Tác Giả Puii Pi Dy

Lam Nhan Họa Thủy Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân

Lam Nhan Họa Thủy Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân

7/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 26
Tân nương bị vứt bỏ

Tân nương bị vứt bỏ

7.7/10
9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 28
Về với ta

Về với ta

7.7/10
2.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Chương 9
(nữ phụ) xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính

(nữ phụ) xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính

7.7/10
21K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Phụ

Chương 159
Xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính

Xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính

7.9/10
18.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 124
Ta thành vương phi rồi

Ta thành vương phi rồi

7.5/10
4.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 59
[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

7.6/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Phụ

Chương 87
Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!

6.6/10
17.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 67
Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt

6.9/10
5.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 40
Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 12
Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!

7.5/10
3.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 10
Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc

7.5/10
3.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 12
Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương

8.2/10
5.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

7.5/10
10.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Teen

Chương 59
Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!

7.5/10
13.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 42
Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia

Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia

7.5/10
1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 1
Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi

7.5/10
2.6K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Lam Nhan Họa Thủy Thiếp Không Muốn Rước Họa Vào Thân
7/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Tân nương bị vứt bỏ
7.7/10
9K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

Về với ta
7.7/10
2.2K

Thể loại: Truyện Ngược, Cổ Đại

(nữ phụ) xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính
7.7/10
21K

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Phụ

Xuyên qua, ta đang cướp tân nương của nam chính
7.9/10
18.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Ta thành vương phi rồi
7.5/10
4.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?
7.6/10
6.4K

Thể loại: Xuyên Không, Nữ Phụ

Trời Đựu... Ta Thành Vương Phi Rồi!
6.6/10
17.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Có Người Cho Vợ Tôi Đôi Mắt
6.9/10
5.5K

Thể loại: Truyện Teen

Tình Yêu Chúng Ta Từng Có: Anh Nhớ Không?
7.5/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Qua: Bá Đạo Tình Vương Phi!
7.5/10
3.2K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Mẫu Nghi Thiên Hạ: Bất Tài Bất Sắc
7.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Mỹ Nhân Tâm Xà: Bất Thành Uyên Ương
8.2/10
5.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!
7.5/10
10.9K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
7.5/10
13.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen

Ấn Lạc Vương Phi Của Ngốc Vương Gia
7.5/10
1.2K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vị Hôn Phu Dịu Dàng Của Tôi
7.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen