Tác Giả Phượng Vũ Niết

Đam Mỹ Sư Tôn

Đam Mỹ Sư Tôn

7.1/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn, Đông Phương

Chương 6
Kết cục của việc cứu nhầm vai ác

Kết cục của việc cứu nhầm vai ác

7.7/10
30.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác, Tiên Hiệp

Chương 119
Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện

Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện

7.7/10
27.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 120
Chuyện tình yêu của một con phượng

Chuyện tình yêu của một con phượng

7.9/10
3.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 38
Bạch kim

Bạch kim

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Kiếm Hiệp

Chương 5
Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ

8.6/10
111.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị, Huyền Huyễn

Chương 117
Đàn Ngọc Giai Nhân

Đàn Ngọc Giai Nhân

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 10
Gió Đông Say Múa

Gió Đông Say Múa

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Tình như tơ đàn

Tình như tơ đàn

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 11
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta. Sẽ Yêu Ngươi Một Đời Một Kiếp

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta. Sẽ Yêu Ngươi Một Đời Một Kiếp

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta

8.5/10
2.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi

8.6/10
21.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh

Chương 34
Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

7.5/10
71.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Kiếm Hiệp, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu

Chương 82
Tác Tử (Tìm Đường Chết)

Tác Tử (Tìm Đường Chết)

7.5/10
13.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Truyện Sủng

Chương 44
Công Chúa Tha Mạng

Công Chúa Tha Mạng

7.5/10
113K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Bách Hợp, Truyện Cung Đấu

Chương 121
Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ

Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ

7.5/10
1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Huyền Huyễn

Chương 0
Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)

7.5/10
2.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen

Chương 6
Cùng Quân Đồng Mộng

Cùng Quân Đồng Mộng

7.5/10
3.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược

7.5/10
20.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chương 95
Đam Mỹ Sư Tôn
7.1/10
1.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Kết cục của việc cứu nhầm vai ác
7.7/10
30.5K

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Khác

Bàn về kết cục việc cứu lầm nhân vật phản diện
7.7/10
27.8K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Chuyện tình yêu của một con phượng
7.9/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bạch kim
7.5/10
1.4K

Thể loại: Kiếm Hiệp

Mang Theo Bánh Bao Đi Tróc Quỷ
8.6/10
111.9K

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ

Đàn Ngọc Giai Nhân
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Gió Đông Say Múa
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Tình như tơ đàn
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta. Sẽ Yêu Ngươi Một Đời Một Kiếp
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nếu Đa Tình, Cười Với Ta
8.5/10
2.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Trọng Sinh Chi Quý Nữ Vương Phi
8.6/10
21.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường

Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ
7.5/10
71.8K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tác Tử (Tìm Đường Chết)
7.5/10
13.9K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Công Chúa Tha Mạng
7.5/10
113K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đoạt Lấy Thánh Sủng: Hoàng Hậu Là Yêu Hồ
7.5/10
1.4K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tuyển Tập Truyện Ngắn Bạch Ngọc Sách (Tập 1)
7.5/10
2.1K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Khác

Cùng Quân Đồng Mộng
7.5/10
3.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
7.5/10
20.9K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn