11
Đông Hạ

Đông Hạ

7.5/10
1.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 4
Nữ Bộ Thiên Hạ

Nữ Bộ Thiên Hạ

7.5/10
12.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sắc

Chương 75
Săn Mỹ Ký

Săn Mỹ Ký

7.5/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 58
Cực Phẩm Cuồng Thiếu

Cực Phẩm Cuồng Thiếu

7.5/10
16.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Chương 172
Siêu Cấp Cường Giả

Siêu Cấp Cường Giả

7.5/10
471.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị, Khoa Huyễn

Chương 751
Cực Phẩm Thiên Vương

Cực Phẩm Thiên Vương

7.5/10
432.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 839
Kiếm Vực Vô Địch Dịch
7.5/10
4.6K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Yêu Anh Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7/10
1.5K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Trọng Sinh 70 Tôi Bị Thôn Bá Ngậm Đi Rồi
7.6/10
3.9K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Ta Ở Mạt Thế Mở Khách Sạn
7.6/10
4.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Hành Trình Chinh Phục Mỹ Nhân
7/10
1.3K

Thể loại: Truyện Khác

Vạn Người Ngại Thật Thiếu Gia Áo Choàng Rớt Hết
7.2/10
4.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Yêu Em Chỉ Có Thể Giấu Trong Đáy Lòng FULL
7/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Nằm Xuống! Cướp Đây!
7.1/10
7K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Đích Nữ Trọng Sinh Nịch Sủng Tàn Vương Phi
7.3/10
10.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tổng tài đại nhân, thể lực tốt!
7.5/10
76.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Long huyết chiến thần
7.5/10
78.5K

Thể loại: Đông Phương, Tiên Hiệp

Vô địch phong cuồng đoái hoán hệ thống
8.2/10
32.2K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Mạnh lên từ 100 triệu lần huy quyền bắt đầu
7.8/10
15.9K

Thể loại: Truyện Khác, Võng Du

Buông ra con yêu sủng kia
7.8/10
37.6K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Vạn cổ đệ nhất thần
7.8/10
107K

Thể loại: Huyền Huyễn, Convert

Great mage ở thế giới harry potter
7.6/10
18.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Thần ma chi mộ
7.8/10
20.4K

Thể loại: Đô Thị

Long huyết chiến thần
7.6/10
21.3K

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Thúy vân phúc hắc, cục diện biến đổi
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không

Trọng Sinh Chi Biến Phế Vi Bảo
6.2/10
110.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn

Cực Phẩm Thái Tử Chi Liệt Diễm Hồng Thần
6.8/10
23.4K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Quái ! Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ?
8.5/10
2.7K

Thể loại: Truyện Teen

Vũ Nương Thập Phu
8.5/10
27.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cực Phẩm Cuồng Thiếu
8.5/10
22K

Thể loại: Đô Thị

Siêu Cấp Hệ Thống
8.5/10
20.7K

Thể loại: Đô Thị

Siêu cấp máy tính
8.5/10
6.5K

Thể loại: Đô Thị, Võng Du

Kiếm Tôn
8.3/10
281.4K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!
7.5/10
275.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ta Mới Là Nữ Chính
9.5/10
8.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Vợ Mới Của Lục Thiếu
8.3/10
63K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Ma Ma, Cha Lại Đến!
8.4/10
2.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sủng

Cực Phẩm Thái Tử Lưu Luyến Hồng Trần
7.5/10
36.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Vô Địch Kiếm Vực
7.5/10
92.8K

Thể loại: Dị Giới, Tiên Hiệp

Mỗi Ngày Em Trai Đều Đang Diễn Trò
7.5/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông
7.5/10
47.3K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Thiên Luyến Cấm Thủy
7.5/10
9.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu

Ngự Quỷ Hữu Thuật
7.5/10
18.7K

Thể loại: Dị Năng, Đam Mỹ

Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Thay Đổi
7.5/10
3.7K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nông Gia Tuyệt Sắc Hiền Thê
7.5/10
6.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Di Thu
7.5/10
18.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Kim Thiền Thoát Xác
7.5/10
2.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Đông Hạ
7.5/10
1.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Nữ Bộ Thiên Hạ
7.5/10
12.9K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Săn Mỹ Ký
7.5/10
9K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Cực Phẩm Cuồng Thiếu
7.5/10
16.9K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Siêu Cấp Cường Giả
7.5/10
471.3K

Thể loại: Dị Năng, Đô Thị

Cực Phẩm Thiên Vương
7.5/10
432.1K

Thể loại: Đô Thị