Tác Giả Phù Sinh Nghiên Noãn

Võng Du Đệ Nhất Mỹ Nhân Thực Tế Ảo

Võng Du Đệ Nhất Mỹ Nhân Thực Tế Ảo

7.4/10
1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Điền Văn, Đô Thị, Truyện Khác, Khoa Huyễn

Chương 15
Ta Diễn Quá Nhân Vật Đều Là Che Giấu Đại Lão

Ta Diễn Quá Nhân Vật Đều Là Che Giấu Đại Lão

7.6/10
3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Truyện Khác

Chương 189
Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý 2

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý 2

7.7/10
9.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 440
Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý FULL

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý FULL

7.4/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 63
Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây

7.3/10
4.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 60
Sói Con Có Lòng FULL

Sói Con Có Lòng FULL

7/10
1.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn, Huyền Huyễn

Chương 6
Trọng Sinh Mạt Thế Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

Trọng Sinh Mạt Thế Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi

7.3/10
5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Huyền Huyễn

Chương 81
Sau Khi Biến O Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

Sau Khi Biến O Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu

7.3/10
65.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 90
Ta có hào quang tử thần

Ta có hào quang tử thần

7.9/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Huyền Huyễn

Chương 29
Anh của ta là chủ giác

Anh của ta là chủ giác

7.8/10
6.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn, Convert

Chương 230
Chàng mù, em yêu anh

Chàng mù, em yêu anh

7.7/10
6.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 28
Bắt Giữ

Bắt Giữ

8.5/10
6.6K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 33
Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh

8.5/10
76.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Kí ức độc quyền

Kí ức độc quyền

8.5/10
18.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 13
Tiểu Hầu Gia

Tiểu Hầu Gia

9.6/10
69.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 153
Nếu Anh Là Hương Phi

Nếu Anh Là Hương Phi

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 2
Kẻ Trộm Mộ

Kẻ Trộm Mộ

7.5/10
14K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị, Thám Hiểm, Huyền Huyễn

Chương 56
Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc

7.5/10
51.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Chương 94
Thứ Nữ Tướng Phủ

Thứ Nữ Tướng Phủ

7.5/10
2.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Gia Đấu

Chương 12
Chọc Nhầm Sếp Lớn

Chọc Nhầm Sếp Lớn

7.5/10
30.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 114
Lương Ngôn Tả Ý

Lương Ngôn Tả Ý

7.5/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Truyện Khác

Chương 6
Khuynh Thành Phong Hoa

Khuynh Thành Phong Hoa

7.5/10
26K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 78
Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

7.5/10
15K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 95
Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!

Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!

7.5/10
1.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Trọng Sinh

Chương 5
Nếu Như Em Là Hương Phi

Nếu Như Em Là Hương Phi

7.5/10
1.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 3
Ký Ức Độc Quyền

Ký Ức Độc Quyền

7.5/10
7.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi

7.5/10
39.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh

7.5/10
19.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 65
Cận Chiến Bảo Tiêu

Cận Chiến Bảo Tiêu

7.5/10
208.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc, Đô Thị

Chương 401
Võng Du Đệ Nhất Mỹ Nhân Thực Tế Ảo
7.4/10
1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Ta Diễn Quá Nhân Vật Đều Là Che Giấu Đại Lão
7.6/10
3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý 2
7.7/10
9.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Lên Nhầm Xe Hoa Cưới Chồng Như Ý FULL
7.4/10
6.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Làm Sao Để Dùng Thân Thể Ốm Yếu Công Lược Mục Tiêu Đây
7.3/10
4.8K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Sói Con Có Lòng FULL
7/10
1.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Trọng Sinh Mạt Thế Boss Muốn Từ Từ Thu Lãi
7.3/10
5.9K

Thể loại: Huyền Huyễn

Sau Khi Biến O Tôi Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Đánh Dấu
7.3/10
65.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Ta có hào quang tử thần
7.9/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh

Anh của ta là chủ giác
7.8/10
6.7K

Thể loại: Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chàng mù, em yêu anh
7.7/10
6.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Bắt Giữ
8.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Mù Hóa Ra Em Yêu Anh
8.5/10
76.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Kí ức độc quyền
8.5/10
18.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Tiểu Hầu Gia
9.6/10
69.4K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nếu Anh Là Hương Phi
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Kẻ Trộm Mộ
7.5/10
14K

Thể loại: Trinh Thám, Linh Dị

Trọng Sinh Chi Thâm Độ Dụ Hoặc
7.5/10
51.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Thứ Nữ Tướng Phủ
7.5/10
2.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Chọc Nhầm Sếp Lớn
7.5/10
30.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Lương Ngôn Tả Ý
7.5/10
12.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Khuynh Thành Phong Hoa
7.5/10
26K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Nữ Cường

Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu
7.5/10
15K

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Ngôn Tình

Tướng Quân, Thỉnh Buông Tay!
7.5/10
1.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Nếu Như Em Là Hương Phi
7.5/10
1.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Ký Ức Độc Quyền
7.5/10
7.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Cũng Chỉ Là Hạt Bụi
7.5/10
39.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Chàng Mù Hóa Ra Em Thật Yêu Anh
7.5/10
19.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Cận Chiến Bảo Tiêu
7.5/10
208.9K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Sắc