Tác Giả Quan Tuyết Yến

Tuyết Đỉnh Cà Phê FULL

Tuyết Đỉnh Cà Phê FULL

7.4/10
1.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn, Đam Mỹ, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp

7.5/10
26.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Phương Tây, Cổ Đại, Đam Mỹ, Truyện Khác, Huyền Huyễn

Chương 72
Phụ Thân Ta Muốn Giết Ta FULL

Phụ Thân Ta Muốn Giết Ta FULL

7/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 22
Thiên Tôn Bất Bại

Thiên Tôn Bất Bại

7.6/10
6.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị

Chương 105
Max cấp đại lão cũng muốn nỗ lực tu tiên

Max cấp đại lão cũng muốn nỗ lực tu tiên

7.9/10
17.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp, Convert

Chương 496
Cai trị cô gái lạnh lùng

Cai trị cô gái lạnh lùng

7.6/10
1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 5
Tuyệt sắc yêu thiên - thượng quan tuyết ngọc

Tuyệt sắc yêu thiên - thượng quan tuyết ngọc

7.8/10
1.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

Chương 3
 Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

8.5/10
110.1K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1208
Chồng Ngốc

Chồng Ngốc

7.5/10
5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chương 18
Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết

7.5/10
2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Huyền Huyễn

Chương 5
Thiên Sơn Khán Tà Dương

Thiên Sơn Khán Tà Dương

7.5/10
18.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 163
Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái

Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái

7.5/10
12.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 50
Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi

7.5/10
121.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 144
Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt

7.5/10
41.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 403
Ngày Gió Nổi Lên

Ngày Gió Nổi Lên

7.5/10
20.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 60
Hổ Lang Truyền Thuyết

Hổ Lang Truyền Thuyết

7.5/10
19.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 163
Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

7.5/10
8.2K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 45
Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

7.5/10
8.1K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Chương 49
Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại

7.5/10
4.9K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 24
Con Yêu Thú Này Ta Muốn

Con Yêu Thú Này Ta Muốn

7.5/10
2.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Đam Mỹ

Chương 7
Đây Là Yêu

Đây Là Yêu

7.5/10
14.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 47
Bối Phụ Dương Quang

Bối Phụ Dương Quang

7.5/10
15.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Chương 136
Dưới Ánh Mặt Trời

Dưới Ánh Mặt Trời

7.5/10
5.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 36
Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

7.5/10
9.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Đam Mỹ

Chương 52
Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

7.5/10
3.5K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Chương 11
Đương Gia Cách Cách

Đương Gia Cách Cách

7.5/10
3.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Chương 11
Vô Tận Kiếm Trang

Vô Tận Kiếm Trang

7.5/10
322K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn

Chương 1205
Công Tử Liên Thành

Công Tử Liên Thành

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du

Chương 21
Tuyết Đỉnh Cà Phê FULL
7.4/10
1.1K

Thể loại: Hài Hước, Đoản Văn

Tất Cả Tra Công Đều Đuổi Theo Cầu Tái Hợp
7.5/10
26.6K

Thể loại: Phương Tây, Cổ Đại

Phụ Thân Ta Muốn Giết Ta FULL
7/10
4.9K

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ

Thiên Tôn Bất Bại
7.6/10
6.4K

Thể loại: Đô Thị

Max cấp đại lão cũng muốn nỗ lực tu tiên
7.9/10
17.7K

Thể loại: Truyện Khác, Tiên Hiệp

Cai trị cô gái lạnh lùng
7.6/10
1.5K

Thể loại: Truyện Teen

Tuyệt sắc yêu thiên - thượng quan tuyết ngọc
7.8/10
1.3K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Teen

 Vô Tận Kiếm Trang
8.5/10
110.1K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Chồng Ngốc
7.5/10
5.1K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Chấp Niệm - Huyền Quân Ngọc Tuyết
7.5/10
2K

Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình

Thiên Sơn Khán Tà Dương
7.5/10
18.4K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Mỗi Ngày Nhất Định Phải Hôn Một Cái
7.5/10
12.2K

Thể loại: Đam Mỹ

Có Giỏi Bẻ Thẳng Tôi
7.5/10
121.1K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt
7.5/10
41.8K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Ngày Gió Nổi Lên
7.5/10
20.5K

Thể loại: Truyện Sắc, Đam Mỹ

Hổ Lang Truyền Thuyết
7.5/10
19.9K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá
7.5/10
8.2K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền
7.5/10
8.1K

Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị

Tương Ngộ Tại Thì Quang Chi Ngoại
7.5/10
4.9K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Con Yêu Thú Này Ta Muốn
7.5/10
2.3K

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại

Đây Là Yêu
7.5/10
14.8K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Bối Phụ Dương Quang
7.5/10
15.3K

Thể loại: Truyện Ngược, Đam Mỹ

Dưới Ánh Mặt Trời
7.5/10
5.8K

Thể loại: Đam Mỹ

Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng
7.5/10
9.5K

Thể loại: Đam Mỹ

Ngụy Kiều Hoàng
7.5/10
3.5K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Đương Gia Cách Cách
7.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại

Vô Tận Kiếm Trang
7.5/10
322K

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp

Công Tử Liên Thành
7.5/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du