Tác Giả Quỳnh Dao

Ba đóa hoa

Ba đóa hoa

7.9/10
1.3K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 2
Hậu Hoàn Châu Cát Cát

Hậu Hoàn Châu Cát Cát

8.5/10
9.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Bất Chợt Một Chiều Mưa

Bất Chợt Một Chiều Mưa

8.5/10
2.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Teen

Chương 6
Gió Lạnh Đêm Hè

Gió Lạnh Đêm Hè

8.5/10
9.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 34
Cánh Hoa Chùm Gửi

Cánh Hoa Chùm Gửi

8.5/10
5.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Hải Âu Phi Xứ

Hải Âu Phi Xứ

8.5/10
8.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 20
Dòng Sông Ly Biệt

Dòng Sông Ly Biệt

8.5/10
19.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 30
Xóm Vắng

Xóm Vắng

8.5/10
6.6K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 14
Vườn Thúy

Vườn Thúy

8.5/10
2.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 7
Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

8.5/10
6.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 25
Biết Tỏ Cùng Ai

Biết Tỏ Cùng Ai

8.5/10
7.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bản Tình Ca Muôn Thưở

Bản Tình Ca Muôn Thưở

8.5/10
7.2K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 31
Băng Nhi

Băng Nhi

8.5/10
4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Bên Dòng Nước

Bên Dòng Nước

8.5/10
5.8K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 23
Bên bờ quạnh hiu

Bên bờ quạnh hiu

8.5/10
3.7K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Ái quả tình hoa

Ái quả tình hoa

8.5/10
7.1K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 44
Chiếc Áo Mộng Mơ

Chiếc Áo Mộng Mơ

8.5/10
4.3K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Truyện Khác

Chương 10
Mưa là anh và nắng cũng là anh

Mưa là anh và nắng cũng là anh

8.5/10
5K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 15
Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!

8.5/10
4.5K

Trạng thái: Còn Tiếp

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 19
Bóng Hoàng Hôn

Bóng Hoàng Hôn

8.5/10
3.4K

Trạng thái: FULL

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 12
Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường

7.5/10
1.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược, Cổ Đại, Truyện Sủng

Chương 3
Hư Ảo Một Cuộc Tình

Hư Ảo Một Cuộc Tình

7.5/10
5.4K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 22
Hãy Hiểu Tình Em

Hãy Hiểu Tình Em

7.5/10
4.7K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 18
Hoàn Châu Cách Cách

Hoàn Châu Cách Cách

7.5/10
8.8K

Trạng thái: Full

Tác giả:

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Ba đóa hoa
7.9/10
1.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Hậu Hoàn Châu Cát Cát
8.5/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Bất Chợt Một Chiều Mưa
8.5/10
2.6K

Thể loại: Truyện Teen

Gió Lạnh Đêm Hè
8.5/10
9.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Cánh Hoa Chùm Gửi
8.5/10
5.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Hải Âu Phi Xứ
8.5/10
8.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Dòng Sông Ly Biệt
8.5/10
19.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Xóm Vắng
8.5/10
6.6K

Thể loại: Ngôn Tình

Vườn Thúy
8.5/10
2.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Bích Vân Thiên
8.5/10
6.3K

Thể loại: Ngôn Tình

Biết Tỏ Cùng Ai
8.5/10
7.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Bản Tình Ca Muôn Thưở
8.5/10
7.2K

Thể loại: Ngôn Tình

Băng Nhi
8.5/10
4K

Thể loại: Ngôn Tình

Bên Dòng Nước
8.5/10
5.8K

Thể loại: Ngôn Tình

Bên bờ quạnh hiu
8.5/10
3.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Ái quả tình hoa
8.5/10
7.1K

Thể loại: Ngôn Tình

Chiếc Áo Mộng Mơ
8.5/10
4.3K

Thể loại: Truyện Khác

Mưa là anh và nắng cũng là anh
8.5/10
5K

Thể loại: Ngôn Tình

Biệt Ly Ơi! Chào Mi!
8.5/10
4.5K

Thể loại: Ngôn Tình

Bóng Hoàng Hôn
8.5/10
3.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Nhất Thụ Lê Hoa Áp Hải Đường
7.5/10
1.6K

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Ngược

Hư Ảo Một Cuộc Tình
7.5/10
5.4K

Thể loại: Ngôn Tình

Hãy Hiểu Tình Em
7.5/10
4.7K

Thể loại: Ngôn Tình

Hoàn Châu Cách Cách
7.5/10
8.8K

Thể loại: Ngôn Tình