Tác Giả Priest

Một Ngàn Năm Về Sau FULL

Một Ngàn Năm Về Sau FULL

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Chương 7
Thủ Vệ Cuối Cùng

Thủ Vệ Cuối Cùng

7.2/10
4.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 47
Bác sĩ lang thang

Bác sĩ lang thang

7.9/10
4.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 62
Có phỉ - priest

Có phỉ - priest

7.6/10
1.7K

Trạng thái: Tạm Ngưng

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Sát phá lang 2

Sát phá lang 2

7.5/10
17K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 177
Phôi đạo

Phôi đạo

7.7/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 96
Liệt Hỏa Kiêu Sầu

Liệt Hỏa Kiêu Sầu

9.1/10
46.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Đam Mỹ, Truyện Sủng, Đô Thị

Chương 137
Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại

7.9/10
10.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Chương 53
Hữu Phỉ

Hữu Phỉ

9.2/10
132.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Kiếm Hiệp

Chương 181
Tàn Thứ Phẩm

Tàn Thứ Phẩm

9.5/10
44.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 203
Mười Lăm Năm

Mười Lăm Năm

7.5/10
9.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 66
Thất Gia

Thất Gia

7.5/10
33.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 80
Nghịch Lữ Lai Quy

Nghịch Lữ Lai Quy

7.5/10
16.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 89
Thiên Nhai Khách

Thiên Nhai Khách

7.5/10
61.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Sắc, Hài Hước

Chương 80
Qua Cửa

Qua Cửa

7.5/10
18.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 72
Lục Hào

Lục Hào

7.5/10
43.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Chương 112
Sơn Hà Biểu Lý

Sơn Hà Biểu Lý

7.5/10
18.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Chương 80
Sát Phá Lang - Priest

Sát Phá Lang - Priest

7.5/10
126.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 128
Đọc Thầm

Đọc Thầm

7.5/10
388.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Chương 185
Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Phôi Đạo/ Hoại đạo

Phôi Đạo/ Hoại đạo

7.5/10
17.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Chương 96
Du Y

Du Y

7.5/10
8.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 62
Chung Cực Lam Ấn

Chung Cực Lam Ấn

7.5/10
11.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 108
Sự Tái Sinh Của Curtis

Sự Tái Sinh Của Curtis

7.5/10
6.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 33
Nhất Thụ Nhân Sinh

Nhất Thụ Nhân Sinh

7.5/10
10K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 45
Thú Tùng Chi Đao

Thú Tùng Chi Đao

7.5/10
13.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 101
Đại Ca

Đại Ca

7.5/10
21.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 69
Cẩm Sắt

Cẩm Sắt

7.5/10
14.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ, Hài Hước

Chương 81
Trấn Hồn

Trấn Hồn

7.5/10
65.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn

Chương 110
Một Ngàn Năm Về Sau FULL
7.5/10
1.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đoản Văn

Thủ Vệ Cuối Cùng
7.2/10
4.5K

Thể loại: Xuyên Không, Đam Mỹ

Bác sĩ lang thang
7.9/10
4.8K

Thể loại: Truyện Khác

Có phỉ - priest
7.6/10
1.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Sát phá lang 2
7.5/10
17K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Phôi đạo
7.7/10
5.8K

Thể loại: Truyện Khác

Liệt Hỏa Kiêu Sầu
9.1/10
46.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Không Ô Nhiễm, Không Gây Hại
7.9/10
10.2K

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị

Hữu Phỉ
9.2/10
132.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Tàn Thứ Phẩm
9.5/10
44.9K

Thể loại: Đam Mỹ

Mười Lăm Năm
7.5/10
9.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Thất Gia
7.5/10
33.6K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Nghịch Lữ Lai Quy
7.5/10
16.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Thiên Nhai Khách
7.5/10
61.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Qua Cửa
7.5/10
18.6K

Thể loại: Đam Mỹ

Lục Hào
7.5/10
43.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp

Sơn Hà Biểu Lý
7.5/10
18.5K

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ

Sát Phá Lang - Priest
7.5/10
126.2K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Đọc Thầm
7.5/10
388.6K

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi
7.5/10
4.9K

Thể loại: Ngôn Tình

Phôi Đạo/ Hoại đạo
7.5/10
17.4K

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám

Du Y
7.5/10
8.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Chung Cực Lam Ấn
7.5/10
11.7K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Sự Tái Sinh Của Curtis
7.5/10
6.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Nhất Thụ Nhân Sinh
7.5/10
10K

Thể loại: Đam Mỹ

Thú Tùng Chi Đao
7.5/10
13.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Đại Ca
7.5/10
21.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Cẩm Sắt
7.5/10
14.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Trấn Hồn
7.5/10
65.3K

Thể loại: Đam Mỹ, Huyền Huyễn