Tác Giả Xuân Quang Vô Hạn

Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

Tiểu Thụ Ở Hoang Dã

7.2/10
2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 32
Cổ Áo Xanh Xanh FULL

Cổ Áo Xanh Xanh FULL

7.2/10
3.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 43
Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

7.7/10
11.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 95
Xuyên Nhanh Quyến Rũ Mê Hoặc

Xuyên Nhanh Quyến Rũ Mê Hoặc

7.1/10
4.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Truyện Cung Đấu, Huyền Huyễn

Chương 8
Tình Cuối

Tình Cuối

6.1/10
12.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 122
Chồng Hờ Vợ Tạm

Chồng Hờ Vợ Tạm

7.5/10
82.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 305
Phi Lễ Vật Nhiễu

Phi Lễ Vật Nhiễu

7.5/10
2.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 11
Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em

7.5/10
8.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Chương 25
Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi

7.5/10
82.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Cung Đấu

Chương 102
[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 11
Phạt Anh Phải Lòng Em

Phạt Anh Phải Lòng Em

7.5/10
7.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 26
Liệp Lộc - Săn Lộc

Liệp Lộc - Săn Lộc

7.5/10
16K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 91
An Tĩnh Đích Bộ Thủ

An Tĩnh Đích Bộ Thủ

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 13
Phản Bội Chi Luyến

Phản Bội Chi Luyến

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 25
Tú Sắc Nông Gia

Tú Sắc Nông Gia

7.5/10
249.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Chương 266
Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay

Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay

7.5/10
2.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 8
Tiểu Thụ Ở Hoang Dã
7.2/10
2.6K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Cổ Áo Xanh Xanh FULL
7.2/10
3.3K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh
7.7/10
11.3K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Nhanh Quyến Rũ Mê Hoặc
7.1/10
4.7K

Thể loại: Dị Năng, Mạt Thế

Tình Cuối
6.1/10
12.4K

Thể loại: Đam Mỹ

Chồng Hờ Vợ Tạm
7.5/10
82.4K

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Phi Lễ Vật Nhiễu
7.5/10
2.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thượng Đế Biết Tôi Yêu Em
7.5/10
8.9K

Thể loại: Hài Hước, Đam Mỹ

Bình Tĩnh Làm Phi
7.5/10
82.3K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

[Điều Giáo Hệ Liệt] – Tình Nhân Giá Rẻ (Liêm Giới Tình Nhân)
7.5/10
3.5K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Phạt Anh Phải Lòng Em
7.5/10
7.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Liệp Lộc - Săn Lộc
7.5/10
16K

Thể loại: Đam Mỹ

An Tĩnh Đích Bộ Thủ
7.5/10
3.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Phản Bội Chi Luyến
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Tú Sắc Nông Gia
7.5/10
249.7K

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn

Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay
7.5/10
2.7K

Thể loại: Đam Mỹ